เนื้อเพลง God is Here คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard

There is a sweet anointing in this sanctuary,
(แดร์ อีส ซา สวี้ท anointings อิน ดิส แซงชิวเอริ ,)
there is a stillness in the atmosphere;
(แดร์ อีส ซา ซทีลเน็ซ ซิน ดิ แอ๊ทโมสเฟียรฺ 😉
come and lay down the burdens you have carried,
(คัม แอนด์ เลย์ เดาน เดอะ เบ๊อรํเด้น ยู แฮ็ฝ แคร์รี่ ,)
for in the sanctuary, God is here.
(ฟอร์ อิน เดอะ แซงชิวเอริ , ก๊อด อีส เฮียร)

He is here, God is here
(ฮี อีส เฮียร , ก๊อด อีส เฮียร)
to break the yoke and lift the heavy burden.
(ทู เบร๊ค เดอะ โยค แอนด์ ลิฟท เดอะ เฮ๊ฝฝี่ เบ๊อรํเด้น)

He is here, God is here
(ฮี อีส เฮียร , ก๊อด อีส เฮียร)
to heal the hopeless heart and bless the broken.
(ทู ฮีล เดอะ โฮพเล็ซ ฮาร์ท แอนด์ เบล๊ส เดอะ บโรเค็น)

Oh come and lay down
(โอ คัม แอนด์ เลย์ เดาน)
the burdens you have carried,
(เดอะ เบ๊อรํเด้น ยู แฮ็ฝ แคร์รี่ ,)
for in this sanctuary, God is here.
(ฟอร์ อิน ดิส แซงชิวเอริ , ก๊อด อีส เฮียร)

Speak Lord, speak Lord.
(สพี๊ค หลอร์ด , สพี๊ค หลอร์ด)
Speak Lord, speak Lord.
(สพี๊ค หลอร์ด , สพี๊ค หลอร์ด)

Speak Lord, speak Lord.
(สพี๊ค หลอร์ด , สพี๊ค หลอร์ด)
Speak Lord, speak Lord.
(สพี๊ค หลอร์ด , สพี๊ค หลอร์ด)

Speak Lord, speak Lord.
(สพี๊ค หลอร์ด , สพี๊ค หลอร์ด)
Speak Lord, speak Lord.
(สพี๊ค หลอร์ด , สพี๊ค หลอร์ด)

Oh come and lay down
(โอ คัม แอนด์ เลย์ เดาน)
the burdens you have carried,
(เดอะ เบ๊อรํเด้น ยู แฮ็ฝ แคร์รี่ ,)
for in this sanctuary, God is here.
(ฟอร์ อิน ดิส แซงชิวเอริ , ก๊อด อีส เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God is Here คำอ่านไทย Karen Clark-Sheard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น