เนื้อเพลง O.O.C. คำอ่านไทย Mariah Carey

Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)

Baby, no matter how long it be
(เบ๊บี้ , โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ลอง อิท บี)
We never lose that chemistry
(วี เน๊เฝ่อร์ ลู้ส แดท เคมอิซทริ)
And it’s the strongest thing
(แอนด์ อิทซ เดอะ สตอนเกต ทริง)
I’ve ever experienced
(แอฝ เอ๊เฝ่อร์ เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
So sorry, what ever happened to empathy
(โซ ซ๊อรี่ , ว๊อท เอ๊เฝ่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู เอมแพทซี)
I know you motherf*cker feel like we
(ไอ โนว์ ยู motherf*cker ฟีล ไล๊ค วี)
When you’re messin’ with the one
(เว็น ยัวร์ เมซซิน วิธ ดิ วัน)
True lover that make you O.O.C.
(ทรู ลัฝเออะ แดท เม้ค ยู โอ โอ ซี)

Even though I’ve been gone for a minute
(อี๊เฝ่น โธ แอฝ บีน กอน ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
It’s wrong I admit it
(อิทซ รอง ไอ แอ๊ดมิท ดิธ)
Your love’s so addictive that
(ยุร ลัฝ โซ แอคดิซทีฝ แดท)
I get so O.O.C.
(ไอ เก็ท โซ โอ โอ ซี)
Out of control baby
(เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล เบ๊บี้)

Although we’ve both moved on to another
(ออลโทร หวีบ โบทรฺ มู๊ฝ ออน ทู อะน๊าเทร่อร์)
Still long for each other
(สทิลล ลอง ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
It’s wrong but eternally
(อิทซ รอง บั๊ท อิเทอแน็ลลิ)
I get so O.O.C.
(ไอ เก็ท โซ โอ โอ ซี)
And that’s just the way it be
(แอนด์ แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ อิท บี)

Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)

Baby, everytime you touch me
(เบ๊บี้ , เอ๊รี่ไทม์ ยู ทั๊ช มี)
Still get that electricity
(สทิลล เก็ท แดท อิเลคทรีซอิทิ)
And after all this time
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร รอ ดิส ไทม์)
It don’t even make no sense
(อิท ด้อนท์ อี๊เฝ่น เม้ค โน เซ้นส)

So s’cusa me, te quiero mucho papi
(โซ scusa มี , te เคียโร mucho เพพี)
Je ne sais pas mais c’est la vie
(จี ne sais เพซ มาย เซส ลา ไฝ)
When you’re messin’ with the one
(เว็น ยัวร์ เมซซิน วิธ ดิ วัน)
True lover that make you O.O.C.
(ทรู ลัฝเออะ แดท เม้ค ยู โอ โอ ซี)

Even though I’ve been gone for a minute
(อี๊เฝ่น โธ แอฝ บีน กอน ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
It’s wrong I admit it
(อิทซ รอง ไอ แอ๊ดมิท ดิธ)
Your love’s so addictive that
(ยุร ลัฝ โซ แอคดิซทีฝ แดท)
I get so O.O.C.
(ไอ เก็ท โซ โอ โอ ซี)
Out of control baby
(เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล เบ๊บี้)

Although we’ve both moved on to another
(ออลโทร หวีบ โบทรฺ มู๊ฝ ออน ทู อะน๊าเทร่อร์)
Still long for each other
(สทิลล ลอง ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
It’s wrong but eternally
(อิทซ รอง บั๊ท อิเทอแน็ลลิ)
I get so O.O.C.
(ไอ เก็ท โซ โอ โอ ซี)
And that’s just the way it be
(แอนด์ แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ อิท บี)

Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
Forever and ever
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)
It’s forever
(อิทซ ฟอเร๊เฝ่อร)

You’re out of control
(ยัวร์ เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
I’m out of control
(แอม เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
Bounce on ’em, just bounce on, come on.
(เบ๊าสฺ ออน เอ็ม , จั๊สท เบ๊าสฺ ออน , คัมมอน)

Even though I’ve been gone for a minute
(อี๊เฝ่น โธ แอฝ บีน กอน ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
It’s wrong I admit it
(อิทซ รอง ไอ แอ๊ดมิท ดิธ)
Your love’s so addictive that
(ยุร ลัฝ โซ แอคดิซทีฝ แดท)
I get so O.O.C.
(ไอ เก็ท โซ โอ โอ ซี)
Out of control baby
(เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล เบ๊บี้)

Although we’ve both moved on to another
(ออลโทร หวีบ โบทรฺ มู๊ฝ ออน ทู อะน๊าเทร่อร์)
Still long for each other
(สทิลล ลอง ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
It’s wrong but eternally
(อิทซ รอง บั๊ท อิเทอแน็ลลิ)
I get so O.O.C.
(ไอ เก็ท โซ โอ โอ ซี)
And that’s just the way it be
(แอนด์ แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ อิท บี)

Even though I’ve been gone for a minute
(อี๊เฝ่น โธ แอฝ บีน กอน ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
It’s wrong I admit it
(อิทซ รอง ไอ แอ๊ดมิท ดิธ)
Your love’s so addictive that
(ยุร ลัฝ โซ แอคดิซทีฝ แดท)
I get so O.O.C.
(ไอ เก็ท โซ โอ โอ ซี)
Out of control baby
(เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล เบ๊บี้)

Although we’ve both moved on to another
(ออลโทร หวีบ โบทรฺ มู๊ฝ ออน ทู อะน๊าเทร่อร์)
Still long for each other
(สทิลล ลอง ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
It’s wrong but eternally
(อิทซ รอง บั๊ท อิเทอแน็ลลิ)
I get so O.O.C.
(ไอ เก็ท โซ โอ โอ ซี)
And that’s just the way it be.
(แอนด์ แด้ท จั๊สท เดอะ เวย์ อิท บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O.O.C. คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น