เนื้อเพลง Lipstick คำอ่านไทย Cassidy

[Jazze Pha]
([ เจซซี่ ฟา ])
To my supa fly girls, all around the world
(ทู มาย supa ฟลาย เกิร์ล , ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Shake ya ass in the club, make it twist and twirl
(เช้ค ยา อาซ ซิน เดอะ คลับ , เม้ค อิท ทวิสท แอนด์ ทเวิล)
ya so beautiful
(ยา โซ บยูทิฟุล)

1,2 1,2 1,2 1,2 1 2
(วัน , ทู วัน , ทู วัน , ทู วัน , ทู วัน ทู)
[Full Surface]
([ ฟูล เซ๊อร์เฟซ ])
1,2 1,2 1,2 1,2 1 2
(วัน , ทู วัน , ทู วัน , ทู วัน , ทู วัน ทู)
[Cassidy]
([ แคซซีดี ])
1,2 1,2 1,2 1,2 1 2
(วัน , ทู วัน , ทู วัน , ทู วัน , ทู วัน ทู)
[Jazze Fezzay Leezay]
([ เจซซี่ Fezzay Leezay ])
1,2 1,2 1,2 1,2 1 2
(วัน , ทู วัน , ทู วัน , ทู วัน , ทู วัน ทู)
[Swiss Beats]
([ ซวิซ บีท ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
To my supa fly girls, all around the world
(ทู มาย supa ฟลาย เกิร์ล , ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Shake ya ass in the club, make it twist and twirl
(เช้ค ยา อาซ ซิน เดอะ คลับ , เม้ค อิท ทวิสท แอนด์ ทเวิล)
ya so beautiful [Girl Ya so Beautiful!]
(ยา โซ บยูทิฟุล [ เกิร์ล ยา โซ บยูทิฟุล ! ])
And ya shinin’ [Shinin’ like lipstick!]
(แอนด์ ยา ชายนิน [ ชายนิน ไล๊ค ลิพซทิค ! ])

[Jazze Pha + [Female]]
([ เจซซี่ ฟา + [ ฟี๊เมล ] ])
To my guys in the club, and ya know ya fly
(ทู มาย กาย ซิน เดอะ คลับ , แอนด์ ยา โนว์ ยา ฟลาย)
Put some cash in the air, wave it side to side
(พุท ซัม แค๊ช อิน ดิ แอร์ , เว๊ฝ อิท ไซด์ ทู ไซด์)
ya so beautiful [Boy ya know ya doin it]
(ยา โซ บยูทิฟุล [ บอย ยา โนว์ ยา โดย หนิด ])
And ya shinin’ [Shinin’ like chrome rims!]
(แอนด์ ยา ชายนิน [ ชายนิน ไล๊ค คโรม ริม ! ])

[Cassidy]
([ แคซซีดี ])
Im shinin’, doin it big
(แอม ชายนิน , โดย หนิด บิ๊ก)
I spend more time in the club, then I do in my crib
(ไอ สเพ็นด โม ไทม์ อิน เดอะ คลับ , เด็น นาย ดู อิน มาย คริบ)
The kid is a ladies man, but I get called shady
(เดอะ คิด อีส ซา เลดิส แมน , บั๊ท ไอ เก็ท คอลลํ เฌดอิ)
‘Cause im alot of ladies man
(ค๊อส แอม อล๊อต อ็อฝ เลดิส แมน)
And I can’t be commited to nothin, I hit it and run
(แอนด์ ดาย แค็นท บี ค็อมมีท ทู นอทติน , ไอ ฮิท ดิธ แอนด์ รัน)
With my hand glitter, and I get it and come
(วิธ มาย แฮนด์ กลีทเทอะ , แอนด์ ดาย เก็ท ดิธ แอนด์ คัม)
I floss on a chick, put the frost on her wrist
(ไอ ฟล็อซ ออน อะ ชิค , พุท เดอะ ฟร็อซท ออน เฮอ ริ๊ซท)
My diamonds shinin’ like the gloss on her lips
(มาย ได๊ม่อนดํ ชายนิน ไล๊ค เดอะ กล็อซ ออน เฮอ ลิพ)
This Frankie B, thanks to me
(ดิส เฟรงคี บี , แธ๊งค์ ทู มี)
When we get to the bar, all drinks is free
(เว็น วี เก็ท ทู เดอะ บาร์ , ออล ดริ๊งค ซิส ฟรี)
I own the party, ’cause I chrome the Farrari Maranello, in this canary yellow
(ไอ โอว์น เดอะ พ๊าร์ที่ , ค๊อส ไอ คโรม เดอะ Farrari Maranello , อิน ดิส เคนารี เย๊ลโล่ว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
To my supa fly girls, all around the world
(ทู มาย supa ฟลาย เกิร์ล , ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Shake ya ass in the club, make it twist and twirl
(เช้ค ยา อาซ ซิน เดอะ คลับ , เม้ค อิท ทวิสท แอนด์ ทเวิล)
ya so beautiful [Girl Ya so Beautiful!]
(ยา โซ บยูทิฟุล [ เกิร์ล ยา โซ บยูทิฟุล ! ])
And ya shinin’ [Shinin’ like lipstick!]
(แอนด์ ยา ชายนิน [ ชายนิน ไล๊ค ลิพซทิค ! ])

[Jazze Pha + [Female]]
([ เจซซี่ ฟา + [ ฟี๊เมล ] ])
To my guys in the club, and ya know ya fly
(ทู มาย กาย ซิน เดอะ คลับ , แอนด์ ยา โนว์ ยา ฟลาย)
Put some cash in the air, wave it side to side
(พุท ซัม แค๊ช อิน ดิ แอร์ , เว๊ฝ อิท ไซด์ ทู ไซด์)
ya so beautiful [Boy ya know ya doin it]
(ยา โซ บยูทิฟุล [ บอย ยา โนว์ ยา โดย หนิด ])
And ya shinin’ [Shinin’ like chrome rims!]
(แอนด์ ยา ชายนิน [ ชายนิน ไล๊ค คโรม ริม ! ])

[Cassidy]
([ แคซซีดี ])
To all my chicks thats strippin, makin the cash
(ทู ออล มาย ชิค แด้ท สตริพปิน , เมกิน เดอะ แค๊ช)
Thats beautiful, keep on shakin ya ass
(แด้ท บยูทิฟุล , คี๊พ ออน เชคกิน ยา อาซ)
Even though you get naked, and you takin it off
(อี๊เฝ่น โธ ยู เก็ท เน๊คเค่ด , แอนด์ ยู ทอคกิ่น หนิด ออฟฟ)
You be rakin in the cake, when they be breakin you off [PUNKS!]
(ยู บี rakin อิน เดอะ เค้ก , เว็น เด บี เบรกกิ้น ยู ออฟฟ [ พรัค ! ])
Now where are all my girls in school?, You will lose in this world if ya girl a fool
(นาว แวร์ อาร์ ออล มาย เกิร์ล ซิน สคูล , ยู วิล ลู้ส อิน ดิส เวิลด อิ๊ฟ ยา เกิร์ล อะ ฟูล)
You need brain in ya life, some change in ya life, some cognac and champagne in ya life
(ยู นี๊ด เบรน อิน ยา ไล๊ฟ , ซัม เช้งจํ อิน ยา ไล๊ฟ , ซัม คอนแย็ค แอนด์ แฌ็มเพน อิน ยา ไล๊ฟ)
Or you might need a working lady
(ออ ยู ไมท นี๊ด อะ เวิคกิง เล๊ดี้)
You go girl!, twist and twirl twerk it baby [LADIES!]
(ยู โก เกิร์ล ! , ทวิสท แอนด์ ทเวิล ทเวิก อิท เบ๊บี้ [ เลดิส ! ])
We all gone shine tonight, get blind and have a good time tonight, tonight!
(วี ออล กอน ไชน์ ทูไน๊ท , เก็ท ไบลนฺดฺ แอนด์ แฮ็ฝ อะ กู๊ด ไทม์ ทูไน๊ท , ทูไน๊ท !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
To my supa fly girls, all around the world
(ทู มาย supa ฟลาย เกิร์ล , ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Shake ya ass in the club, make it twist and twirl
(เช้ค ยา อาซ ซิน เดอะ คลับ , เม้ค อิท ทวิสท แอนด์ ทเวิล)
ya so beautiful [Girl Ya so Beautiful!]
(ยา โซ บยูทิฟุล [ เกิร์ล ยา โซ บยูทิฟุล ! ])
And ya shinin’ [Shinin’ like lipstick!]
(แอนด์ ยา ชายนิน [ ชายนิน ไล๊ค ลิพซทิค ! ])

[Jazze Pha + [Female]]
([ เจซซี่ ฟา + [ ฟี๊เมล ] ])
To my guys in the club, and ya know ya fly
(ทู มาย กาย ซิน เดอะ คลับ , แอนด์ ยา โนว์ ยา ฟลาย)
Put some cash in the air, wave it side to side
(พุท ซัม แค๊ช อิน ดิ แอร์ , เว๊ฝ อิท ไซด์ ทู ไซด์)
ya so beautiful [Boy ya know ya doin it]
(ยา โซ บยูทิฟุล [ บอย ยา โนว์ ยา โดย หนิด ])
And ya shinin’ [Shinin’ like chrome rims!]
(แอนด์ ยา ชายนิน [ ชายนิน ไล๊ค คโรม ริม ! ])

[Cassidy]
([ แคซซีดี ])
Its full surface, betta notice the name
(อิทซ ฟูล เซ๊อร์เฟซ , แบทดา โน๊ทิซ เดอะ เนม)
You can’t help but to notice the chain, Ching! Ching! [Bling Bling]
(ยู แค็นท เฮ้ลพ บั๊ท ทู โน๊ทิซ เดอะ เชน , ชิง ! ชิง ! [ บลิง บลิง ])
In my fist it bling, I just gave a chick cold sore when she kissed the ring, sing
(อิน มาย ฟิซท ดิธ บลิง , ไอ จั๊สท เกฝ อะ ชิค โคลด์ โซ เว็น ชี คิสส เดอะ ริง , ซิง)
I got girls all around the world, Dog i’ll hit i’ll get around ya girl
(ไอ ก็อท เกิร์ล ซอร์ อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , ด้อกก อิลล ฮิท อิลล เก็ท อะราวนฺดฺ ยา เกิร์ล)
Don’t take it personal though
(ด้อนท์ เท้ค อิท เพอซแน็ล โธ)
‘Cause i’ll look good, and im good person to know
(ค๊อส อิลล ลุ๊ค กู๊ด , แอนด์ แอม กู๊ด เพ๊อร์ซั่น ทู โนว์)
So Pop ya bottles pop ya E’s, and I got the dutches got the trees
(โซ พ็อพ ยา บ๊อทเทิ่ล พ็อพ ยา Es , แอนด์ ดาย ก็อท เดอะ dutches ก็อท เดอะ ทรี)
The kid, get his jig on bumpin and grindin’
(เดอะ คิด , เก็ท ฮิส จิก ออน บั้มปิน แอนด์ กรี๊ดอิน)
And I hit the hotel, with a sl*t and a condom
(แอนด์ ดาย ฮิท เดอะ โฮเท็ล , วิธ อะ sl*ที แอนด์ อะ คอนดอม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
To my supa fly girls, all around the world
(ทู มาย supa ฟลาย เกิร์ล , ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Shake ya ass in the club, make it twist and twirl
(เช้ค ยา อาซ ซิน เดอะ คลับ , เม้ค อิท ทวิสท แอนด์ ทเวิล)
ya so beautiful [Girl Ya so Beautiful!] [Come on ya’ll]
(ยา โซ บยูทิฟุล [ เกิร์ล ยา โซ บยูทิฟุล ! ] [ คัมมอน ยอล ])
And ya shinin’ [Shinin’ like lipstick!]
(แอนด์ ยา ชายนิน [ ชายนิน ไล๊ค ลิพซทิค ! ])

[Jazze Pha + [Female]]
([ เจซซี่ ฟา + [ ฟี๊เมล ] ])
To my guys in the club, and ya know ya fly
(ทู มาย กาย ซิน เดอะ คลับ , แอนด์ ยา โนว์ ยา ฟลาย)
Put some cash in the air, wave it side to side
(พุท ซัม แค๊ช อิน ดิ แอร์ , เว๊ฝ อิท ไซด์ ทู ไซด์)
ya so beautiful [Boy ya know ya doin it]
(ยา โซ บยูทิฟุล [ บอย ยา โนว์ ยา โดย หนิด ])
And ya shinin’ [Shinin’ like chrome rims!]
(แอนด์ ยา ชายนิน [ ชายนิน ไล๊ค คโรม ริม ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lipstick คำอ่านไทย Cassidy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น