เนื้อเพลง I Can’t See New York คำอ่านไทย Tori Amos

from here
(ฟรอม เฮียร)
no lines are
(โน ไลน์ แซร์)
drawn
(ดรอน)
from here
(ฟรอม เฮียร)
no lands
(โน แลนด์)
are owned
(อาร์ โอว์น)
13,000 and holding
(13 , 000 แอนด์ โฮลดิง)
swallowed
(สว๊อลโล่ว)
in the purring
(อิน เดอะ purrings)
of her engines
(อ็อฝ เฮอ เอ๊นจิ้น)
tracking the beacon
(trackings เดอะ บีคัน)
here
(เฮียร)
” is there a signal
(” อีส แดร์ อะ ซีกแน็ล)
there
(แดร์)
on the other side ”
(ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ “)
on the other side?
(ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
what do you mean
(ว๊อท ดู ยู มีน)
side of what things?
(ไซด์ อ็อฝ ว๊อท ทริง เอส)
and you said
(แอนด์ ยู เซ็ด)
and you did
(แอนด์ ยู ดิด)
and you said
(แอนด์ ยู เซ็ด)
you could find me here
(ยู เคิด ไฟนด์ มี เฮียร)
and you said
(แอนด์ ยู เซ็ด)
you would find me
(ยู เวิด ไฟนด์ มี)
even in death
(อี๊เฝ่น อิน เด้ท)
and you said
(แอนด์ ยู เซ็ด)
and you said
(แอนด์ ยู เซ็ด)
you’d find me
(ยูต ไฟนด์ มี)
but i can’t see new york
(บั๊ท ไอ แค็นท ซี นิว ยอค)
as i’m, circling down
(แอส แอม , เซอคิง เดาน)
through white cloud
(ทรู ไว๊ท คลาวดํ)
falling out
(ฟ๊อลิง เอ๊าท)
and i know
(แอนด์ ดาย โนว์)
his lips are warm
(ฮิส ลิพ แซร์ วอร์ม)
but i can’t seem
(บั๊ท ไอ แค็นท ซีม)
to find my way out
(ทู ไฟนด์ มาย เวย์ เอ๊าท)
my way out i can’t see.
(มาย เวย์ เอ๊าท ไอ แค็นท ซี)
of this hunting ground
(อ็อฝ ดิส ฮันติง กราวนด์)
from here crystal meth
(ฟรอม เฮียร ครีซแท็ล เมตสฺ)
in metres of millions
(อิน มีเทอะ อ็อฝ มิ๊ลเลี่ยน)
in the end all we have,
(อิน ดิ เอ็นด ออล วี แฮ็ฝ ,)
soul blueprint.
(โซล บลูพริ้น)
did we get lost in it
(ดิด วี เก็ท ล็อซท อิน หนิด)
do we conduct a search
(ดู วี คอนดัคท ดา เซิร์ช)
for this ” from the other side ”
(ฟอร์ ดิส ” ฟรอม ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ “)
from the other side?
(ฟรอม ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
what do they mean
(ว๊อท ดู เด มีน)
side of what things…
(ไซด์ อ็อฝ ว๊อท ทริง เอส)
and you said.
(แอนด์ ยู เซ็ด)
you again
(ยู อะเกน)
it’s you again
(อิทซ ยู อะเกน)
i can’t see
(ไอ แค็นท ซี)
i can’t see new york
(ไอ แค็นท ซี นิว ยอค)
from the other side
(ฟรอม ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
from the other side
(ฟรอม ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
i hum from the other side
(ไอ ฮัม ฟรอม ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t See New York คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น