เนื้อเพลง Broken Man คำอ่านไทย Boys Like Girls

I want to scream until no sound comes out and you’ve learned your lesson
(ไอ ว้อนท ทู สครีม อันทิล โน ซาวน์ด คัม เอ๊าท แอนด์ ยู๊ฟ เลิร์น ยุร เล๊ซซั่น)
I want to swallow these pills to get to sleep
(ไอ ว้อนท ทู สว๊อลโล่ว ฑิส พิลล์ ทู เก็ท ทู สลี๊พ)
So I dont have to make a bad impression
(โซ ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เม้ค เก แบ้ด อิมพเรฌอัน)
I need to start to be myself
(ไอ นี๊ด ทู สท๊าร์ท ทู บี ไมเซลฟ)
Because I’m sick of everybody else
(บิคอส แอม ซิ๊ค อ็อฝ เอวี่บอดี้ เอ๊ลส)

I won’t let you bring me down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู บริง มี เดาน)
It’s here
(อิทซ เฮียร)
And now I’m breaking out
(แอนด์ นาว แอม บเรคคิง เอ๊าท)
I will learn to love again
(ไอ วิล เลิร์น ทู ลัฝ อะเกน)
But I will stand a broken man
(บั๊ท ไอ วิล สแทนด์ อะ บโรเค็น แมน)

I wanna run, but only far enough to make you miss me
(ไอ วอนนา รัน , บั๊ท โอ๊นลี่ ฟาร์ อีน๊าฟ ทู เม้ค ยู มิซ มี)
I wanna take back all the sh*t that I have done
(ไอ วอนนา เท้ค แบ็ค ออล เดอะ ฌะ *ที แดท ไอ แฮ็ฝ ดัน)
But I guess you were better off without me
(บั๊ท ไอ เกสส ยู เวอ เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท มี)
I need to start to be myself
(ไอ นี๊ด ทู สท๊าร์ท ทู บี ไมเซลฟ)
Because I’m sick of everybody else
(บิคอส แอม ซิ๊ค อ็อฝ เอวี่บอดี้ เอ๊ลส)

I won’t let you bring me down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู บริง มี เดาน)
It’s here and now
(อิทซ เฮียร แอนด์ นาว)
I’m breaking out
(แอม บเรคคิง เอ๊าท)
I will learn to love again
(ไอ วิล เลิร์น ทู ลัฝ อะเกน)
But I will stand a broken man
(บั๊ท ไอ วิล สแทนด์ อะ บโรเค็น แมน)

I took one big step and I looked away
(ไอ ทุค วัน บิ๊ก สเท็พ แอนด์ ดาย ลุ๊ค อะเวย์)
And then I thought of all the things that I wanted to say
(แอนด์ เด็น นาย ธอท อ็อฝ ออล เดอะ ทริง เอส แดท ไอ ว้อนท ทู เซย์)
I’m always too late
(แอม ออลเว ทู เหลท)
You never got your story straight
(ยู เน๊เฝ่อร์ ก็อท ยุร สท๊อรี่ สเทร๊ท)
I’m always up late
(แอม ออลเว อั๊พ เหลท)
I think I’m everything you hate
(ไอ ทริ๊งค แอม เอ๊วี่ติง ยู เฮท)

I took one big step and I looked away
(ไอ ทุค วัน บิ๊ก สเท็พ แอนด์ ดาย ลุ๊ค อะเวย์)
And then I thought of all the things that I wanted to say
(แอนด์ เด็น นาย ธอท อ็อฝ ออล เดอะ ทริง เอส แดท ไอ ว้อนท ทู เซย์)
I’m always too late
(แอม ออลเว ทู เหลท)
You never got your story straight
(ยู เน๊เฝ่อร์ ก็อท ยุร สท๊อรี่ สเทร๊ท)
I’m always up late
(แอม ออลเว อั๊พ เหลท)
I think I’m everything you hate
(ไอ ทริ๊งค แอม เอ๊วี่ติง ยู เฮท)

I took one big step and I looked away
(ไอ ทุค วัน บิ๊ก สเท็พ แอนด์ ดาย ลุ๊ค อะเวย์)
And then I thought of all the things that I wanted to say
(แอนด์ เด็น นาย ธอท อ็อฝ ออล เดอะ ทริง เอส แดท ไอ ว้อนท ทู เซย์)
I’m always too late
(แอม ออลเว ทู เหลท)
You never got your story straight
(ยู เน๊เฝ่อร์ ก็อท ยุร สท๊อรี่ สเทร๊ท)
I’m always up late
(แอม ออลเว อั๊พ เหลท)
I think I’m everything you hate
(ไอ ทริ๊งค แอม เอ๊วี่ติง ยู เฮท)

I won’t let you bring me down
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู บริง มี เดาน)
It’s here and now
(อิทซ เฮียร แอนด์ นาว)
I’m breaking out
(แอม บเรคคิง เอ๊าท)
I will learn to love again
(ไอ วิล เลิร์น ทู ลัฝ อะเกน)
But I will stand a broken man
(บั๊ท ไอ วิล สแทนด์ อะ บโรเค็น แมน)

I won’t let you bring me down [I took one big step and I looked away]
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู บริง มี เดาน [ ไอ ทุค วัน บิ๊ก สเท็พ แอนด์ ดาย ลุ๊ค อะเวย์ ])
It’s here and now I’m breaking out [and I thought of all the things that i wanted to say
(อิทซ เฮียร แอนด์ นาว แอม บเรคคิง เอ๊าท [ แอนด์ ดาย ธอท อ็อฝ ออล เดอะ ทริง เอส แดท ไอ ว้อนท ทู เซย์)
I’m always too late
(แอม ออลเว ทู เหลท)
You never got your story straight
(ยู เน๊เฝ่อร์ ก็อท ยุร สท๊อรี่ สเทร๊ท)
I’m always up late
(แอม ออลเว อั๊พ เหลท)
I think I’m everything you hate]
(ไอ ทริ๊งค แอม เอ๊วี่ติง ยู เฮท ])
I will learn to love again [I took one big step and I looked away]
(ไอ วิล เลิร์น ทู ลัฝ อะเกน [ ไอ ทุค วัน บิ๊ก สเท็พ แอนด์ ดาย ลุ๊ค อะเวย์ ])
But i will stand a broken man [And I thought of all the things that I wanted to say
(บั๊ท ไอ วิล สแทนด์ อะ บโรเค็น แมน [ แอนด์ ดาย ธอท อ็อฝ ออล เดอะ ทริง เอส แดท ไอ ว้อนท ทู เซย์)
I’m always too late…]
(แอม ออลเว ทู เหลท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Broken Man คำอ่านไทย Boys Like Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น