เนื้อเพลง Jar of Hearts คำอ่านไทย Christina Perri

No, I can’t take one more step towards you
(โน , ไอ แค็นท เทค วัน โม ซเท็พ ทูวอด ยู)
‘Cause all that’s waiting is regret
(คอส ออล แฑ็ท เวททิง อีส ริกเรท)
And don’t you know I’m not your ghost anymore
(แอ็นด ด้อนท์ ยู โน แอม น็อท ยุร โกซท แอนนี่มอ)
You lost the love
(ยู ล็อซท เดอะ ลัฝ)
I loved the most
(ไอ ลัฝ เดอะ โมซท)

I learned to live, half alive
(ไอ เลิน ทู ไลฝ , ฮาล์ฟ อะไลฝ)
And now you want me one more time
(แอ็นด เนา ยู ว็อนท มี วัน โม ไทม)

And who do you think you are?
(แอ็นด ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
Runnin’ round leaving scars
(รูนนิน เรานด ลีฝอิงส ซคา)
Collecting your jar of hearts
(คะเลคทิง ยุร จา อ็อฝ ฮาท)
And tearing love apart
(แอ็นด แทริง ลัฝ อะพาท)
You’re gonna catch a cold
(ยัวร์ กอนนะ แค็ช อะ โคลด)
From the ice inside your soul
(ฟร็อม ดิ ไอซ อีนไซด ยุร โซล)
So don’t come back for me
(โซ ด้อนท์ คัม แบ็ค ฟอ มี)
Who do you think you are?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)

I hear you’re asking all around
(ไอ เฮีย ยัวร์ อาคกิ้ง ออล อะเรานด)
If I am anywhere to be found
(อิฟ ฟาย แอ็ม เอนอิฮแว ทู บี เฟานด)
But I have grown too strong
(บัท ไอ แฮ็ฝ กโรน ทู ซทร็อง)
To ever fall back in your arms
(ทู เอฝเออะ ฟอล แบ็ค อิน ยุร อาม)

I’ve learned to live, half-alive
(อิฝ เลิน ทู ไลฝ , ฮาล์ฟ อะไลฝ)
And now you want me one more time
(แอ็นด เนา ยู ว็อนท มี วัน โม ไทม)

And who do you think you are?
(แอ็นด ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
Runnin round leaving scars
(รูนนิน เรานด ลีฝอิงส ซคา)
Collecting your jar of hearts
(คะเลคทิง ยุร จา อ็อฝ ฮาท)
And tearing love apart
(แอ็นด แทริง ลัฝ อะพาท)
You’re gonna catch a cold
(ยัวร์ กอนนะ แค็ช อะ โคลด)
From the ice inside your soul
(ฟร็อม ดิ ไอซ อีนไซด ยุร โซล)
So don’t come back for me
(โซ ด้อนท์ คัม แบ็ค ฟอ มี)
Who do you think you are?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
[adsense]
Dear, it took so long just to feel alright
(เดีย , อิท ทุค โซ ล็อง จัซท ทู ฟีล ออลไร๊ท)
Remember how to put back the light in my eyes
(ริเมมเบอะ เฮา ทู พัท แบ็ค เดอะ ไลท อิน ไม ไอ)
I wish I had missed the first time that we kissed
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด มิซ เดอะ เฟิซท ไทม แดท วี คิซ)
‘Cause you broke all your promises
(คอส ยู บโรค ออล ยุร พรอมอิซ)

And now you’re back
(แอ็นด เนา ยัวร์ แบ็ค)
You don’t get to get me back
(ยู ด้อนท์ เก็ท ทู เก็ท มี แบ็ค)

And who do you think you are?
(แอ็นด ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
Runnin’ round leaving scars
(รูนนิน เรานด ลีฝอิงส ซคา)
Collecting your jar of hearts
(คะเลคทิง ยุร จา อ็อฝ ฮาท)
And tearing love apart
(แอ็นด แทริง ลัฝ อะพาท)
You’re gonna catch a cold
(ยัวร์ กอนนะ แค็ช อะ โคลด)
From the ice inside your soul
(ฟร็อม ดิ ไอซ อีนไซด ยุร โซล)
So don’t come back for me
(โซ ด้อนท์ คัม แบ็ค ฟอ มี)
Don’t come back at all
(ด้อนท์ คัม แบ็ค แกท ออล)

And who do you think you are?
(แอ็นด ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
Runnin round leaving scars
(รูนนิน เรานด ลีฝอิงส ซคา)
Collecting your jar of hearts
(คะเลคทิง ยุร จา อ็อฝ ฮาท)
And tearing love apart
(แอ็นด แทริง ลัฝ อะพาท)
You’re gonna catch a cold
(ยัวร์ กอนนะ แค็ช อะ โคลด)
From the ice inside your soul
(ฟร็อม ดิ ไอซ อีนไซด ยุร โซล)
Don’t come back for me
(ด้อนท์ คัม แบ็ค ฟอ มี)
Don’t come back at all
(ด้อนท์ คัม แบ็ค แกท ออล)

Who do you think you are?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
Who do you think you are?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)
Who do you think you are?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jar of Hearts คำอ่านไทย Christina Perri

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น