เนื้อเพลง You Made Me Love You คำอ่านไทย R. Kelly

The power of love
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)
The power of love
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)
Said I
(เซ็ด ดาย)
Said I didn’t, said I didn’t, said I didn’t want to fall in love [didn’t want to fall in love]
(เซ็ด ดาย ดิ๊นอิน , เซ็ด ดาย ดิ๊นอิน , เซ็ด ดาย ดิ๊นอิน ว้อนท ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ [ ดิ๊นอิน ว้อนท ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ ])
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
The power of love y’all
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ ยอล)

Anybody anybody anybody [help]
(เอนอิบอดิ เอนอิบอดิ เอนอิบอดิ [ เฮ้ลพ ])
Anybody anybody anybody [help me]
(เอนอิบอดิ เอนอิบอดิ เอนอิบอดิ [ เฮ้ลพ มี ])
Anybody anybody anybody [oh yeah]
(เอนอิบอดิ เอนอิบอดิ เอนอิบอดิ [ โอ เย่ ])
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

I was just a man in my business when
(ไอ วอส จั๊สท ดา แมน อิน มาย บีสเน็ซ เว็น)
Ms. Prety you came walking
(เอมสฺ Prety ยู เคม วอคกิง)
My heart stopped said what is this just
(มาย ฮาร์ท สต๊อปพฺ เซ็ด ว๊อท อีส ดิส จั๊สท)
As soon as you started talking
(แอส ซูน แอส ยู สท๊าร์ท ทอคอิง)
Something happened deep within me [well]
(ซัมติง แฮ๊พเพ่น ดี๊พ วิธอิน มี [ เวลล ])
All of a sudden I got this feeling
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน นาย ก็อท ดิส ฟีลอิง)
A chill came from feet to head and then I
(อะ ชิล เคม ฟรอม ฟีท ทู เฮด แอนด์ เด็น นาย)
Turned away from you and said to myself
(เทิร์น อะเวย์ ฟรอม ยู แอนด์ เซ็ด ทู ไมเซลฟ)
This is not supposed to happen brother you’ve been hurt too many times before
(ดิส ซิส น็อท ซั๊พโพ้ส ทู แฮ๊พเพ่น บร๊าเท่อรํ ยู๊ฟ บีน เฮิร์ท ทู เมนอิ ไทม์ บีฟอร์)
First I tripped, then I slipped, then I fell
(เฟิร์สท ไอ ทริพชฺ , เด็น นาย สลิป , เด็น นาย เฟ็ล)

You made me love you
(ยู เมด มี ลัฝ ยู)
You made me love you babe, made me love you babe
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Made me love you babe, [oh Lord] made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ โอ หลอร์ด ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Said you made me love you
(เซ็ด ยู เมด มี ลัฝ ยู)
You made me love you babe, made me love you babe
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Made me love you babe, [good Lord] made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ กู๊ด หลอร์ด ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
You made me love you babe, made me love you babe
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Made me love you babe, [said it wasn’t in my plans] made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ เซ็ด ดิท วอสซึ้น อิน มาย แพลน ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Ooh, look at you
(อู้ , ลุ๊ค แกท ยู)

Said you must be one of the top models
(เซ็ด ยู มัสท์ บี วัน อ็อฝ เดอะ ท๊อพ โม๊เด็ล)
Body curved like a pop bottle
(บ๊อดี้ เคอร์ฟ ไล๊ค เก พ็อพ บ๊อทเทิ่ล)
Got me sweating like a boxer baby
(ก็อท มี sweatings ไล๊ค เก บอคเซอะ เบ๊บี้)
I done stumbled up on a perfect lady [awww]
(ไอ ดัน แสตมเบิล อั๊พ ออน อะ เพ๊อร์เฟ็คท เล๊ดี้ [ awww ])
Could this be what heaven sent to me
(เคิด ดิส บี ว๊อท เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท ทู มี)
An angel come to set me free
(แอน แอ๊งเจล คัม ทู เซ็ท มี ฟรี)
Love has been a stranger to me
(ลัฝ แฮ็ส บีน อะ ซทเรนเจอะ ทู มี)
And myself keeps telling me that
(แอนด์ ไมเซลฟ คี๊พ เทลลิง มี แดท)
This is not supposed to happen brother you’ve been hurt too many times before
(ดิส ซิส น็อท ซั๊พโพ้ส ทู แฮ๊พเพ่น บร๊าเท่อรํ ยู๊ฟ บีน เฮิร์ท ทู เมนอิ ไทม์ บีฟอร์)
First I tripped, then I slipped, then I fell
(เฟิร์สท ไอ ทริพชฺ , เด็น นาย สลิป , เด็น นาย เฟ็ล)

You made me love you
(ยู เมด มี ลัฝ ยู)
You made me love you babe, [oh yes] made me love you babe
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ โอ เย็ซ ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Made me love you babe, [hoo] made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ ฮู ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Hey you made me love you
(เฮ ยู เมด มี ลัฝ ยู)
You made me love you babe, made me love you babe [yeah]
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ [ เย่ ])
Made me love you babe, [aw baby] made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ อาว เบ๊บี้ ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
You made love you
(ยู เมด ลัฝ ยู)
You made me love you babe, made me love you babe [aw love]
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ [ อาว ลัฝ ])
Made me love you babe, made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)

Said the power of love you see
(เซ็ด เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ลัฝ ยู ซี)
Are 10 billion wonders to me [like the moon and stars above]
(อาร์ เทน บิ๊ลเลี่ยน วั๊นเด้อร ทู มี [ ไล๊ค เดอะ มูน แอนด์ สทาร์ อะโบ๊ฝ ])
There’s a whole new world for my eyes to see [yes sir]
(แดร์ ซา โฮล นิว เวิลด ฟอร์ มาย อาย ทู ซี [ เย็ซ เซ่อร์ ])
So much joy darling you put in me
(โซ มัช จอย ดาร์ลิ่ง ยู พุท อิน มี)
And now the sun is shining where there used to be rain, oh Lord
(แอนด์ นาว เดอะ ซัน อีส ชายนิง แวร์ แดร์ ยู๊ส ทู บี เรน , โอ หลอร์ด)
And now no more loneliness, no more hurt, no more pain
(แอนด์ นาว โน โม โลนลิเน็ซ , โน โม เฮิร์ท , โน โม เพน)

You made whoo!
(ยู เมด ฮู !)
You made me love you
(ยู เมด มี ลัฝ ยู)

You made me love you babe, [hoo] made me love you babe [yes you did]
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ ฮู ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ [ เย็ซ ยู ดิด ])
Made me love you babe, made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Hey you made me love you
(เฮ ยู เมด มี ลัฝ ยู)
You made me love you babe, [hey hey hey] made me love you babe
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ เฮ เฮ เฮ ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Made me love you babe, made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
You made me love you
(ยู เมด มี ลัฝ ยู)
You made me love you babe, made me love you babe [I was ma man in my business]
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ [ ไอ วอส มา แมน อิน มาย บีสเน็ซ ])
Made me love you babe, made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
You made me love you yeah
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เย่)
You made me love you babe, [oh] made me love you babe
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ โอ ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Made me love you babe, [yes sir] made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ เย็ซ เซ่อร์ ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
You you you made me love you
(ยู ยู ยู เมด มี ลัฝ ยู)
You made me love you babe, [yeah] made me love you babe
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ เย่ ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Made me love you babe, [hey hey] made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , [ เฮ เฮ ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
You made me love you
(ยู เมด มี ลัฝ ยู)
You made me love you, [love you] made me love you babe [oh yeah]
(ยู เมด มี ลัฝ ยู , [ ลัฝ ยู ] เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ [ โอ เย่ ])
Made me love you babe, made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
You made me love you
(ยู เมด มี ลัฝ ยู)
You made me love you babe, made me love you babe [somebody]
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ [ ซัมบอดี้ ])
Made me love you babe, made me love you babe
(เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ , เมด มี ลัฝ ยู เบ้บ)
Listen it’s like going to church y’all
(ลิ๊สซึ่น อิทซ ไล๊ค โกอิ้ง ทู เชิร์ช ยอล)
It brings love peace strength and joy
(อิท บริง เอส ลัฝ พี๊ซ ซทเร็งธ แอนด์ จอย)
You made me love you
(ยู เมด มี ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Made Me Love You คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น