เนื้อเพลง Incomplete คำอ่านไทย Backstreet Boys

Empty spaces fill me up with holes
(เอมทิ ซเพซ ฟิล มี อัพ วิฑ โฮล)
Distant faces with no place left to go
(ดีซแท็นท เฟซ วิฑ โน พเลซ เล็ฟท ทู โก)
Without you within me I can’t find no rest
(วิเฑาท ยู วิฑีน มี ไอ แค็นท ไฟนด โน เร็ซท)
Where I’m going is anybody’s guess
(ฮแว แอม โกอิ้ง อีส เอนอิบอดิ เก็ซ)

I tried to go on like I never knew you
(ไอ ทไร ทู โก ออน ไลค ไก เนฝเออะ นยู ยู)
I’m awake but my world is half asleep
(แอม อะเวค บัท ไม เวิลด อีส ฮาล์ฟ อัซลีพ)
I pray for this heart to be unbroken
(ไอ พเร ฟอ ที ฮาท ทู บี อันบโรเค็น)
But without you all I’m going to be is incomplete
(บัท วิเฑาท ยู ออล แอม โกอิ้ง ทู บี อีส อินค็อมพลีท)

Voices tell me I should carry on
(ฝอยซ เท็ล มี ไอ ฌูด แคริ ออน)
But I am swimming in an ocean all alone
(บัท ไอ แอ็ม สวิมมิง อิน แอน โอแฌ็น ออล อะโลน)
Baby, my baby
(เบบิ , ไม เบบิ)
It’s written on your face
(อิทซ วึ้น ออน ยุร เฟซ)
You still wonder if we made a big mistake
(ยู ซทิล วันเดอะ อิฟ วี เมด อะ บิก มิซเทค)
[adsense]
I’d try to go on like I never knew you
(อาย ทไร ทู โก ออน ไลค ไก เนฝเออะ นยู ยู)
I’m awake but my world is half asleep
(แอม อะเวค บัท ไม เวิลด อีส ฮาล์ฟ อัซลีพ)
I pray for this heart to be unbroken
(ไอ พเร ฟอ ที ฮาท ทู บี อันบโรเค็น)
But without you all I’m going to be is incomplete
(บัท วิเฑาท ยู ออล แอม โกอิ้ง ทู บี อีส อินค็อมพลีท)

I don’t mean to drag it on, but I can’t seem to let you go
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู ดแร็ก อิท ออน , บัท ไอ แค็นท ซีม ทู เล็ท ยู โก)
I don’t wanna make you face this world alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เมค ยู เฟซ ที เวิลด อะโลน)
I wanna let you go [alone]
(ไอ วอนนา เล็ท ยู โก [ อะโลน ])

I’d try to go on like I never knew you
(อาย ทไร ทู โก ออน ไลค ไก เนฝเออะ นยู ยู)
I’m awake but my world is half asleep
(แอม อะเวค บัท ไม เวิลด อีส ฮาล์ฟ อัซลีพ)
I pray for this heart to be unbroken
(ไอ พเร ฟอ ที ฮาท ทู บี อันบโรเค็น)
But without you all I’m going to be is incomplete
(บัท วิเฑาท ยู ออล แอม โกอิ้ง ทู บี อีส อินค็อมพลีท)

Incomplete
(อินค็อมพลีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Incomplete คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น