เนื้อเพลง He’ll Be Back คำอ่านไทย Jennifer Lopez

I know better than anybody how it feels to want somebody so bad after you break up
(ไอ โนว์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เอนอิบอดิ ฮาว อิท ฟีล ทู ว้อนท ซัมบอดี้ โซ แบ้ด แอ๊ฟเท่อร ยู เบร๊ค อั๊พ)

Still
(สทิลล)
[Looking for that phone call]
([ ลุคอิง ฟอร์ แดท โฟน คอลลํ ])

Still
(สทิลล)
[Even when they don’t]
([ อี๊เฝ่น เว็น เด ด้อนท์ ])

Still ain’t ready to walk away and call it all over
(สทิลล เอน เร๊ดี้ ทู ว๊อล์ค อะเวย์ แอนด์ คอลลํ อิท ดอร์ โอ๊เฝ่อร)
Act like you wasn’t listening when they told ya
(แอ๊คท ไล๊ค ยู วอสซึ้น ลิเซินนิง เว็น เด โทลด ยา)
They don’t wanna be with you anymore
(เด ด้อนท์ วอนนา บี วิธ ยู แอนนี่มอ)
Stuck in your ways, you choose to ignore
(ซทัค อิน ยุร เวย์ , ยู ชู๊ส ทู อิกโน)

‘Cause in your mind, you’re still together
(ค๊อส อิน ยุร ไมนด์ , ยัวร์ สทิลล ทูเก๊ทเธ่อร์)
Thought it would last but there’s no forever
(ธอท ดิธ เวิด ล๊าสท บั๊ท แดร์ โน ฟอเร๊เฝ่อร)
Walked out on you with no call, no letter
(ว๊อล์ค เอ๊าท ออน ยู วิธ โน คอลลํ , โน เล็ทเท่อร์)
When he realize it don’t get no better
(เว็น ฮี รีแอะไลส อิท ด้อนท์ เก็ท โน เบ๊ทเท่อร์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
To make up for the lonely days
(ทู เม้ค อั๊พ ฟอร์ เดอะ โลนลิ เดย์)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
When things ain’t working out his way
(เว็น ทริง เอส เอน เวิคกิง เอ๊าท ฮิส เวย์)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
When he sees that it’s not the same
(เว็น ฮี ซี แดท อิทซ น็อท เดอะ เซม)
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)

He knows he’s gonna need his lady
(ฮี โนว์ อีส กอนนะ นี๊ด ฮิส เล๊ดี้)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
When his boys say he must be crazy
(เว็น ฮิส บอย เซย์ ฮี มัสท์ บี คเรสิ)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
He’ll know he made a big mistake
(เฮ็ลล โนว์ ฮี เมด อะ บิ๊ก มิสเท้ค)
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)

You don’t want to believe it but you see it happening
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ อิท บั๊ท ยู ซี อิท แฮพเพะนิง)
Wakes you up out of your sleep, out of the dreams you’re having
(เว้ค ยู อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ ยุร สลี๊พ , เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ดรีม ยัวร์ แฮฝวิ่ง)

Still
(สทิลล)
[Looking for his return]
([ ลุคอิง ฟอร์ ฮิส รีเทิร์น ])

Still
(สทิลล)
[Hoping that he’s gonna learn]
([ โฮพปิง แดท อีส กอนนะ เลิร์น ])

Wake up and realize the truth, make some time for you
(เว้ค อั๊พ แอนด์ รีแอะไลส เดอะ ทรู๊ธ , เม้ค ซัม ไทม์ ฟอร์ ยู)
What’s he trying to do to you
(ว๊อท ฮี ทไรอิง ทู ดู ทู ยู)
Miss him more as days go by
(มิซ ฮิม โม แอส เดย์ โก บาย)
Try your hardest not to cry and keep hope alive
(ธราย ยุร ฮาร์เดท น็อท ทู คราย แอนด์ คี๊พ โฮพ อะไล๊ฝ)

‘Cause in your mind, you’re still together
(ค๊อส อิน ยุร ไมนด์ , ยัวร์ สทิลล ทูเก๊ทเธ่อร์)
Thought it would last but there’s no forever
(ธอท ดิธ เวิด ล๊าสท บั๊ท แดร์ โน ฟอเร๊เฝ่อร)
Walked out on you with no call, no letter
(ว๊อล์ค เอ๊าท ออน ยู วิธ โน คอลลํ , โน เล็ทเท่อร์)
When he realize it don’t get no better
(เว็น ฮี รีแอะไลส อิท ด้อนท์ เก็ท โน เบ๊ทเท่อร์)

He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
To make up for the lonely days
(ทู เม้ค อั๊พ ฟอร์ เดอะ โลนลิ เดย์)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
When things ain’t working out his way
(เว็น ทริง เอส เอน เวิคกิง เอ๊าท ฮิส เวย์)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
When he sees that it’s not the same
(เว็น ฮี ซี แดท อิทซ น็อท เดอะ เซม)
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
[He’ll be back]
([ เฮ็ลล บี แบ็ค ])

He knows he’s gonna need his lady
(ฮี โนว์ อีส กอนนะ นี๊ด ฮิส เล๊ดี้)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
When his boys say he must be crazy
(เว็น ฮิส บอย เซย์ ฮี มัสท์ บี คเรสิ)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
He’ll know he made a big mistake
(เฮ็ลล โนว์ ฮี เมด อะ บิ๊ก มิสเท้ค)
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
[He’ll be back]
([ เฮ็ลล บี แบ็ค ])

[Thinking]
([ ติ้งกิง ])

[Every]
([ เอ๊เฝอร์รี่ ])

[Wanting]
([ วอนทิง ])

[Haunting]
([ ฮันติง ])

[Thinking]
([ ติ้งกิง ])

[Every]
([ เอ๊เฝอร์รี่ ])

[Wanting]
([ วอนทิง ])

[Haunting]
([ ฮันติง ])

He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)

[Thinking]
([ ติ้งกิง ])

[Every]
([ เอ๊เฝอร์รี่ ])

[Wanting]
([ วอนทิง ])

[Haunting]
([ ฮันติง ])

[Thinking]
([ ติ้งกิง ])

[Every]
([ เอ๊เฝอร์รี่ ])

[Wanting]
([ วอนทิง ])

[Haunting]
([ ฮันติง ])

He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
To make up for the lonely days
(ทู เม้ค อั๊พ ฟอร์ เดอะ โลนลิ เดย์)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
When things ain’t working out his way
(เว็น ทริง เอส เอน เวิคกิง เอ๊าท ฮิส เวย์)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
When he sees that it’s not the same
(เว็น ฮี ซี แดท อิทซ น็อท เดอะ เซม)
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
[He’ll be back]
([ เฮ็ลล บี แบ็ค ])

He knows he’s gonna need his lady
(ฮี โนว์ อีส กอนนะ นี๊ด ฮิส เล๊ดี้)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
When his boys say he must be crazy
(เว็น ฮิส บอย เซย์ ฮี มัสท์ บี คเรสิ)
He’ll be back
(เฮ็ลล บี แบ็ค)
He’ll know he made a big mistake
(เฮ็ลล โนว์ ฮี เมด อะ บิ๊ก มิสเท้ค)
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
He’ll be back [he’ll be back]
(เฮ็ลล บี แบ็ค [ เฮ็ลล บี แบ็ค ])
[He’ll be back]
([ เฮ็ลล บี แบ็ค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง He’ll Be Back คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น