เนื้อเพลง The City is Mine คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Uh-uhh-uh, ge-ge-geyeah
(อา อา อา , ge ge geyeah)

Chorus: Blackstreet
(ค๊อรัส : Blackstreet)

You belong to the city [Uh-uhh-uh, what what]
(ยู บีลอง ทู เดอะ ซิ๊ที่ [ อา อา อา , ว๊อท ว๊อท ])
You belong to the night [Uh-uhh-uh, ge-ge-geyeah]
(ยู บีลอง ทู เดอะ ไน๊ท [ อา อา อา , ge ge geyeah ])
In the river of darkness
(อิน เดอะ ริ๊เฝ่อร์ อ็อฝ ดาคเน็ซ)
He’s a man of the night
(อีส ซา แมน อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)

Verse One: Jay-Z
(เฝิซ วัน : เจ ซี)

Uhh, yeah
(อา , เย่)
What the deal playboy, just rest your soul
(ว๊อท เดอะ ดีล พเลบอย , จั๊สท เรสท ยุร โซล)
I be holding it down yo still love the dough
(ไอ บี โฮลดิง อิท เดาน โย สทิลล ลัฝ เดอะ โด)
Got these ladies on the cock now you know how we go
(ก็อท ฑิส เลดิส ออน เดอะ ค๊อค นาว ยู โนว์ ฮาว วี โก)
Got the whole world on lock down you know how we flow
(ก็อท เดอะ โฮล เวิลด ออน ล๊อค เดาน ยู โนว์ ฮาว วี โฟลว์)
Don’t worry about Brooklyn I continue to flame
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท บรูกคิน นาย คอนทิ๊นิว ทู เฟลม)
Therefore a world with amnesia won’t forget your name
(แดโฟ อะ เวิลด วิธ แอ็มนีเฉียะ ว็อนท ฟอร์เก๊ท ยุร เนม)
You held it down long enough, let me take those reigns
(ยู เฮ็ลด ดิท เดาน ลอง อีน๊าฟ , เล็ท มี เท้ค โฑส เรน)
And just like your spirit the commision remains
(แอนด์ จั๊สท ไล๊ค ยุร สพีหริท เดอะ commision รีเมน)
N*ggaz can cross the T’s and, dots the I’s
(เอ็น *ggaz แคน ครอสสํ เดอะ Ts แซน , ดอท ดิ อีส)
Now that I got too popular to cop them pies
(นาว แดท ไอ ก็อท ทู พ๊อพพิวล่าร์ ทู ค็อพ เด็ม ไพ)
I’m takin this rap sh*t serious, to my demise
(แอม ทอคกิ่น ดิส แร็พ ฌะ *ที ซี๊เรี๊ยส , ทู มาย ดิไมส)
Jay sh*t’s like cake mix, watch me rise
(เจ ฌะ *ts ไล๊ค เค้ก มิกซ์ , ว๊อทช มี ไร๊ส)
Basics in the basement, waste it
(เบซอิค ซิน เดอะ เบซเม็นท , เวซท อิท)
Asking my dog for advice so when he can’t say sh*t
(อาคกิ้ง มาย ด้อกก ฟอร์ แอดไฝ๊ซ์ โซ เว็น ฮี แค็นท เซย์ ฌะ *ที)
my hatred is, fueled just give me a sign
(มาย เฮทเร็ด อีส , ฟู๊เอล จั๊สท กี๊ฝ มี อะ ซายน)
And I let the world know that the city is mine, what?
(แอนด์ ดาย เล็ท เดอะ เวิลด โนว์ แดท เดอะ ซิ๊ที่ อีส ไมน์ , ว๊อท)

Chorus: Blackstreet
(ค๊อรัส : Blackstreet)

You belong to the city [The city is mine, what-what-what]
(ยู บีลอง ทู เดอะ ซิ๊ที่ [ เดอะ ซิ๊ที่ อีส ไมน์ , ว๊อท ว๊อท ว๊อท ])
You belong to the night [Ge-ge-geyeah, uh-uhh-uh, pa-pau]
(ยู บีลอง ทู เดอะ ไน๊ท [ Ge ge geyeah , อา อา อา , พา pau ])
In the river of darkness
(อิน เดอะ ริ๊เฝ่อร์ อ็อฝ ดาคเน็ซ)
He’s a man of the night [The city is mine, that’s right…]
(อีส ซา แมน อ็อฝ เดอะ ไน๊ท [ เดอะ ซิ๊ที่ อีส ไมน์ , แด้ท ไร๊ท ])

Verse Two: Jay-Z
(เฝิซ ทู : เจ ซี)

Y’all want to know how I flow just seek and you find
(ยอล ว้อนท ทู โนว์ ฮาว ไอ โฟลว์ จั๊สท ซี๊ค แอนด์ ยู ไฟนด์)
I’m like a brain in the voicebox, I speak my mind
(แอม ไล๊ค เก เบรน อิน เดอะ voicebox , ไอ สพี๊ค มาย ไมนด์)
About to redefine rap mami, either I’m
(อะเบ๊าท ทู รีดีฟาย แร็พ มัมมี , ไอ๊เทร่อ แอม)
the illest n*gga doing it or these n*ggaz is losin it
(ดิ ไอเลสชฺ เอ็น *gga ดูอิง อิท ออ ฑิส เอ็น *ggaz อีส ลูซิน หนิด)
I read a article that said I was ruinin sh*t
(ไอ รี๊ด อะ อ๊าร์ทิเคิ่ล แดท เซ็ด ดาย วอส รูนนิน ฌะ *ที)
But every time I look, I’m movin units in quick
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ลุ๊ค , แอม มูฝวิน ยูนิท ซิน ควิค)
So I’ma hit y’all, with these last two and split
(โซ แอมอา ฮิท ยอล , วิธ ฑิส ล๊าสท ทู แอนด์ สพลิ๊ท)
and leave n*ggaz with nothing but my influences-es
(แอนด์ ลี๊ฝ เอ็น *ggaz วิธ นัธอิง บั๊ท มาย อิ๊นฟลูเอ๊นซ es)
Soon it’s the Jigga, I ain’t mad yeah, bite my sh*t
(ซูน อิทซ เดอะ จิ๊กกา , ไอ เอน แม้ด เย่ , ไบ้ท์ มาย ฌะ *ที)
Sell half of what I sell because it’s not quite my sh*t
(เซลล์ ฮาล์ฟ อ็อฝ ว๊อท ไอ เซลล์ บิคอส อิทซ น็อท ไคว๊ มาย ฌะ *ที)
I’m the type to buy a Roley and just ice my sh*t
(แอม เดอะ ไท๊พ ทู บาย อะ Roley แอนด์ จั๊สท ไอ๊ซ์ มาย ฌะ *ที)
on the spot, f*ck comin back twice to sh*t
(ออน เดอะ สพอท , เอฟ *ck คัมอิน แบ็ค ทไวซ ทู ฌะ *ที)
How real is that? My floss game, still intact
(ฮาว เรียล อีส แดท มาย ฟล็อซ เกม , สทิลล อินแท็คท)
Boss game, you lame dudes can’t feel that
(บอส เกม , ยู เลม ดยูด แค็นท ฟีล แดท)
Like the first dude to cop the 850 and 89
(ไล๊ค เดอะ เฟิร์สท ดยูด ทู ค็อพ เดอะ 850 แอนด์ 89)
and drove it up to 55th, the city is mine, what?
(แอนด์ ดโรฝ อิท อั๊พ ทู 55th , เดอะ ซิ๊ที่ อีส ไมน์ , ว๊อท)

Chorus: Blackstreet
(ค๊อรัส : Blackstreet)

You belong to the city [The city is mine]
(ยู บีลอง ทู เดอะ ซิ๊ที่ [ เดอะ ซิ๊ที่ อีส ไมน์ ])
You belong to the night [Yeah, uhh, the city is mine]
(ยู บีลอง ทู เดอะ ไน๊ท [ เย่ , อา , เดอะ ซิ๊ที่ อีส ไมน์ ])
In the river of darkness [Pa-pa, feel me]
(อิน เดอะ ริ๊เฝ่อร์ อ็อฝ ดาคเน็ซ [ พา พา , ฟีล มี ])
He’s a man of the night [Yeah, yeah, bounce, bounce]
(อีส ซา แมน อ็อฝ เดอะ ไน๊ท [ เย่ , เย่ , เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ ])

Verse Three: Jay-Z
(เฝิซ ทรี : เจ ซี)

I snatch your girl cause your arm ain’t strong enough
(ไอ ซแน็ช ยุร เกิร์ล ค๊อส ยุร อาร์ม เอน สทรอง อีน๊าฟ)
Plus ya don’t stay in the studio long enough
(พลัส ยา ด้อนท์ สเทย์ อิน เดอะ ซทยูดิโอ ลอง อีน๊าฟ)
I make hits while y’all stay hatin and take bricks
(ไอ เม้ค ฮิท ไวล์ ยอล สเทย์ แฮดดิน แอนด์ เท้ค บริ๊ค)
Had it locked til I came in the club, Take 6
(แฮ็ด ดิท ล๊อค ทิล ไอ เคม อิน เดอะ คลับ , เท้ค ซิก)
Got your chick cause you swore she was innocent
(ก็อท ยุร ชิค ค๊อส ยู ซโว ชี วอส อิ๊นโนเซ้นท)
Got her a Chinese manicure hair done by Dominicans, all for what
(ก็อท เฮอ รา ไชนีส แมนอิคยูร แฮร์ ดัน บาย โดมินนีแคน , ออล ฟอร์ ว๊อท)
So I could be in a dark corner, all in the b*tt
(โซ ไอ เคิด บี อิน อะ ด๊าร์ค ค๊อร์เน่อร์ , ออล อิน เดอะ บี *tt)
at the bar alchoholing her up
(แอ็ท เดอะ บาร์ alchoholings เฮอ อั๊พ)
I represent the lifestyle of those who thirst cream
(ไอ รีเพรสเซ่นท เดอะ ไลฟ์สตายอฺ อ็อฝ โฑส ฮู เทริ๊สท ครีม)
A buck fifty a shot, Louis the Thirteenth
(อะ บั๊ค ฟีฟทิ อะ ฌ็อท , ลุอี เดอะ Thirteenth)
Jay-Z, Roc-A-Fella yo, know the name
(เจ ซี , ร็อค อะ เฟลลา โย , โนว์ เดอะ เนม)
I ain’t a player get it right, I’m controllin the game
(ไอ เอน ดา เพย์เยอร์ เก็ท ดิธ ไร๊ท , แอม คอนโทวลิน เดอะ เกม)
From now until they blow holes in my frame
(ฟรอม นาว อันทิล เด โบลว์ โฮล ซิน มาย เฟรม)
I’ma stand firm, holdin my aim, feel me?
(แอมอา สแทนด์ เฟิร์ม , โฮดดิน มาย เอม , ฟีล มี)
I’m the focal, point like Biggie in his prime
(แอม เดอะ โฟแค็ล , พ๊อยท์ ไล๊ค บิ๊กกี้ อิน ฮิส ไพร์ม)
on the low though – shhhhh, the city is mine!
(ออน เดอะ โลว โธ shhhhh , เดอะ ซิ๊ที่ อีส ไมน์ !)

Chorus w/ variations to end
(ค๊อรัส ดับบิว / แฝริเอฌัน ทู เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The City is Mine คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น