เนื้อเพลง Devil Woman คำอ่านไทย Cliff Richard

I’ve had nothing but bad luck
(แอฝ แฮ็ด นัธอิง บั๊ท แบ้ด ลัค)
Since the day I saw the cat at my door
(ซิ๊นซ เดอะ เดย์ ไอ ซอว์ เดอะ แค๊ท แอ็ท มาย ดอร์)
So I came into you sweet lady
(โซ ไอ เคม อิ๊นทู ยู สวี้ท เล๊ดี้)
Answering your mystical call
(Answerings ยุร มีซทิแค็ล คอลลํ)

Crystal ball on the table
(ครีซแท็ล บอล ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Showing the future, the past
(โชว์วิง เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , เดอะ พาสท์)
Same cat with them evil eyes
(เซม แค๊ท วิธ เด็ม อี๊ฝิ่ล อาย)
And I knew it was a spell she cast
(แอนด์ ดาย นยู อิท วอส ซา สเพลล ชี แค๊สทํ)

She’s just a devil woman
(ชี จั๊สท ดา เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
With evil on her mind
(วิธ อี๊ฝิ่ล ออน เฮอ ไมนด์)
Beware the devil woman
(บีแวร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
She’s gonna get you…
(ชี กอนนะ เก็ท ยู)
She’s just a devil woman
(ชี จั๊สท ดา เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
With evil on her mind
(วิธ อี๊ฝิ่ล ออน เฮอ ไมนด์)
Beware the devil woman
(บีแวร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
She’s gonna get you from behind…
(ชี กอนนะ เก็ท ยู ฟรอม บีฮายน์)

Give me the ring on your finger
(กี๊ฝ มี เดอะ ริง ออน ยุร fings er)
Let me see the lines on your hand
(เล็ท มี ซี เดอะ ไลน์ ออน ยุร แฮนด์)
I can see me a tall dark stranger
(ไอ แคน ซี มี อะ ทอลล์ ด๊าร์ค ซทเรนเจอะ)
Giving you what you hadn’t planned
(กีฝวิง ยู ว๊อท ยู แฮดอินท แพลน)

I drank the potion she offered me
(ไอ ดแร็งค เดอะ โพฌัน ชี อ๊อฟเฟ่อร์ มี)
I found myself on the floor
(ไอ เฟานด ไมเซลฟ ออน เดอะ ฟลอร์)
Then I looked in those big green eyes
(เด็น นาย ลุ๊ค อิน โฑส บิ๊ก กรีน อาย)
And I wondered what I came there for…
(แอนด์ ดาย วั๊นเด้อร ว๊อท ไอ เคม แดร์ ฟอร์)

She’s just a devil woman
(ชี จั๊สท ดา เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
With evil on her mind
(วิธ อี๊ฝิ่ล ออน เฮอ ไมนด์)
Beware the devil woman
(บีแวร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
She’s gonna get you…
(ชี กอนนะ เก็ท ยู)
She’s just a devil woman
(ชี จั๊สท ดา เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
With evil on her mind
(วิธ อี๊ฝิ่ล ออน เฮอ ไมนด์)
Beware the devil woman
(บีแวร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
She’s gonna get you from behind…
(ชี กอนนะ เก็ท ยู ฟรอม บีฮายน์)

If you’re out on a moonlight night
(อิ๊ฟ ยัวร์ เอ๊าท ออน อะ มูนไลท์ ไน๊ท)
Be careful of them neighbourhood strays
(บี แค๊ร์ฟูล อ็อฝ เด็ม เนเบอะฮุด ซทเร)
Of a lady with long black hair
(อ็อฝ อะ เล๊ดี้ วิธ ลอง แบล๊ค แฮร์)
Tryin’ to win you with her feminine ways
(ทายอิน ทู วิน ยู วิธ เฮอ เฟมอินิน เวย์)

Crystal ball on the table
(ครีซแท็ล บอล ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Showing the future, the past
(โชว์วิง เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , เดอะ พาสท์)
Same cat with them evil eyes
(เซม แค๊ท วิธ เด็ม อี๊ฝิ่ล อาย)
You’d better get out of there fast…
(ยูต เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ แดร์ ฟาสท)

She’s just a devil woman
(ชี จั๊สท ดา เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
With evil on her mind
(วิธ อี๊ฝิ่ล ออน เฮอ ไมนด์)
Beware the devil woman
(บีแวร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
She’s gonna get you…
(ชี กอนนะ เก็ท ยู)
She’s just a devil woman
(ชี จั๊สท ดา เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
With evil on her mind
(วิธ อี๊ฝิ่ล ออน เฮอ ไมนด์)
Beware the devil woman
(บีแวร์ เดอะ เด๊ฝิ้ล วู๊แม่น)
She’s gonna get you…
(ชี กอนนะ เก็ท ยู)

[x3 to fade]
([ x3 ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Devil Woman คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น