เนื้อเพลง Overprotected คำอ่านไทย Britney Spears

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
I need time [time]
(ไอ เน ไทม [ ไทม ])
Love [love]
(ลัฝ [ ลัฝ ])
Joy [joy]
(จอย [ จอย ])
I need space
(ไอ เน ซเพซ)
I need me
(ไอ เน มี)
[Action!]
([ แอคฌัน ! ])

Say hello to the girl that I am!
(เซ เฮ็ลโล ทู เดอะ เกิล แดท ไอ แอ็ม !)
You’re gonna have to see through my perspective
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู ซี ธรู ไม เพิซเพคทิฝ)
I need to make mistakes just to learn who I am
(ไอ เน ทู เมค มิซเทค จัซท ทู เลิน ฮู ไอ แอ็ม)
And I don’t wanna be so damn protected
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา บี โซ แด็ม พโระเทคท)
There must be another way
(แฑ มัซท บี แอะนัธเออะ เว)
Cause I believe in taking chances
(คอส ไอ บิลีฝ อิน เทคอิง ชานซ)
But who am I to say
(บัท ฮู แอ็ม ไอ ทู เซ)
What a girl is to do
(ฮว็อท ดา เกิล อีส ทู ดู)
God, I need some answers
(ก็อด , ไอ เน ซัม อานเซอะ)

What am I to do with my life
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู วิฑ ไม ไลฟ)
[You will find it out don’t worry]
([ ยู วิล ไฟนด ดิท เอาท ด้อนท์ เวอริ ])
How Am I supposed to know what’s right?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู โน ฮว็อท ไรท)
[You just got to do it your way]
([ ยู จัซท ก็อท ทู ดู อิท ยุร เว ])
I can’t help the way I feel
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ เดอะ เว ไอ ฟีล)
But my life has been so overprotected
(บัท ไม ไลฟ แฮ็ส บีน โซ โอเว่อร์โพเทคเทด)

I tell ’em what I like
(ไอ เท็ล เอ็ม ฮว็อท ไอ ไลค)
What I want
(ฮว็อท ไอ ว็อนท)
What I don’t
(ฮว็อท ไอ ด้อนท์)
But every time I do I stand corrected
(บัท เอฝริ ไทม ไอ ดู ไอ ซแท็นด เคาะเรคท)
Things that I’ve been told
(ธิง แดท อิฝ บีน โทลด)
I can’t believe what I hear about the world, I realize
(ไอ แค็นท บิลีฝ ฮว็อท ไอ เฮีย อะเบาท เดอะ เวิลด , ไอ รีแอะไลส)
I’m Overprotected
(แอม โอเว่อร์โพเทคเทด)

There must be another way
(แฑ มัซท บี แอะนัธเออะ เว)
Cause I believe in taking chances
(คอส ไอ บิลีฝ อิน เทคอิง ชานซ)
But who am I to say
(บัท ฮู แอ็ม ไอ ทู เซ)
What a girl is to do
(ฮว็อท ดา เกิล อีส ทู ดู)
God I need some answers
(ก็อด ดาย เน ซัม อานเซอะ)
[adsense]
What am I to do with my life
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู วิฑ ไม ไลฟ)
[You will find it out don’t worry]
([ ยู วิล ไฟนด ดิท เอาท ด้อนท์ เวอริ ])
How Am I supposed to know what’s right?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู โน ฮว็อท ไรท)
[You just got to do it your way]
([ ยู จัซท ก็อท ทู ดู อิท ยุร เว ])
I can’t help the way I feel
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ เดอะ เว ไอ ฟีล)
But my life has been so overprotected
(บัท ไม ไลฟ แฮ็ส บีน โซ โอเว่อร์โพเทคเทด)

I need… time [love]
(ไอ เน ไทม [ ลัฝ ])
I need… space
(ไอ เน ซเพซ)
[This is it, this is it]
([ ที ซิส อิท , ที ซิส อิท ])

I don’t need nobody telling me just what I wanna
(ไอ ด้อนท์ เน โนบอดี้ เทลลิง มี จัซท ฮว็อท ไอ วอนนา)
What I what what what I’m gonna
(ฮว็อท ไอ ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท แอม กอนนะ)
Do about my destiny
(ดู อะเบาท ไม เดซทินิ)
I Say No, No
(ไอ เซ โน , โน)
Nobody’s telling me just what what what I wanna do, do
(โนบอดี้ เทลลิง มี จัซท ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท ไอ วอนนา ดู , ดู)
I’m so fed up with people telling me to be
(แอม โซ เฟ็ด อัพ วิฑ พี๊เพิ่ล เทลลิง มี ทู บี)
Someone else but me
(ซัมวัน เอ็ลซ บัท มี)

[Action!]
([ แอคฌัน ! ])

What am I to do with my life
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู วิฑ ไม ไลฟ)
[You will find it out don’t worry]
([ ยู วิล ไฟนด ดิท เอาท ด้อนท์ เวอริ ])
How Am I supposed to know what’s right?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู โน ฮว็อท ไรท)
[You just got to do it your way]
([ ยู จัซท ก็อท ทู ดู อิท ยุร เว ])
I can’t help the way I feel
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ เดอะ เว ไอ ฟีล)
But my life has been so overprotected
(บัท ไม ไลฟ แฮ็ส บีน โซ โอเว่อร์โพเทคเทด)

I don’t need nobody telling me just what I wanna
(ไอ ด้อนท์ เน โนบอดี้ เทลลิง มี จัซท ฮว็อท ไอ วอนนา)
What I what what what I’m gonna
(ฮว็อท ไอ ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท แอม กอนนะ)
Do about my destiny
(ดู อะเบาท ไม เดซทินิ)
I Say No, No
(ไอ เซ โน , โน)
Nobody’s telling me just what I wanna do, do
(โนบอดี้ เทลลิง มี จัซท ฮว็อท ไอ วอนนา ดู , ดู)
I’m so fed up with people telling me to be
(แอม โซ เฟ็ด อัพ วิฑ พี๊เพิ่ล เทลลิง มี ทู บี)
Someone else but me
(ซัมวัน เอ็ลซ บัท มี)

What am I to do with my life
(ฮว็อท แอ็ม ไอ ทู ดู วิฑ ไม ไลฟ)
[You will find it out don’t worry]
([ ยู วิล ไฟนด ดิท เอาท ด้อนท์ เวอริ ])
How Am I supposed to know what’s right?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู โน ฮว็อท ไรท)
[You just got to do it your way]
([ ยู จัซท ก็อท ทู ดู อิท ยุร เว ])
I can’t help the way I feel
(ไอ แค็นท เฮ็ลพ เดอะ เว ไอ ฟีล)
But my life has been so overprotected.
(บัท ไม ไลฟ แฮ็ส บีน โซ โอเว่อร์โพเทคเทด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Overprotected คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น