เนื้อเพลง Act Like You Know คำอ่านไทย Will Smith

Uh
(อา)
Big Will and Tra-Knox
(บิ๊ก วิล แอนด์ Tra นอกซฺ)
Yo yo yo yo jump
(โย โย โย โย จั๊มพ)
When I tell you make your way up to the front
(เว็น นาย เทลล ยู เม้ค ยุร เวย์ อั๊พ ทู เดอะ ฟร๊อนท)
Addicted to the way I kick it I know what you want
(แอ๊ดดิคท ทู เดอะ เวย์ ไอ คิ๊ค อิท ไอ โนว์ ว๊อท ยู ว้อนท)
The don jiggy catering to what your feeling
(เดอะ ด็อน เจคกี้ caterings ทู ว๊อท ยุร ฟีลอิง)
Pack it to the floor up to the ceiling
(แพ็ค อิท ทู เดอะ ฟลอร์ อั๊พ ทู เดอะ ซี๊ลิ่ง)
Shake
(เช้ค)
What ya momma gave you baby don’t let nothin’ break
(ว๊อท ยา มอมมา เกฝ ยู เบ๊บี้ ด้อนท์ เล็ท นอทติน เบร๊ค)
Yo watch cause we don’t care how much time it’s gonna take
(โย ว๊อทช ค๊อส วี ด้อนท์ แคร์ ฮาว มัช ไทม์ อิทซ กอนนะ เท้ค)
Dance floor packed and it’s lookin’ like a lake
(แด๊นซ์ ฟลอร์ แพ็ค แอนด์ อิทซ ลุคกิน ไล๊ค เก เล้ค)
It’s obduction here’s your instructions
(อิทซ obduction เฮียร ยุร อินซทรัคฌัน)
Slide
(สไล๊ด)
Get up off that wall girl stop tryin’ to hide
(เก็ท อั๊พ ออฟฟ แดท วอลล์ เกิร์ล สท๊อพ ทายอิน ทู ไฮด์)
Trackin’ afrodesiac won’t be denied
(แทคคิน afrodesiac ว็อนท บี ดีนาย)
Chill with that cigarette take it outside
(ชิล วิธ แดท ซิกะเรท เท้ค อิท เอ๊าทไซ้ด)
Messin’ with my vibe
(เมซซิน วิธ มาย วายพฺ)
I don’t like that
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค แดท)
Bounce
(เบ๊าสฺ)
I’m a press your player when it counts
(แอม มา เพรส ยุร เพย์เยอร์ เว็น หนิด เค้าทํ)
Party like a lamb and a wolf about to pounce
(พ๊าร์ที่ ไล๊ค เก แล็ม แอนด์ อะ วู๊ล์ฟ อะเบ๊าท ทู เพานซ)
The don jiggy catering to what you’re feeling
(เดอะ ด็อน เจคกี้ caterings ทู ว๊อท ยัวร์ ฟีลอิง)
Pack it to the floor up to the ceiling
(แพ็ค อิท ทู เดอะ ฟลอร์ อั๊พ ทู เดอะ ซี๊ลิ่ง)

Bring it on the nothing
(บริง อิท ออน เดอะ นัธอิง)
Ain’t no time for fun things [come on]
(เอน โน ไทม์ ฟอร์ ฟัน ทริง เอส [ คัมมอน ])
Just let it flow [jump on]
(จั๊สท เล็ท ดิธ โฟลว์ [ จั๊มพ ออน ])
Act like you know
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)
The only floor is jumpin’
(ดิ โอ๊นลี่ ฟลอร์ อีส จัมปิน)
Ooh these girls are somethin’ [come on]
(อู้ ฑิส เกิร์ล แซร์ ซัมติน [ คัมมอน ])
Just let it flow [jump on]
(จั๊สท เล็ท ดิธ โฟลว์ [ จั๊มพ ออน ])
Act like you know
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)

I-I-I-I called Jazzy Jeff on the phone
(ไอ ไอ ไอ ไอ คอลลํ แจสสิ เจฟ ออน เดอะ โฟน)
I said, ” I’m downstairs waitin’ Jeff come on ”
(ไอ เซ็ด , ” แอม ดาวสแตร์สฺ เว๊ทดิน เจฟ คัมมอน “)
I told him there’s this hot spot we gotta burn
(ไอ โทลด ฮิม แดร์ ดิส ฮอท สพอท วี กอททะ เบิร์น)
He said, ” Man after last weekend haven’t you learned? ”
(ฮี เซ็ด , ” แมน แอ๊ฟเท่อร ล๊าสท วี๊คเกน แฮฟเวน ยู เลิร์น “)
Yo look here last week was a mistake
(โย ลุ๊ค เฮียร ล๊าสท วี๊ค วอส ซา มิสเท้ค)
That mommy tryin’ to dish out what she couldn’t take
(แดท มอมมิ ทายอิน ทู ดิช เอ๊าท ว๊อท ชี คูดซึ่น เท้ค)
Come back me dancin’ like wow like this thing is a game
(คัม แบ็ค มี แดนซิน ไล๊ค เวา ไล๊ค ดิส ทริง อีส ซา เกม)
One little move on her and she bust into flames [whoosh]
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล มู๊ฝ ออน เฮอ แอนด์ ชี บัซท อิ๊นทู เฟลม [ whoosh ])
The whole club runnin’ tryin’ to ruin my night
(เดอะ โฮล คลับ รูนนิน ทายอิน ทู รูอิน มาย ไน๊ท)
I told her roll around little she’ll be alright
(ไอ โทลด เฮอ โรลล อะราวนฺดฺ ลิ๊ทเทิ่ล เชลล์ บี ออลไร๊ท)
Then everybody mad at me all up in my face
(เด็น เอวี่บอดี้ แม้ด แอ็ท มี ออล อั๊พ อิน มาย เฟซ)
Somebody should’ve told that girl to stay in her place
(ซัมบอดี้ ชูดดิฝ โทลด แดท เกิร์ล ทู สเทย์ อิน เฮอ เพลส)
You feel a little heat baby girl I’m behind ya
(ยู ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮีท เบ๊บี้ เกิร์ล แอม บีฮายน์ ยา)
And hopefully your burnt guci dress will remind ya
(แอนด์ โฮพฟุลิ ยุร เบินท guci เดรส วิล รีไมนด์ ยา)
Of how serious I am maybe it’s crazy y’all
(อ็อฝ ฮาว ซี๊เรี๊ยส ซาย แอ็ม เมบี อิทซ คเรสิ ยอล)
But if you wanna play hunny go get a baby doll
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู วอนนา เพลย์ hunny โก เก็ท ดา เบ๊บี้ ดอลล์)
Holla at me
(ฮอลละ แอ็ท มี)

Bring it on the nothing
(บริง อิท ออน เดอะ นัธอิง)
Ain’t no time for fun things [come on]
(เอน โน ไทม์ ฟอร์ ฟัน ทริง เอส [ คัมมอน ])
Just let it flow [jump on]
(จั๊สท เล็ท ดิธ โฟลว์ [ จั๊มพ ออน ])
Act like you know
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)
The only floor is jumpin’
(ดิ โอ๊นลี่ ฟลอร์ อีส จัมปิน)
Ooh these girls are somethin’ [come on]
(อู้ ฑิส เกิร์ล แซร์ ซัมติน [ คัมมอน ])
Just let it flow [jump on]
(จั๊สท เล็ท ดิธ โฟลว์ [ จั๊มพ ออน ])
Act like you know
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)

Uh uh huh
(อา อา ฮู)
Check and make sure I’m lookin’ cute for huh
(เช็ค แอนด์ เม้ค ชัวร์ แอม ลุคกิน คยูท ฟอร์ ฮู)
Check and make sure I’m packin’ lute for huh
(เช็ค แอนด์ เม้ค ชัวร์ แอม แพคกิน ลยุท ฟอร์ ฮู)
Cause I’m about to shut down the bar for huh
(ค๊อส แอม อะเบ๊าท ทู ชั๊ท เดาน เดอะ บาร์ ฟอร์ ฮู)
And later open up my car door for huh
(แอนด์ เลทเออะ โอ๊เพ่น อั๊พ มาย คารํ ดอร์ ฟอร์ ฮู)
7 PM I leave the set and then
(เซฝเว่น PM ไอ ลี๊ฝ เดอะ เซ็ท แอนด์ เด็น)
No more actin’ back to rappin’ again
(โน โม แอสติน แบ็ค ทู แรพปิน อะเกน)
Red carpet hectic gettin’ me in
(เร้ด ค๊าร์เพ็ท เฮคทิค เกดดิน มี อิน)
What happened last week sure it could happen again
(ว๊อท แฮ๊พเพ่น ล๊าสท วี๊ค ชัวร์ อิท เคิด แฮ๊พเพ่น อะเกน)
Mos def full funk when ya lookin’ at the front
(Mos เดฟ ฟูล ฟังค เว็น ยา ลุคกิน แอ็ท เดอะ ฟร๊อนท)
lookin’ like a jet magazine beauty of the month
(ลุคกิน ไล๊ค เก เจ๊ต แม๊กกาซีน บิ๊วที่ อ็อฝ เดอะ มั้นธ)
Shades low layin’ liggy low on the cut
(เฉด โลว เลย์อิน liggy โลว ออน เดอะ คัท)
Told myself you’re the one to shake it up with
(โทลด ไมเซลฟ ยัวร์ ดิ วัน ทู เช้ค อิท อั๊พ วิธ)
Bounce
(เบ๊าสฺ)
Over to your table can get me on announce
(โอ๊เฝ่อร ทู ยุร เท๊เบิ้ล แคน เก็ท มี ออน อะเน๊าซ)
Observe the curves body fat about an ounce
(อ๊อบเซิร์ฝ เดอะ เคอร์ฟ บ๊อดี้ แฟท อะเบ๊าท แอน อันซ)
Hormones pumpin’ out dangerous amounts
(ฮ๊อร์โมน พัมปิน เอ๊าท เดนเจอะรัซ อะเม๊าท)
Grabbed ya arm turn around girl
(แกรบเบด ยา อาร์ม เทิร์น อะราวนฺดฺ เกิร์ล)
Jump
(จั๊มพ)
Move when I tell ya make your move up to the front
(มู๊ฝ เว็น นาย เทลล ยา เม้ค ยุร มู๊ฝ อั๊พ ทู เดอะ ฟร๊อนท)
Addicted to the way I kick it I know what ya want
(แอ๊ดดิคท ทู เดอะ เวย์ ไอ คิ๊ค อิท ไอ โนว์ ว๊อท ยา ว้อนท)
The don jiggy catering to what you’re feeling
(เดอะ ด็อน เจคกี้ caterings ทู ว๊อท ยัวร์ ฟีลอิง)
Pack it from the floor up to the ceiling
(แพ็ค อิท ฟรอม เดอะ ฟลอร์ อั๊พ ทู เดอะ ซี๊ลิ่ง)
Come on
(คัมมอน)

Bring it on the nothing
(บริง อิท ออน เดอะ นัธอิง)
Ain’t no time for fun things [come on]
(เอน โน ไทม์ ฟอร์ ฟัน ทริง เอส [ คัมมอน ])
Just let it flow [jump on]
(จั๊สท เล็ท ดิธ โฟลว์ [ จั๊มพ ออน ])
Act like you know
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)
The only floor is jumpin’
(ดิ โอ๊นลี่ ฟลอร์ อีส จัมปิน)
Ooh these girls are somethin’ [come on]
(อู้ ฑิส เกิร์ล แซร์ ซัมติน [ คัมมอน ])
Just let it flow [jump on]
(จั๊สท เล็ท ดิธ โฟลว์ [ จั๊มพ ออน ])
Act like you know
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)
Bring it on the nothing
(บริง อิท ออน เดอะ นัธอิง)
Ain’t no time for fun things [come on]
(เอน โน ไทม์ ฟอร์ ฟัน ทริง เอส [ คัมมอน ])
Just let it flow [jump on]
(จั๊สท เล็ท ดิธ โฟลว์ [ จั๊มพ ออน ])
Act like you know
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)
The only floor is jumpin’
(ดิ โอ๊นลี่ ฟลอร์ อีส จัมปิน)
Ooh these girls are somethin’ [come on]
(อู้ ฑิส เกิร์ล แซร์ ซัมติน [ คัมมอน ])
Just let it flow [jump on]
(จั๊สท เล็ท ดิธ โฟลว์ [ จั๊มพ ออน ])
Act like you know
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)
Come on
(คัมมอน)
Jump on
(จั๊มพ ออน)
The only floor is jumpin’
(ดิ โอ๊นลี่ ฟลอร์ อีส จัมปิน)
Come on
(คัมมอน)
Just let it flow [jump on]
(จั๊สท เล็ท ดิธ โฟลว์ [ จั๊มพ ออน ])
Act like you know
(แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์)
Big Will uh
(บิ๊ก วิล อา)
Tra-Knox uh
(Tra นอกซฺ อา)
Foundation laid to the rock y’all
(เฟานเดฌัน เลด ทู เดอะ ร๊อค ยอล)
One time we out what
(วัน ไทม์ วี เอ๊าท ว๊อท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Act Like You Know คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น