เนื้อเพลง Soon You’ll Understand คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Mmm, you don’t understand now be..cause you’re cryin, and you hurt
(อึม , ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด นาว บี ค๊อส ยัวร์ คายอิน , แอนด์ ยู เฮิร์ท)
You’ll understand soon enough.. soon enough
(โยว อั๊นเด้อรสแทนด ซูน อีน๊าฟ ซูน อีน๊าฟ)

[Singer overlaps Jay-Z]
([ ซิง er โอ๊เฝ่อร์แหล๊พ เจ ซี ])
Let him hold you, let him touch you
(เล็ท ฮิม โฮลด์ ยู , เล็ท ฮิม ทั๊ช ยู)
Soon you’ll un-der-stand
(ซูน โยว ยูเอ็น der สแทนด์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
You’re my best friend’s sister, grown woman and all
(ยัวร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน ซิ๊สเท่อร์ , กโรน วู๊แม่น แอนด์ ออล)
But you see how I am around girls; I ruin ’em all
(บั๊ท ยู ซี ฮาว ไอ แอ็ม อะราวนฺดฺ เกิร์ล ; ไอ รูอิน เอ็ม ออล)
Plus your mom call me son, around you since I was small
(พลัส ยุร มัม คอลลํ มี ซัน , อะราวนฺดฺ ยู ซิ๊นซ ไอ วอส สมอลล์)
Sh*t I watched you mature – nah, this ain’t right
(ฌะ *ที ไอ ว๊อทช ยู เมเจ่อร นาห์ , ดิส เอน ไร๊ท)
But still when your boyfriend ditched you, life’s a b*tch you cried
(บั๊ท สทิลล เว็น ยุร บอยเฟรน ดิช ยู , ไล๊ฟ ซา บี *tch ยู คราย)
Over my right shoulder I told you to wipe your eyes
(โอ๊เฝ่อร มาย ไร๊ท โช๊ลเด้อร์ ไอ โทลด ยู ทู ไว๊พ ยุร อาย)
Take your time when you likin a guy
(เท้ค ยุร ไทม์ เว็น ยู ลิกคิน อะ กาย)
Cause if he sense that your feelings too intense, it’s pimp or die
(ค๊อส อิ๊ฟ ฮี เซ้นส แดท ยุร ฟีลอิง เอส ทู อินเทนซ , อิทซ พิมพ ออ ดาย)
I bought you earrings on your birthday
(ไอ บอท ยู เอียริง เอส ออน ยุร เบริ์ดเดย์)
Drove you to college your first day
(ดโรฝ ยู ทู ค๊อลลิจ ยุร เฟิร์สท เดย์)
It must be sad, though it hurts to say
(อิท มัสท์ บี แซ้ด , โธ อิท เฮิร์ท ทู เซย์)
We could never be a item, don’t even like him
(วี เคิด เน๊เฝ่อร์ บี อะ ไอ๊เท่ม , ด้อนท์ อี๊เฝ่น ไล๊ค ฮิม)
You deserve better – this is ugly; Gina, please don’t love me
(ยู ดิเสิฝ เบ๊ทเท่อร์ ดิส ซิส อั๊กลี่ ; จีน่า , พลีซ ด้อนท์ ลัฝ มี)
There’s better guys out there other than me
(แดร์ เบ๊ทเท่อร์ กาย เอ๊าท แดร์ อ๊อเธ่อร์ แฑ็น มี)
[You need a lawyer or a doctor or somebody like that you know]
([ ยู นี๊ด อะ ล๊อเย่อร์ ออ รา ด๊อคเท่อร์ ออ ซัมบอดี้ ไล๊ค แดท ยู โนว์ ])
Like a lawyer or a doctor with a Ph.D
(ไล๊ค เก ล๊อเย่อร์ ออ รา ด๊อคเท่อร์ วิธ อะ Ph ดี)
Think of how upset your mother and brother would be
(ทริ๊งค อ็อฝ ฮาว อั๊พเซ็ท ยุร ม๊าเธ่อร์ แอนด์ บร๊าเท่อรํ เวิด บี)
if they found that you was huggin me
(อิ๊ฟ เด เฟานด แดท ยู วอส ฮัคกิน มี)
My conscience is f*ckin with me
(มาย คอนเฌ็นซ อีส เอฟ *ckin วิธ มี)

[Singer]
([ ซิง er ])
Let him hold you, let him touch you
(เล็ท ฮิม โฮลด์ ยู , เล็ท ฮิม ทั๊ช ยู)
Soon you’ll un-der-stand
(ซูน โยว ยูเอ็น der สแทนด์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Man, I look in the eyes of a..
(แมน , ไอ ลุ๊ค อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ)
this.. a kid that stole life and me together..
(ดิส ซา คิด แดท ซโทล ไล๊ฟ แอนด์ มี ทูเก๊ทเธ่อร์)
We’re tryin, really tryin to make it work
(เวีย ทายอิน , ริแอ็ลลิ ทายอิน ทู เม้ค อิท เวิ๊ร์ค)
I’m young, and I ain’t ready, and I told you
(แอม ยัง , แอนด์ ดาย เอน เร๊ดี้ , แอนด์ ดาย โทลด ยู)

[Singer overlaps Jay-Z]
([ ซิง er โอ๊เฝ่อร์แหล๊พ เจ ซี ])
Let him hold you, let him touch you
(เล็ท ฮิม โฮลด์ ยู , เล็ท ฮิม ทั๊ช ยู)
Soon you’ll un-der-stand
(ซูน โยว ยูเอ็น der สแทนด์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
It ain’t like, I ain’t tell you from day one, I ain’t sh*t
(อิท เอน ไล๊ค , ไอ เอน เทลล ยู ฟรอม เดย์ วัน , ไอ เอน ฌะ *ที)
When it comes to relationships, I don’t have the patience
(เว็น หนิด คัม ทู ริเลฌันฌิพ , ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ เพเฌ็นซ)
Now it’s too late, we got a little life together
(นาว อิทซ ทู เหลท , วี ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไล๊ฟ ทูเก๊ทเธ่อร์)
and in my mind I really want you to be my wife forever
(แอนด์ อิน มาย ไมนด์ ดาย ริแอ็ลลิ ว้อนท ยู ทู บี มาย ไว๊ฟ ฟอเร๊เฝ่อร)
But in the physical it’s like I’ma be trife forever
(บั๊ท อิน เดอะ ฟิ๊สิคอล อิทซ ไล๊ค แอมอา บี ทริฟ ฟอเร๊เฝ่อร)
A different girl every night forever; told you to leave
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท เกิร์ล เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ฟอเร๊เฝ่อร ; โทลด ยู ทู ลี๊ฝ)
but you’re stubborn and you love him and,
(บั๊ท ยัวร์ ซทับเบิน แอนด์ ยู ลัฝ ฮิม แอนด์ ,)
no matter what despite all the f*ckin and the cheatin,
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดสไพ๊ทํ ออล เดอะ เอฟ *ckin แอนด์ เดอะ ชีทดิน ,)
you still won’t leave him, now you’re grievin
(ยู สทิลล ว็อนท ลี๊ฝ ฮิม , นาว ยัวร์ grievin)
And I feel bad, believe me
(แอนด์ ดาย ฟีล แบ้ด , บีลี๊ฝ มี)
But I’m young and I ain’t ready, and this ain’t easy
(บั๊ท แอม ยัง แอนด์ ดาย เอน เร๊ดี้ , แอนด์ ดิส เอน อีสอิ)
Wasn’t fair to tell you to wait, so I told you to skate
(วอสซึ้น แฟร์ ทู เทลล ยู ทู เว้ท , โซ ไอ โทลด ยู ทู ซเคท)
You chose not to, now look at the sh*t we gotta go through
(ยู โชส น็อท ทู , นาว ลุ๊ค แกท เดอะ ฌะ *ที วี กอททะ โก ทรู)
Doin a fight, throw in a fuss, you the mother of my baby
(โดย อะ ไฟ้ท , โธรว์ อิน อะ ฟัซ , ยู เดอะ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ มาย เบ๊บี้)
I don’t want you to hate me, this is about us
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู เฮท มี , ดิส ซิส อะเบ๊าท อัซ)
Rather me; I ain’t ready to be what you want me to be
(ร๊าเธ่อร์ มี ; ไอ เอน เร๊ดี้ ทู บี ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู บี)
Because I love you, I want you to leave, please
(บิคอส ไอ ลัฝ ยู , ไอ ว้อนท ยู ทู ลี๊ฝ , พลีซ)

[Singer]
([ ซิง er ])
Let him hold you, let him touch you
(เล็ท ฮิม โฮลด์ ยู , เล็ท ฮิม ทั๊ช ยู)
Soon you’ll un-der-stand
(ซูน โยว ยูเอ็น der สแทนด์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Mm… listen ma
(อึมมมม ลิ๊สซึ่น มา)
I mean, I seen you workin two or three jobs
(ไอ มีน , ไอ ซีน ยู เวิคกิน ทู ออ ทรี จ๊อบ)
Daddy left… I I thought I was makin things better
(แดดดิ เล๊ฟท ไอ ไอ ธอท ไอ วอส เมกิน ทริง เอส เบ๊ทเท่อร์)
I made it worse
(ไอ เมด อิท เวิ๊ร์ส)

[Singer overlaps Jay-Z]
([ ซิง er โอ๊เฝ่อร์แหล๊พ เจ ซี ])
Let him hold you, let him touch you
(เล็ท ฮิม โฮลด์ ยู , เล็ท ฮิม ทั๊ช ยู)
Soon you’ll un-der-stand
(ซูน โยว ยูเอ็น der สแทนด์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Dear ma, I’m in the cell, lonely as hell
(เดียร์ มา , แอม อิน เดอะ เซล , โลนลิ แอส เฮ็ลล)
Writin this scribe, thinkin bout how you must feel inside
(ไรดิน ดิส ซคไรบ , ติ้งกิน เบาท ฮาว ยู มัสท์ ฟีล อิ๊นไซด์)
You tried to teach me better, but I refused to grow
(ยู ทไร ทู ที๊ช มี เบ๊ทเท่อร์ , บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู โกรว์)
God damn I ain’t the young man that you used to know
(ก๊อด แดมนํ นาย เอน เดอะ ยัง แมน แดท ยู ยู๊ส ทู โนว์)
You said the street claim lives, but I wanted things like
(ยู เซ็ด เดอะ สทรีท เคลม ไล้ฝ , บั๊ท ไอ ว้อนท ทริง เอส ไล๊ค)
bling bling ice I was wrong in hindsight
(บลิง บลิง ไอ๊ซ์ ไอ วอส รอง อิน hindsight)
Sh*t we grew apart, try to blame it on your new spouse
(ฌะ *ที วี กรู อะพาร์ท , ธราย ทู เบลม อิท ออน ยุร นิว สเพ๊าส)
I know it hurt like hell the day you kicked me out
(ไอ โนว์ อิท เฮิร์ท ไล๊ค เฮ็ลล เดอะ เดย์ ยู คิ๊ค มี เอ๊าท)
But your house is your house, I ain’t respect the rules
(บั๊ท ยุร เฮ้าส อีส ยุร เฮ้าส , ไอ เอน เรสเพ๊คท เดอะ รูล)
I brought crack past your door, beefed with rival crews
(ไอ บรอท แคร๊ค พาสท์ ยุร ดอร์ , บี๊ฟ วิธ ไร๊ฝ่อล ครู)
And who wants to be the mother of a son who sold drugs
(แอนด์ ฮู ว้อนท ทู บี เดอะ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ อะ ซัน ฮู โซลด ดรัก)
Co-workers saw me on the corner slingin Larry Love
(โค เวอเคอะ ซอว์ มี ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ซลิง อิน ลาร์ลี่ ลัฝ)
Meanwhile, you workin hard like, two or three jobs
(มีนวาย , ยู เวิคกิน ฮาร์ด ไล๊ค , ทู ออ ทรี จ๊อบ)
Tryin to feed me and my siblings, makin an honest livin
(ทายอิน ทู ฟี มี แอนด์ มาย ซิปบิง เอส , เมกิน แอน อ๊อนเน็สท ลีฝอิน)
Who am I kiddin I, call myself easin the load
(ฮู แอ็ม ไอ คิดดิน นาย , คอลลํ ไมเซลฟ easin เดอะ โหลด)
I made the load heavy, I need money for commissary
(ไอ เมด เดอะ โหลด เฮ๊ฝฝี่ , ไอ นี๊ด มั๊นนี่ ฟอร์ คอมมิเซริ)
Try to understand, please
(ธราย ทู อั๊นเด้อรสแทนด , พลีซ)

[Singer – repeat all 6X until fade]
([ ซิง er รีพี๊ท ดอร์ 6X อันทิล เฟด ])
Let him hold you, let him touch you
(เล็ท ฮิม โฮลด์ ยู , เล็ท ฮิม ทั๊ช ยู)
Soon you’ll un-der-stand
(ซูน โยว ยูเอ็น der สแทนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soon You’ll Understand คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น