เนื้อเพลง Not Falling คำอ่านไทย Mudvayne

Always, known in, all my time,
(ออลเว , โนน อิน , ออล มาย ไทม์ ,)
A little left of center now
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ฟท อ็อฝ เซ๊นเท่อร์ นาว)
Reflect as I realize,
(รีเฟล็คท แอส ซาย รีแอะไลส ,)
That all I need is to find the middle pillar
(แดท ดอร์ ไอ นี๊ด อีส ทู ไฟนด์ เดอะ มิ๊ดเดิ้ล พิ๊ลล่าร์)
Path to sit like the sun by a
(พาธ ทู ซิท ไล๊ค เดอะ ซัน บาย อะ)
star in the sky and just be.
(สทาร์ อิน เดอะ สกาย แอนด์ จั๊สท บี)
Sinners, casting stones at me.
(ซีนเนอะ , คาซทิง สโทน แอ็ท มี)
I…I stand, not crawling, not falling down.
(ไอ ไอ สแทนด์ , น็อท คอลลิง , น็อท ฟ๊อลิง เดาน)
I…I bleed the demons that drag me down.
(ไอ ไอ บลีด เดอะ ดีมัน แดท ดแร็ก มี เดาน)
I…I stand, [for nothing], not crawling, [the center], not falling down.
(ไอ ไอ สแทนด์ , [ ฟอร์ นัธอิง ] , น็อท คอลลิง , [ เดอะ เซ๊นเท่อร์ ] , น็อท ฟ๊อลิง เดาน)
[of calms within the eye]
([ อ็อฝ คาลํม วิธอิน ดิ อาย ])
Goodbye, Sunshine, I’ve put it out again, sad
(กู๊ดบาย , ซันชาย , แอฝ พุท ดิธ เอ๊าท อะเกน , แซ้ด)
I’m over, Personalites, conflicting,
(แอม โอ๊เฝ่อร , Personalites , ค็อนฟลีคทิง ,)
I don’t need you, or anyone, but me,
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยู , ออ เอนอิวัน , บั๊ท มี ,)
I ‘ll just be, living my own life,
(ไอ ll จั๊สท บี , ลีฝอิง มาย โอว์น ไล๊ฟ ,)
I feel my glowing center grow, Infecting
(ไอ ฟีล มาย โกลวิง เซ๊นเท่อร์ โกรว์ , Infectings)
I feel alive,
(ไอ ฟีล อะไล๊ฝ ,)
Shovel dirt over lime,
(โชฝโว เดิร์ท โอ๊เฝ่อร ไลม ,)
Plant it in myself to sit like a seed under
(แพล๊นท ดิธ อิน ไมเซลฟ ทู ซิท ไล๊ค เก ซี อั๊นเด้อร)
covers of earth and just be
(โค๊ฝเฝ่อร์ อ็อฝ เอิร์ทร แอนด์ จั๊สท บี)
Sinners, pointing fingers at me.
(ซีนเนอะ , พอยนทิง fings ers แอ็ท มี)
I…I stand, [for nothing], not crawling,
(ไอ ไอ สแทนด์ , [ ฟอร์ นัธอิง ] , น็อท คอลลิง ,)
[by myself], not falling down.
([ บาย ไมเซลฟ ] , น็อท ฟ๊อลิง เดาน)
I…I bleed, [for no one], the demons,
(ไอ ไอ บลีด , [ ฟอร์ โน วัน ] , เดอะ ดีมัน ,)
[but myself], that drag me down
([ บั๊ท ไมเซลฟ ] , แดท ดแร็ก มี เดาน)
I…I stand, [for nothing], not crawling,
(ไอ ไอ สแทนด์ , [ ฟอร์ นัธอิง ] , น็อท คอลลิง ,)
[the center], not falling down,
([ เดอะ เซ๊นเท่อร์ ] , น็อท ฟ๊อลิง เดาน ,)
[of calms within the eye]
([ อ็อฝ คาลํม วิธอิน ดิ อาย ])
I…I’ll bleed, [for no one], the demons,
(ไอ อิลล บลีด , [ ฟอร์ โน วัน ] , เดอะ ดีมัน ,)
[but myself], that pull me down
([ บั๊ท ไมเซลฟ ] , แดท พูลล มี เดาน)
[for me and no one else]
([ ฟอร์ มี แอนด์ โน วัน เอ๊ลส ])
Come play kill
(คัม เพลย์ คิลล์)
Refuse my body, refuse my shadow
(รีฟิ๊วส มาย บ๊อดี้ , รีฟิ๊วส มาย แฌดโอ)
Stone cold will
(สโทน โคลด์ วิล)
Refuse to lead this, refuse to follow,
(รีฟิ๊วส ทู ลี๊ด ดิส , รีฟิ๊วส ทู ฟ๊อลโล่ว ,)
Bitter pills
(บิ๊ทเท่อร์ พิลล์)
Refuse to feed this, refuse to swallow
(รีฟิ๊วส ทู ฟี ดิส , รีฟิ๊วส ทู สว๊อลโล่ว)
I’m fueled godless
(แอม ฟู๊เอล กอดเล็ซ)
Come Play, Come Play
(คัม เพลย์ , คัม เพลย์)
Kill
(คิลล์)
Just be, Just be
(จั๊สท บี , จั๊สท บี)
I…I stand, [for nothing], not crawling,
(ไอ ไอ สแทนด์ , [ ฟอร์ นัธอิง ] , น็อท คอลลิง ,)
[by myself], not falling down.
([ บาย ไมเซลฟ ] , น็อท ฟ๊อลิง เดาน)
I…I bleed, [for no one], the demons,
(ไอ ไอ บลีด , [ ฟอร์ โน วัน ] , เดอะ ดีมัน ,)
[but myself], that drag me down
([ บั๊ท ไมเซลฟ ] , แดท ดแร็ก มี เดาน)
I…I stand, [for nothing], not crawling,
(ไอ ไอ สแทนด์ , [ ฟอร์ นัธอิง ] , น็อท คอลลิง ,)
[the center], not falling down,
([ เดอะ เซ๊นเท่อร์ ] , น็อท ฟ๊อลิง เดาน ,)
[of calms within the eye]
([ อ็อฝ คาลํม วิธอิน ดิ อาย ])
I…I’ll bleed, [for no one], the demons,
(ไอ อิลล บลีด , [ ฟอร์ โน วัน ] , เดอะ ดีมัน ,)
[but myself], that pull me down
([ บั๊ท ไมเซลฟ ] , แดท พูลล มี เดาน)
[for me and no one else]
([ ฟอร์ มี แอนด์ โน วัน เอ๊ลส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Falling คำอ่านไทย Mudvayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น