เนื้อเพลง Nugget คำอ่านไทย Cake

Heads of state who ride and wrangle
(เฮด อ็อฝ สเทท ฮู ไรด์ แอนด์ wrangle)
Who look at your face from more than one angle
(ฮู ลุ๊ค แกท ยุร เฟซ ฟรอม โม แฑ็น วัน แอ๊งเกิ้ล)
Can cut you from their bloated budgets
(แคน คัท ยู ฟรอม แดร์ บโลทอิด บั๊ดเจ๊ท)
Like sharpening knives through chicken mcnuggets
(ไล๊ค sharpenings ไนฝส ทรู ชีคเค็น mcnuggets)

Heads of state who ride and wrangle
(เฮด อ็อฝ สเทท ฮู ไรด์ แอนด์ wrangle)
Who look at your face from more than one angle
(ฮู ลุ๊ค แกท ยุร เฟซ ฟรอม โม แฑ็น วัน แอ๊งเกิ้ล)
Can cut you from their bloated budgets
(แคน คัท ยู ฟรอม แดร์ บโลทอิด บั๊ดเจ๊ท)
Like sharpening knives through chicken mcnuggets
(ไล๊ค sharpenings ไนฝส ทรู ชีคเค็น mcnuggets)

Shut the f___ up
(ชั๊ท เดอะ เอฟ ___ อั๊พ)
Shut the f___ up
(ชั๊ท เดอะ เอฟ ___ อั๊พ)
Right, right
(ไร๊ท , ไร๊ท)
Learn to buck up
(เลิร์น ทู บั๊ค อั๊พ)
Shut the f___ up
(ชั๊ท เดอะ เอฟ ___ อั๊พ)
Now now
(นาว นาว)
Learn to buck up
(เลิร์น ทู บั๊ค อั๊พ)

Now nimble fingers that dance on numbers
(นาว นิมเบิล fings ers แดท แด๊นซ์ ออน นั๊มเบ้อร์)
Will eat your children and steal your thunder
(วิล อี๊ท ยุร ชีลดเร็น แอนด์ สทีล ยุร ธั๊นเด้อร์)
While heavy torsos that heave and hurl
(ไวล์ เฮ๊ฝฝี่ ทอโซ แดท ฮีฝ แอนด์ เฮิร์ล)
Will crunch like nuts in the mouths of squirrels
(วิล ครันช ไล๊ค นัท ซิน เดอะ เม๊าธ อ็อฝ ซคเวอเร็ล)

Now nimble fingers that dance on numbers
(นาว นิมเบิล fings ers แดท แด๊นซ์ ออน นั๊มเบ้อร์)
Will eat your children and steal your thunder
(วิล อี๊ท ยุร ชีลดเร็น แอนด์ สทีล ยุร ธั๊นเด้อร์)
While heavyy torsos that heave and hurl
(ไวล์ heavyy ทอโซ แดท ฮีฝ แอนด์ เฮิร์ล)
Will crunch like nuts in the mouths of squirrels
(วิล ครันช ไล๊ค นัท ซิน เดอะ เม๊าธ อ็อฝ ซคเวอเร็ล)

Shut the f___ up
(ชั๊ท เดอะ เอฟ ___ อั๊พ)
Shut the f___ up
(ชั๊ท เดอะ เอฟ ___ อั๊พ)
Right, right
(ไร๊ท , ไร๊ท)
Learn to buck up
(เลิร์น ทู บั๊ค อั๊พ)
Shut the f___ up
(ชั๊ท เดอะ เอฟ ___ อั๊พ)
Now now
(นาว นาว)
Learn to buck up
(เลิร์น ทู บั๊ค อั๊พ)

Now simple feet that flicker like fire
(นาว ซิ๊มเพิ่ล ฟีท แดท ฟลีคเคอะ ไล๊ค ไฟเออะร)
And burn like candles in smoky spires
(แอนด์ เบิร์น ไล๊ค แค๊นเดิ้ล ซิน ซโมคอิ ซไพร)
Do more to turn my joy to sadness
(ดู โม ทู เทิร์น มาย จอย ทู แซดเน็ซ)
Than somber thoughts of burning planets
(แฑ็น ซอมเบอะ ธอท อ็อฝ เบรินนิง แพล๊เหน็ท)

Now clever feet that flicker like fire
(นาว เคล๊เฝ่อร์ ฟีท แดท ฟลีคเคอะ ไล๊ค ไฟเออะร)
And burn like candles in smoky spires
(แอนด์ เบิร์น ไล๊ค แค๊นเดิ้ล ซิน ซโมคอิ ซไพร)
Do more to turn my joy to sadness
(ดู โม ทู เทิร์น มาย จอย ทู แซดเน็ซ)
Than somber thoughts of burning planets
(แฑ็น ซอมเบอะ ธอท อ็อฝ เบรินนิง แพล๊เหน็ท)

Shut the f___ up
(ชั๊ท เดอะ เอฟ ___ อั๊พ)
All right
(ออล ไร๊ท)
Ok
(โอเค)
I don’t wanna,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ,)
I don’t wanna hear it
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮียร อิท)
That’s right
(แด้ท ไร๊ท)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nugget คำอ่านไทย Cake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น