เนื้อเพลง Heavy In The Game คำอ่านไทย 2Pac feat Eboni Foster, Lady Levi, Richie Rich

[all parts with Lady Levi speaking are strictly best guess]
([ ออล พาร์ท วิธ เล๊ดี้ Levi ซพีคอิง อาร์ ซทรีคลิ เบ๊สท์ เกสส ])

[1] [Eboni Foster] Game’s been good to me
([ วัน ] [ Eboni ฟ๊อสเท่อร์ ] เกม บีน กู๊ด ทู มี)
[2] [Eboni Foster] I don’t care what it did to them
([ ทู ] [ Eboni ฟ๊อสเท่อร์ ] ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ดิธ ดิด ทู เด็ม)
The game’s been good to me
(เดอะ เกม บีน กู๊ด ทู มี)

[Lady Levi]
([ เล๊ดี้ Levi ])
Oh, you tink life is yours?
(โอ , ยู tink ไล๊ฟ อีส ยุร)
Life ain’t na somethin you can rap with
(ไล๊ฟ เอน นา ซัมติน ยู แคน แร็พ วิธ)
Ooh come na ordinary game
(อู้ คัม นา อ๊อร์ดินารี่ เกม)
Da game na somethin you can rap with
(ดา เกม นา ซัมติน ยู แคน แร็พ วิธ)
Me’s a player you know?
(เมซ ซา เพย์เยอร์ ยู โนว์)
I do not, play in no game
(ไอ ดู น็อท , เพลย์ อิน โน เกม)
Me just, make money, dollars, everytime seen?
(มี จั๊สท , เม้ค มั๊นนี่ , ดอลเลอะ , เอ๊รี่ไทม์ ซีน)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

Now how can I explain how this game laced, plus with this fame
(นาว ฮาว แคน นาย เอ็กซเพลน ฮาว ดิส เกม แล็ค , พลัส วิธ ดิส เฟม)
I got enemies do anything to break me, my attitude changed
(ไอ ก็อท อียีมีสฺ ดู เอนอิธิง ทู เบร๊ค มี , มาย แอ๊ททิจูด เช้งจํ)
Got to the point where I was driven, twenty-four/seven
(ก็อท ทู เดอะ พ๊อยท์ แวร์ ไอ วอส ดรีฝเอ็น , ทเว้นที่ โฟ /เซเฝ่น)
Money’s my mission, just a n*gga tryin to make a livin
(มั๊นนี่ มาย มิ๊ชชั่น , จั๊สท ดา เอ็น *gga ทายอิน ทู เม้ค เก ลีฝอิน)
These busta tricks don’t want no mail
(ฑิส บัสตร้า ทริ๊ค ด้อนท์ ว้อนท โน เมล)
They spendin they riches on skanless b*tches
(เด สเปนดิน เด ริชอิส ออน สแกนเลส บี *tches)
who’ll stay petrified in jail
(อ๊าว สเทย์ เพชฟายด อิน เจล)
It’s hell, plus all the dealers want a meal ticket
(อิทซ เฮ็ลล , พลัส ซอร์ เดอะ ดีลเออะ ว้อนท ดา มีล ทิ๊คเค๊ท)
Jealous-ass b*tches, playa-hatin but we still kick it
(เจลอัซ อาซ บี *tches , พอลเย แฮดดิน บั๊ท วี สทิลล คิ๊ค อิท)
Always keep my eyes on the prize, watch the police
(ออลเว คี๊พ มาย อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ , ว๊อทช เดอะ โพลิ๊ซ)
Seen so much murder, neighborhoods gettin no sleep
(ซีน โซ มัช เม๊อร์เด้อร์ , เนเบอะฮุด เกดดิน โน สลี๊พ)
But still, I get my money on major, continuously
(บั๊ท สทิลล , ไอ เก็ท มาย มั๊นนี่ ออน เม๊เจ้อร์ , ค็อนทีนยวซลิ)
Communicatin through my pager, n*ggaz know me
(Communicatin ทรู มาย เฝน , เอ็น *ggaz โนว์ มี)
Don’t have no homies cause they jealous, I hustle solo
(ด้อนท์ แฮ็ฝ โน โฮมี ค๊อส เด เจลอัซ , ไอ เฮสเซล โซ๊โล่)
Cause when I’m broke I got no time for the fellas, listen
(ค๊อส เว็น แอม บโรค ไก ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ เดอะ เฟลลา , ลิ๊สซึ่น)
Ain’t nothin poppin ’bout no work n*gga, I ain’t no joke
(เอน นอทติน พอพปิน เบาท โน เวิ๊ร์ค เอ็น *gga , ไอ เอน โน โจ้ก)
F*ck what they say and get your dough n*gga
(เอฟ *ck ว๊อท เด เซย์ แอนด์ เก็ท ยุร โด เอ็น *gga)
Heavy in the game [1]
(เฮ๊ฝฝี่ อิน เดอะ เกม [ วัน ])

[Lady Levi]
([ เล๊ดี้ Levi ])
Who da bumba claat him a come try take mine?
(ฮู ดา bumba claat ฮิม มา คัม ธราย เท้ค ไมน์)
Oooh, me see you rushin up [1]
(อู้ , มี ซี ยู รัสชิน อั๊พ [ วัน ])
I throw ‘im blood claat P.M. to A.M.
(ไอ โธรว์ แอม บลัด claat พี เอ็ม ทู อะ เอ็ม)
All, all da bumba come ya take dis ting
(ออล , ออล ดา bumba คัม ยา เท้ค ดิซ ทิง)
for ya take dis ting for joke? [2]
(ฟอร์ ยา เท้ค ดิซ ทิง ฟอร์ โจ้ก [ ทู ])
Oh! Dat’s right
(โอ ! แดซ ไร๊ท)

[Verse Two: Richie Rich]
([ เฝิซ ทู : ริชชี่ ริ๊ช ])

Well lemme shoot some of this how heavy type of sh*t..
(เวลล เลมมี ชู๊ท ซัม อ็อฝ ดิส ฮาว เฮ๊ฝฝี่ ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที)
Certain n*ggaz wanna stick to the game, yousea trick to the game
(เซ๊อร์เท่น เอ็น *ggaz วอนนา สทิ๊ค ทู เดอะ เกม , yousea ทริ๊ค ทู เดอะ เกม)
Waitin upon your turn, so when will you learn?
(เว๊ทดิน อุพอน ยุร เทิร์น , โซ เว็น วิล ยู เลิร์น)
Ain’t no turns given, n*ggaz be twistin and takin sh*t
(เอน โน เทิร์น กีฝเอ็น , เอ็น *ggaz บี ทวิซติน แอนด์ ทอคกิ่น ฌะ *ที)
Puttin they sack down, then puttin they mack down
(พันดิน เด แซ๊ค เดาน , เด็น พันดิน เด แมกคฺ เดาน)
Me myself I hustle with finesse yes I’m an Oakland baller
(มี ไมเซลฟ ไอ เฮสเซล วิธ ฟิเนซ เย็ซ แอม แอน โอคแรน บอลเลอ)
Rule number one: check game, and fo’ sho’ you gon’ respect game
(รูล นั๊มเบ้อร์ วัน : เช็ค เกม , แอนด์ โฟ โช ยู ก็อน เรสเพ๊คท เกม)
Be yo’ own n*gga meanin buy yo’ own dope
(บี โย โอว์น เอ็น *gga มีนนิน บาย โย โอว์น โดพ)
Cause that front sh*t is punk sh*t, somethin I never funked with
(ค๊อส แดท ฟร๊อนท ฌะ *ที อีส พรัค ฌะ *ที , ซัมติน นาย เน๊เฝ่อร์ ฟังค วิธ)
Be true to this game and this game will be true to you
(บี ทรู ทู ดิส เกม แอนด์ ดิส เกม วิล บี ทรู ทู ยู)
That’s real sh*t; disrespect, see what this here do to you
(แด้ท เรียล ฌะ *ที ; ดิซริซเพคท , ซี ว๊อท ดิส เฮียร ดู ทู ยู)
That jackin and robbin, despisin your homie
(แดท แจกคิน แอนด์ รอบบิน , despisin ยุร โฮมี)
ain’t healthy, n*ggaz be endin up dead ‘fore they get wealthy
(เอน เฮลธิ , เอ็น *ggaz บี endin อั๊พ เด้ด โฟร์ เด เก็ท เวลธิ)
But not me though, I’m sewin somethin major
(บั๊ท น็อท มี โธ , แอม sewin ซัมติน เม๊เจ้อร์)
so what I reap is boss — that’s why my public status is floss
(โซ ว๊อท ไอ รีพ อีส บอส แด้ท วาย มาย พับลิค สเท๊ทัซ ซิส ฟล็อซ)
Went from a, young n*gga livin residential
(เว็นท ฟรอม มา , ยัง เอ็น *gga ลีฝอิน เรสิเดนแฌ็ล)
to a, young n*gga workin presidential [1]
(ทู อะ , ยัง เอ็น *gga เวิคกิน พเรสิเดนแฌ็ล [ วัน ])

[Lady Levi]
([ เล๊ดี้ Levi ])
Me n*gga Tu-pac ALWAYS look good
(มี เอ็น *gga ทู แพค ออลเว ลุ๊ค กู๊ด)
You know that’s true ‘im look good every time

(ยู โนว์ แด้ท ทรู แอม ลุ๊ค กู๊ด เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
Ooh, p*ssy war? Step up [1]
(อู้ , พี *ssy วอร์ สเท็พ อั๊พ [ วัน ])
Can yi know I’m servin up blood claat
(แคน yi โนว์ แอม เซิฝวิน อั๊พ บลัด claat)
playin yi f*ckin games
(เพลย์ยิน yi เอฟ *ckin เกม)
Ooh, we take game, we WON [2]
(อู้ , วี เท้ค เกม , วี ว็อน [ ทู ])
Any by now, all, yi haffa forget fi we WON
(เอ๊นี่ บาย นาว , ออล , yi haffa ฟอร์เก๊ท ฟาย วี ว็อน)
Everytime
(เอ๊รี่ไทม์)

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ทรี : 2Pac ])

I’m just a young black male, cursed since my birth
(แอม จั๊สท ดา ยัง แบล๊ค เมล , เคอร์ส ซิ๊นซ มาย เบริ๊ท)
Had to turn to crack sales, if worse come to worse
(แฮ็ด ทู เทิร์น ทู แคร๊ค เซล , อิ๊ฟ เวิ๊ร์ส คัม ทู เวิ๊ร์ส)
Headed for them packed, jails, or maybe it’s a hearse
(เฮด ฟอร์ เด็ม แพ็ค , เจล , ออ เมบี อิทซ ซา เฮิซ)
My only way to stack mail, is out here doin dirt
(มาย โอ๊นลี่ เวย์ ทู ซแท็ค เมล , อีส เอ๊าท เฮียร โดย เดิร์ท)
Made my decisions do or die, been hustlin since junior high
(เมด มาย ดีซิ๊ชั่น ดู ออ ดาย , บีน ฮัสลิน ซิ๊นซ จู๊เหนี่ย ไฮฮ)
No time for askin why, gettin high, gettin mine
(โน ไทม์ ฟอร์ แอสกิน วาย , เกดดิน ไฮฮ , เกดดิน ไมน์)
Put away my nine, cause these times call for four-five sales
(พุท อะเวย์ มาย ไนน , ค๊อส ฑิส ไทม์ คอลลํ ฟอร์ โฟ ไฟฝ เซล)
cause life is hell and everybody dies
(ค๊อส ไล๊ฟ อีส เฮ็ลล แอนด์ เอวี่บอดี้ ดาย)
What about these n*ggaz I despise — them loud talkin cowards
(ว๊อท อะเบ๊าท ฑิส เอ็น *ggaz ไอ ดิซไพส เด็ม เลาด ทอคกิ่น โค๊หวาร์ด)
shootin guns into crowds, jeapordizin lives
(ชูดทิน กัน อิ๊นทู คราวดํ , jeapordizin ไล้ฝ)
Shoot em right between them n*ggaz eyes, it’s time to realize
(ชู๊ท เอ็ม ไร๊ท บีทะวีน เด็ม เอ็น *ggaz อาย , อิทซ ไทม์ ทู รีแอะไลส)
follow the rules or follow them fools that die
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ รูล ออ ฟ๊อลโล่ว เด็ม ฟูล แดท ดาย)
Everybody’s tryin to make the news, n*ggaz confused
(เอวี่บอดี้ ทายอิน ทู เม้ค เดอะ นิว , เอ็น *ggaz คอนฟิ้วส)
Quit tryin to be an O.G. and pay your dues
(ควิท ทายอิน ทู บี แอน โอ จี แอนด์ เพย์ ยุร ดิว)
If you choose to apply yourself, go with the grain
(อิ๊ฟ ยู ชู๊ส ทู แอ๊พพลาย ยุรเซลฟ , โก วิธ เดอะ กเรน)
and come the riches and the b*tches and the fame
(แอนด์ คัม เดอะ ริชอิส แซน เดอะ บี *tches แซน เดอะ เฟม)
Heavy in the game [1]
(เฮ๊ฝฝี่ อิน เดอะ เกม [ วัน ])

[Lady Levi]
([ เล๊ดี้ Levi ])
Boy, ya nah b*tch!
(บอย , ยา นาห์ บี *tch !)
Major that’s true we look good everytime
(เม๊เจ้อร์ แด้ท ทรู วี ลุ๊ค กู๊ด เอ๊รี่ไทม์)
when we at Beers Diamond
(เว็น วี แอ็ท เบีย ได๊ม่อนดํ)
and Tupac drives vintage car [1]
(แอนด์ ทูแปค ไดร๊ฝ ฝีนทิจ คารํ [ วัน ])
And fi dem frame dem look good, oh no?
(แอนด์ ฟาย เดม เฟรม เดม ลุ๊ค กู๊ด , โอ โน)
This whole world ya call on
(ดิส โฮล เวิลด ยา คอลลํ ออน)
gonna mass on a face [2]
(กอนนะ มาซ ออน อะ เฟซ [ ทู ])
For any, section of bumba ras claat, oh!
(ฟอร์ เอ๊นี่ , เซ๊คชั่น อ็อฝ bumba ras claat , โอ !)
Flush it! .. Oh!
(ฟลัช อิท ! โอ !)
Nobody wan come test me y’know
(โนบอดี้ ว็อน คัม เทสท์ มี yknow)
true dem we a drive pretty car
(ทรู เดม วี อะ ไดร๊ฝ พริ๊ทที่ คารํ)
Wanna no part of any ting
(วอนนา โน พาร์ท อ็อฝ เอ๊นี่ ทิง)
and now you wan come drown a gun
(แอนด์ นาว ยู ว็อน คัม ดราวน อะ กัน)
But ya see we know, you haffa show ‘im MAXIMUM respect
(บั๊ท ยา ซี วี โนว์ , ยู haffa โชว์ แอม แม๊กซิมั่ม เรสเพ๊คท)
for when a blood claat run or when a p*ssy walk up
(ฟอร์ เว็น อะ บลัด claat รัน ออ เว็น อะ พี *ssy ว๊อล์ค อั๊พ)
we look good everytime
(วี ลุ๊ค กู๊ด เอ๊รี่ไทม์)
Nuff dollars, DOLLARS
(นัฟ ดอลเลอะ , ดอลเลอะ)
Y’know about dollars dem right?
(Yknow อะเบ๊าท ดอลเลอะ เดม ไร๊ท)
But we nah talk no sh*t
(บั๊ท วี นาห์ ท๊อล์ค โน ฌะ *ที)
We haffa walk de walk for we a talk, see it?
(วี haffa ว๊อล์ค ดี ว๊อล์ค ฟอร์ วี อะ ท๊อล์ค , ซี อิท)
Cause action, action speak louder dan words
(ค๊อส แอคฌัน , แอคฌัน สพี๊ค ลาวเดอ แด็น เวิร์ด)
You know da record!
(ยู โนว์ ดา เร๊คขอร์ด !)
Don’t blood claat ting at ALL
(ด้อนท์ บลัด claat ทิง แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heavy In The Game คำอ่านไทย 2Pac feat Eboni Foster, Lady Levi, Richie Rich

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น