เนื้อเพลง Never Let You Go คำอ่านไทย Justin Bieber

Oh, no,
(โอ , โน ,)
Oh, no, oh
(โอ , โน , โอ)

They say that hate has been sent
(เฑ เซ แดท เฮท แฮ็ส บีน เซ็นท)
So let loose the talk of love [of love, of love]
(โซ เล็ท ลูซ เดอะ ทอค อ็อฝ ลัฝ [ อ็อฝ ลัฝ , อ็อฝ ลัฝ ])
Before they outlaw the kiss
(บิโฟ เฑ เอาทลอ เดอะ คิซ)
Baby, give me one last hug
(เบบิ , กิฝ มี วัน ลาซท ฮัก)
There’s a dream that I’ve been chasing
(แฑ ซา ดรีม แดท อิฝ บีน เชซิง)
Want so badly for it to be reality.
(ว็อนท โซ แบดลิ ฟอ อิท ทู บี ริแอลอิทิ)
And when you hold my hand
(แอ็นด ฮเว็น ยู โฮลด ไม แฮ็นด)
And I understand that it’s meant to be.
(แอ็นด ดาย อันเดิซแทนด แดท อิทซ เม็นท ทู บี)
‘Cause baby when you’re with me…
(คอส เบบิ ฮเว็น ยัวร์ วิฑ มี)

It’s like an angel came by and took me to heaven [like you took me to heaven girl]
(อิทซ ไลค แอน เอนเจล เคม ไบ แอ็นด ทุค มี ทู เฮฝเอ็น [ ไลค ยู ทุค มี ทู เฮฝเอ็น เกิล ])
‘Cause when i stare in your eyes it couldn’t be better [I don’t want you to go, oh no, so]
(คอส ฮเว็น นาย ซแท อิน ยุร ไอ ซิท คูดซึ่น บี เบทเทอะ [ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก , โอ โน , โซ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Let the music blast
(เล็ท เดอะ มยูสิค บลาซท)
We gon’ do our dance
(วี ก็อน ดู เอ๊า ดานซ)
Bring the doubters on
(บริง เดอะ เด๊าเดอสฺ ออน)
They don’t matter at all
(เฑ ด้อนท์ แมทเทอะ แรท ออล)
‘Cause this life’s too long
(คอส ที ไลฟ ทู ล็อง)
And this love’s too strong
(แอ็นด ที ลัฝ ทู ซทร็อง)
So baby know for sure
(โซ เบบิ โน ฟอ ฌุร)
That I’ll never let you go
(แดท อิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก)

I got my favorite girl
(ไอ ก็อท ไม เฟเฝอะริท เกิล)
Not feelin’, no pain, no fear
(น็อท ฟีลิน , โน เพน , โน เฟีย)
Don’t have a care in the world
(ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ แค อิน เดอะ เวิลด)
Why would I when you are here?
(ฮไว วูด ดาย ฮเว็น ยู อาร์ เฮียร)
There’s a moment I’ve been chasing
(แฑ ซา โมเม็นท อิฝ บีน เชซิง)
And I finally caught it out on this floor.
(แอ็นด ดาย ไฟแน็ลลิ คอท ดิธ เอาท ออน ที ฟโล)
Baby, there’s no hesitation, no reservation
(เบบิ , แฑ โน เฮสิเทฌัน , โน เรเสอะเฝฌัน)
By taking a chance and more, oh no, because…
(ไบ เทคอิง อะ ชานซ แอ็นด โม , โอ โน , บิคอส)
[adsense]
It’s like an angel came by and took me to heaven [like you took me to heaven girl]
(อิทซ ไลค แอน เอนเจล เคม ไบ แอ็นด ทุค มี ทู เฮฝเอ็น [ ไลค ยู ทุค มี ทู เฮฝเอ็น เกิล ])
‘Cause when i stare in your eyes it couldn’t be better [I don’t want you to go, oh no, so]
(คอส ฮเว็น นาย ซแท อิน ยุร ไอ ซิท คูดซึ่น บี เบทเทอะ [ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก , โอ โน , โซ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

It’s like an angel came by and took me to heaven [like you took me to heaven girl]
(อิทซ ไลค แอน เอนเจล เคม ไบ แอ็นด ทุค มี ทู เฮฝเอ็น [ ไลค ยู ทุค มี ทู เฮฝเอ็น เกิล ])
‘Cause when i stare in your eyes it couldn’t be better [I don’t want you to go, oh no, so]
(คอส ฮเว็น นาย ซแท อิน ยุร ไอ ซิท คูดซึ่น บี เบทเทอะ [ ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู โก , โอ โน , โซ ])

Take my hand
(เทค ไม แฮ็นด)
Let’s just dance
(เล็ท จัซท ดานซ)
Watch my feet
(ว็อช ไม ฟีท)
Follow me
(ฟอลโล มี)
Don’t be scared,
(ด้อนท์ บี ซคา ,)
Girl I’m here
(เกิล แอม เฮียร)
If you didn’t know,
(อิฟ ยู ดิ๊นอิน โน ,)
This is love
(ที ซิส ลัฝ)

Let the music blast
(เล็ท เดอะ มยูสิค บลาซท)
We gonna do our dance
(วี กอนนะ ดู เอ๊า ดานซ)
Bring the doubters on
(บริง เดอะ เด๊าเดอสฺ ออน)
They don’t matter at all [oh, baby]
(เฑ ด้อนท์ แมทเทอะ แรท ออล [ โอ , เบบิ ])
‘Cause this life’s too long
(คอส ที ไลฟ ทู ล็อง)
And this love’s too strong
(แอ็นด ที ลัฝ ทู ซทร็อง)
So baby know for sure
(โซ เบบิ โน ฟอ ฌุร)
That I’ll never let you go
(แดท อิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก)

So don’t fear.
(โซ ด้อนท์ เฟีย)
Don’t you worry about a thing.
(ด้อนท์ ยู เวอริ อะเบาท ดา ธิง)
I am here, right here [I’ll never let you go]
(ไอ แอ็ม เฮียร , ไรท เฮียร [ อิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก ])

Don’t shed a tear.
(ด้อนท์ ชี อะ เทีย)
Whenever you need me,
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู เน มี ,)
I’ll be here [I’ll never let you go]
(อิล บี เฮียร [ อิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก ])

Oh no, oh no, oh… [I’ll never let you go]
(โอ โน , โอ โน , โอ [ อิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก ])
Oh no, oh no, oh… [I’ll never let you go]
(โอ โน , โอ โน , โอ [ อิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Let You Go คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น