เนื้อเพลง Space-Dye Vest คำอ่านไทย Dream Theater

Falling through pages of Martens on angels
(ฟ๊อลิง ทรู เพจ อ็อฝ มาเท็น ออน แอ๊งเจล)
Feeling my heart pull west
(ฟีลอิง มาย ฮาร์ท พูลล เว๊สท)
I saw the future dressed as a stranger
(ไอ ซอว์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เดรส แอส ซา ซทเรนเจอะ)
love in a space-dye vest
(ลัฝ อิน อะ สเพ๊ซ ได เฝ็ซท)

Love is an act of blood and I’m bleeding
(ลัฝ อีส แอน แอ๊คท อ็อฝ บลัด แอนด์ แอม บรีดดิ้ง)
a pool in the shape of a heart
(อะ พูล อิน เดอะ เชพ อ็อฝ อะ ฮาร์ท)
Beauty projection in the reflection
(บิ๊วที่ พโระเจคฌัน อิน เดอะ ริฟเคลฌัน)
Always the worst way to start
(ออลเว เดอะ เวิ๊ร์สท เวย์ ทู สท๊าร์ท)

[Sample is Julian Sands from the film ” A Room With A View ” .]
([ แซ๊มเพิ่ล อีส จูลแย็น แซนด์ ฟรอม เดอะ ฟิล์ม ” อะ รูม วิธ อะ ฝิว ” ])
” But he’s the sort who can’t know
(” บั๊ท อีส เดอะ ซ๊อร์ท ฮู แค็นท โนว์)
anyone intimately, least of all a
(เอนอิวัน อีนทิมิทลิ , ลีซท อ็อฝ ออล อะ)
woman. He doesn’t know what a woman
(วู๊แม่น ฮี ดัสอินท โนว์ ว๊อท ดา วู๊แม่น)
is. He wants you for a possession,
(อีส ฮี ว้อนท ยู ฟอร์ รา พ็อสเสฌอัน ,)
something to look at like a painting or an ivory box.
(ซัมติง ทู ลุ๊ค แกท ไล๊ค เก เพนทิง ออ แอน ไอ๊โฝรี่ บ๊อกซฺ)
Something to own and to display. He doesn’t want you to be real,
(ซัมติง ทู โอว์น แอนด์ ทู ดิสเพลย์ ฮี ดัสอินท ว้อนท ยู ทู บี เรียล ,)
or to think or to live. He doesn’t love you, but I love you.
(ออ ทู ทริ๊งค ออ ทู ไล้ฝ ฮี ดัสอินท ลัฝ ยู , บั๊ท ไอ ลัฝ ยู)
I want you to have your own thoughts and ideas and
(ไอ ว้อนท ยู ทู แฮ็ฝ ยุร โอว์น ธอท แซน ไอเดีย แซน)
feelings, even when
(ฟีลอิง เอส , อี๊เฝ่น เว็น)
I hold you in my arms. It’s our last chance… It’s our
(ไอ โฮลด์ ยู อิน มาย อาร์ม อิทซ เอ๊า ล๊าสท แช้นซํ อิทซ เอ๊า)
last chance… ”
(ล๊าสท แช้นซํ “)

Now that you’re gone I’m trying to take it
(นาว แดท ยัวร์ กอน แอม ทไรอิง ทู เท้ค อิท)
Learning to swallow the rage
(เลอนิง ทู สว๊อลโล่ว เดอะ เร้จ)
Found a new girl I think we can make it
(เฟานด อะ นิว เกิร์ล ไอ ทริ๊งค วี แคน เม้ค อิท)
as long as she stays on the page
(แอส ลอง แอส ชี สเทย์ ออน เดอะ เพจ)

This is not how I want it to end
(ดิส ซิส น็อท ฮาว ไอ ว้อนท ดิธ ทู เอ็นด)
And I’ll never be open again
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ บี โอ๊เพ่น อะเกน)

[Sample from ” The Trouble With Evan ” , from the Canadian series ” The Fifth Estate ” .]
([ แซ๊มเพิ่ล ฟรอม ” เดอะ ทรั๊บเบิ้ล วิธ เอฝเวน ” , ฟรอม เดอะ คะเนเดียน ซีรี ” เดอะ ฟิฟธ เอสเทท ” ])
” …I was gonna move out…ummm…get,
(” ไอ วอส กอนนะ มู๊ฝ เอ๊าท อืม เก็ท ,)
get a job, get my own place, ummm,
(เก็ท ดา จ๊อบ , เก็ท มาย โอว์น เพลส , อืม ,)
but… I go into the mall where I
(บั๊ท ไอ โก อิ๊นทู เดอะ มอลล์ แวร์ ไอ)
want to work and they tell me, I’m,
(ว้อนท ทู เวิ๊ร์ค แอนด์ เด เทลล มี , แอม ,)
I was too young… ”
(ไอ วอส ทู ยัง “)

[Sample is Jim Hill from a news commentary about the OJ Simpson freeway chase.]
([ แซ๊มเพิ่ล อีส จิม ฮิลล์ ฟรอม มา นิว คอมเม็นเทริ อะเบ๊าท ดิ oJ ซิมป์สัน ฟรีเวย์ เชส ])
” Some people, gave advice before,
(” ซัม พี๊เพิ่ล , เกฝ แอดไฝ๊ซ์ บีฟอร์ ,)
about facing the facts, about
(อะเบ๊าท เฟซอิง เดอะ แฟคท , อะเบ๊าท)
facing reality. And this is, this
(เฟซอิง ริแอลอิทิ แอนด์ ดิส ซิส , ดิส)
without a doubt, is his biggest
(วิธเอ๊าท ดา เดาท , อีส ฮิส บิ๊กเกส)
challenge ever. He’s going to have to face it.
(แช๊ลเล้นจํ เอ๊เฝ่อร์ อีส โกอิ้ง ทู แฮ็ฝ ทู เฟซ อิท)
You’re gonna have to try, he’s gonna to have to try and,
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู ธราย , อีส กอนนะ ทู แฮ็ฝ ทู ธราย แอนด์ ,)
uh, and, and, and get some help here. I mean no one can
(อา , แอนด์ , แอนด์ , แอนด์ เก็ท ซัม เฮ้ลพ เฮียร ไอ มีน โน วัน แคน)
say they know how he feels. ”
(เซย์ เด โนว์ ฮาว ฮี ฟีล “)

[Sample from the Conan O’Brien show.]
([ แซ๊มเพิ่ล ฟรอม เดอะ Conan OBrien โชว์ ])
” That, so they say that, in ya know
(” แดท , โซ เด เซย์ แดท , อิน ยา โนว์)
like, Houston or something, you’d
(ไล๊ค , ฮูซตัน ออ ซัมติง , ยูต)
say it’s a hundred and eighty degrees,
(เซย์ อิทซ ซา ฮั๊นเดร็ด แอนด์ เอทิ ดีกรี ,)
but it’s a dry heat.
(บั๊ท อิทซ ซา ดราย ฮีท)
In Houston they say that?
(อิน ฮูซตัน เด เซย์ แดท)
Oh, maybe not. I’m all mixed up.
(โอ , เมบี น็อท แอม ออล มิกซ์ อั๊พ)
Dry until they hit the swimming pool. ”
(ดราย อันทิล เด ฮิท เดอะ สวิมมิง พูล “)

[Sample from ” The Trouble With Evan ” , from the Canadian series ” The Fifth Estate ” .]
([ แซ๊มเพิ่ล ฟรอม ” เดอะ ทรั๊บเบิ้ล วิธ เอฝเวน ” , ฟรอม เดอะ คะเนเดียน ซีรี ” เดอะ ฟิฟธ เอสเทท ” ])
” …I get up with the sun… Listen.
(” ไอ เก็ท อั๊พ วิธ เดอะ ซัน ลิ๊สซึ่น)
You have your own room to sleep in,
(ยู แฮ็ฝ ยุร โอว์น รูม ทู สลี๊พ อิน ,)
I don’t care what you do. I don’t
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู ดู ไอ ด้อนท์)
care when. That door gets locked,
(แคร์ เว็น แดท ดอร์ เก็ท ล๊อค ,)
that door gets locked at night by nine o’clock.
(แดท ดอร์ เก็ท ล๊อค แอ็ท ไน๊ท บาย ไนน โอคล็อก)
If you’re not in this house by nine o’clock, then you’d
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท อิน ดิส เฮ้าส บาย ไนน โอคล็อก , เด็น ยูต)
better find some
(เบ๊ทเท่อร์ ไฟนด์ ซัม)
place to sleep. Because you’re not going to be a bum in
(เพลส ทู สลี๊พ บิคอส ยัวร์ น็อท โกอิ้ง ทู บี อะ บัม อิน)
this house.
(ดิส เฮ้าส)
Supper is ready… ”
(ซัพเพอะ อีส เร๊ดี้ “)

There’s no one to take my blame
(แดร์ โน วัน ทู เท้ค มาย เบลม)
if they wanted to
(อิ๊ฟ เด ว้อนท ทู)
There’s nothing to keep me sane
(แดร์ นัธอิง ทู คี๊พ มี เซน)
and it’s all the same to you
(แอนด์ อิทซ ซอร์ เดอะ เซม ทู ยู)
There’s nowhere to set my aim
(แดร์ โนแวร์ ทู เซ็ท มาย เอม)
so I’m everywhere
(โซ แอม เอวี่แวร์)
Never come near me again
(เน๊เฝ่อร์ คัม เนียร์ มี อะเกน)
do you really think I need you
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ทริ๊งค ไอ นี๊ด ยู)

I’ll never be open again, I could never be open again.
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี โอ๊เพ่น อะเกน , ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ บี โอ๊เพ่น อะเกน)
I’ll never be open again, I could never be open again.
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี โอ๊เพ่น อะเกน , ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ บี โอ๊เพ่น อะเกน)

And I’ll smile and I’ll learn to pretend
(แอนด์ อิลล สไมล์ แอนด์ อิลล เลิร์น ทู พรีเท็นด์)
And I’ll never be open again
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ บี โอ๊เพ่น อะเกน)
And I’ll have no more dreams to defend
(แอนด์ อิลล แฮ็ฝ โน โม ดรีม ทู ดีเฟ็นด์)
And I’ll never be open again
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ บี โอ๊เพ่น อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Space-Dye Vest คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น