เนื้อเพลง Subtle Invitation คำอ่านไทย Mariah Carey

See it’s hard to tell somebody
(ซี อิทซ ฮาร์ด ทู เทลล ซัมบอดี้)
That you’re still somewhat
(แดท ยัวร์ สทิลล ซัมฮว็อท)
Attached to the dream
(แอทแท๊ช ทู เดอะ ดรีม)
Of being in love once again
(อ็อฝ บีอิง อิน ลัฝ วั๊นซ อะเกน)
When it’s clear they’ve moved
(เว็น อิทซ เคลียร์ เดวฟ มู๊ฝ)

So I sat down and wrote these few words
(โซ ไอ แซ็ท เดาน แอนด์ โรท ฑิส ฟิว เวิร์ด)
On the off chance you’d hear
(ออน ดิ ออฟฟ แช้นซํ ยูต เฮียร)
And if you happen to be somewhere listening
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แฮ๊พเพ่น ทู บี ซัมแวร์ ลิเซินนิง)
You should know I’m still here
(ยู เชิด โนว์ แอม สทิลล เฮียร)

If you really need me
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด มี)
Baby just reach out and touch me
(เบ๊บี้ จั๊สท รี๊ช เอ๊าท แอนด์ ทั๊ช มี)
You don’t ever have to be
(ยู ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู บี)
Downhearted again
(Downhearted อะเกน)
If she hurts you or misleads you
(อิ๊ฟ ชี เฮิร์ท ยู ออ มีซลีด ยู)
Baby all you ever need to do
(เบ๊บี้ ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ทู ดู)
Is call me and let love rush in
(อีส คอลลํ มี แอนด์ เล็ท ลัฝ รัช อิน)

What can I say, I had a little extra time
(ว๊อท แคน นาย เซย์ , ไอ แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ๊กซทร่า ไทม์)
So I figured I might as well explain
(โซ ไอ ฟิ๊กเก้อร ดาย ไมท แอส เวลล เอ็กซเพลน)
A couple little things to you
(อะ คั๊พเพิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล ทริง เอส ทู ยู)
That you probably never knew
(แดท ยู พรอบอับลิ เน๊เฝ่อร์ นยู)
Like you’ll always be an intrinsic part of me
(ไล๊ค โยว ออลเว บี แอน อินทรีนสิค พาร์ท อ็อฝ มี)
Even though life goes on
(อี๊เฝ่น โธ ไล๊ฟ โกซ ออน)

If you really need me
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด มี)
Baby just reach out and touch me
(เบ๊บี้ จั๊สท รี๊ช เอ๊าท แอนด์ ทั๊ช มี)
You don’t ever have to be
(ยู ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู บี)
Downhearted again
(Downhearted อะเกน)
If she hurts you or misleads you
(อิ๊ฟ ชี เฮิร์ท ยู ออ มีซลีด ยู)
Baby all you ever need to do
(เบ๊บี้ ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ทู ดู)
Is call me and let love rush in
(อีส คอลลํ มี แอนด์ เล็ท ลัฝ รัช อิน)

And in my love will flow
(แอนด์ อิน มาย ลัฝ วิล โฟลว์)
Like the waves to the shore
(ไล๊ค เดอะ เว๊ฝ ทู เดอะ ชอร์)
You can fall into me
(ยู แคน ฟอลล์ อิ๊นทู มี)
Once again effortlessly
(วั๊นซ อะเกน เอฟฟรอดเลสลี่)
And I’ll comfort you so
(แอนด์ อิลล ค๊อมฟอร์ท ยู โซ)

Your heart won’t hurt anymore
(ยุร ฮาร์ท ว็อนท เฮิร์ท แอนนี่มอ)
I’m waiting patiently
(แอม เวททิง เพเฌ็นทลิ)

If you really need me
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด มี)
Baby just reach out and touch me
(เบ๊บี้ จั๊สท รี๊ช เอ๊าท แอนด์ ทั๊ช มี)
You don’t ever have to be
(ยู ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู บี)
Downhearted again
(Downhearted อะเกน)
If she hurts you or misleads you
(อิ๊ฟ ชี เฮิร์ท ยู ออ มีซลีด ยู)
Baby all you ever need to do
(เบ๊บี้ ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ทู ดู)
[if she hurts you or misleads you] Is call me and let love rush in
([ อิ๊ฟ ชี เฮิร์ท ยู ออ มีซลีด ยู ] อีส คอลลํ มี แอนด์ เล็ท ลัฝ รัช อิน)
[you can just call me baby]
([ ยู แคน จั๊สท คอลลํ มี เบ๊บี้ ])
If you really need me [if you really need me baby]
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด มี [ อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด มี เบ๊บี้ ])
Baby just reach out and touch me[reach reach baby]
(เบ๊บี้ จั๊สท รี๊ช เอ๊าท แอนด์ ทั๊ช มี [ รี๊ช รี๊ช เบ๊บี้ ])
[reach, baby]
([ รี๊ช , เบ๊บี้ ])
You don’t ever have to be
(ยู ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู บี)
[don’t ever hesitate to call me]
([ ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ เฮ๊สิเทท ทู คอลลํ มี ])
Downhearted again
(Downhearted อะเกน)
If she hurts you or misleads you[if she hurts you]
(อิ๊ฟ ชี เฮิร์ท ยู ออ มีซลีด ยู [ อิ๊ฟ ชี เฮิร์ท ยู ])
[she’s a dam fool]
([ ชี ซา แดม ฟูล ])
Baby all you ever need to do
(เบ๊บี้ ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ทู ดู)
Is call me and let love rush in
(อีส คอลลํ มี แอนด์ เล็ท ลัฝ รัช อิน)
[all you gotta do is call me boy, I got you]
([ ออล ยู กอททะ ดู อีส คอลลํ มี บอย , ไอ ก็อท ยู ])

If you really need me [yeah:.]
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด มี [ เย่ : ])
Baby just reach out and touch me
(เบ๊บี้ จั๊สท รี๊ช เอ๊าท แอนด์ ทั๊ช มี)
[if you’re listening to me baby]
([ อิ๊ฟ ยัวร์ ลิเซินนิง ทู มี เบ๊บี้ ])
You don’t ever have to be [like you used to]
(ยู ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู บี [ ไล๊ค ยู ยู๊ส ทู ])
Downhearted again
(Downhearted อะเกน)
[before I even knew you]
([ บีฟอร์ ไอ อี๊เฝ่น นยู ยู ])
If she hurts you or misleads you
(อิ๊ฟ ชี เฮิร์ท ยู ออ มีซลีด ยู)
[then you know I’m singing to you]
([ เด็น ยู โนว์ แอม ซิง อิง ทู ยู ])
Baby all you ever need to do
(เบ๊บี้ ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ทู ดู)
[so I just wanted you to know]
([ โซ ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์ ])
Is call me and let love rush in
(อีส คอลลํ มี แอนด์ เล็ท ลัฝ รัช อิน)
[that ” anytime you need a friend ” ]
([ แดท ” เอนี่ไทม์ ยู นี๊ด อะ เฟรน ” ])

If you really need me [I’m here]
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด มี [ แอม เฮียร ])
Baby just reach out and touch me
(เบ๊บี้ จั๊สท รี๊ช เอ๊าท แอนด์ ทั๊ช มี)
[you can still believe
([ ยู แคน สทิลล บีลี๊ฝ)
You don’t ever have to be in fairy tales]
(ยู ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู บี อิน แฟริ เทล ])
Downhearted again [yours and mine]
(Downhearted อะเกน [ ยุร แซน ไมน์ ])
If she hurts you or misleads you
(อิ๊ฟ ชี เฮิร์ท ยู ออ มีซลีด ยู)
[so if by chance you take a listen]
([ โซ อิ๊ฟ บาย แช้นซํ ยู เท้ค เก ลิ๊สซึ่น ])
Baby all you ever need to do
(เบ๊บี้ ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ทู ดู)
[I’m quite sure you ” know is call me and let love rush
([ แอม ไคว๊ ชัวร์ ยู ” โนว์ อีส คอลลํ มี แอนด์ เล็ท ลัฝ รัช)
In that this one’s for you]
(อิน แดท ดิส วัน ฟอร์ ยู ])
[cause I’m giving ” my all ” ]
([ ค๊อส แอม กีฝวิง ” มาย ออล ” ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Subtle Invitation คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น