เนื้อเพลง Walk On By คำอ่านไทย Fat Joe

[Kid Capri]
([ คิด คับพี ])
Yes indeed, What the deal
(เย็ซ อินดี๊ด , ว๊อท เดอะ ดีล)
This is the world famous Kid Capri
(ดิส ซิส เดอะ เวิลด เฟ๊มัส คิด คับพี)
up here wit my man Joey Crack
(อั๊พ เฮียร วิท มาย แมน โจอี้ แคร๊ค)
Joey Crack got this new joint coming out
(โจอี้ แคร๊ค ก็อท ดิส นิว จอยนท คัมอิง เอ๊าท)
Yo Joey, tell ’em what the name of this joint is
(โย โจอี้ , เทลล เอ็ม ว๊อท เดอะ เนม อ็อฝ ดิส จอยนท อีส)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
This is for the hoes and b*tches
(ดิส ซิส ฟอร์ เดอะ โฮ แซน บี *tches)

[Kid Capri]
([ คิด คับพี ])
A-yo what about all the young ladies, the positive young ladies
(อะ โย ว๊อท อะเบ๊าท ดอร์ เดอะ ยัง เลดิส , เดอะ โพ๊สิถีฝ ยัง เลดิส)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Like I said this is dedicated to the hoes and b*tches
(ไล๊ค ไก เซ็ด ดิส ซิส เด๊ดดิเขต ทู เดอะ โฮ แซน บี *tches)

[Kid Capri]
([ คิด คับพี ])
Speak on it man
(สพี๊ค ออน หนิด แมน)

Verse 1-Fat Joe
(เฝิซ วัน แฟท โจ)
This ain’t for the intelligent civilized divas
(ดิส เอน ฟอร์ ดิ อินเท๊ลลิเจ้นท ซีฝอิไลส ดีว่า)
for all the hoes and b*tches who swallow nut by the leiters
(ฟอร์ รอ เดอะ โฮ แซน บี *tches ฮู สว๊อลโล่ว นัท บาย เดอะ leiters)
Two months pregnant madd d*ck pokin’ the fetus
(ทู มั้นธ เพร๊กแน๊นท แม๊ด ดี *ck pokin เดอะ ฟีทัซ)
But she don’t give a damn still s*ckin’ d*ck for sneakers
(บั๊ท ชี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ สทิลล เอส *ckin ดี *ck ฟอร์ สนิกเกิด)
You know the type, Damn dirty is right she even did it wit dice
(ยู โนว์ เดอะ ไท๊พ , แดมนํ เดอทิ อีส ไร๊ท ชี อี๊เฝ่น ดิด ดิท วิท ไดซ)
And made a dildo of ice
(แอนด์ เมด อะ dildo อ็อฝ ไอ๊ซ์)
A-yo it’s like the hiest
(อะ โย อิทซ ไล๊ค เดอะ hiest)
move ya phat ass to gain
(มู๊ฝ ยา แฟททฺ อาซ ทู เกน)
And if you love me baby girl give my friends some entertainment [Yo that’s
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ เกิร์ล กี๊ฝ มาย เฟรน ซัม เอนเทอะเทนเม็นท [ โย แด้ท)
foul Joe]
(เฟาล โจ ])
Hey yo I treat ’em how they act yo
(เฮ โย ไอ ทรี๊ท เอ็ม ฮาว เด แอ๊คท โย)
Behave like a hooker and played like a madd hoe
(บีแฮฝ ไล๊ค เก ฮุคเคอ แอนด์ เพลย์ ไล๊ค เก แม๊ด โฮ)
Rumor has it that you take it in the asshole
(รู๊เม่อร์ แฮ็ส ซิท แดท ยู เท้ค อิท อิน ดิ แอสโฮล)
And wrap ya lips around my d*ck like a lasso
(แอนด์ แร๊พ ยา ลิพ อะราวนฺดฺ มาย ดี *ck ไล๊ค เก แลซโซ)
I love the way you hold that
(ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู โฮลด์ แดท)
Joe Crack bozak
(โจ แคร๊ค bozak)
While n*ggas bone that
(ไวล์ เอ็น *ggas โบน แดท)
My stomach’s where ya nose at
(มาย สโท๊มัช แวร์ ยา โน้ส แอ็ท)
Just another hoe in the midst
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ โฮ อิน เดอะ มิซท)
That does more than kiss when we start pourin’ the ‘cris
(แดท โด โม แฑ็น คิซ เว็น วี สท๊าร์ท โพวริน เดอะ คริซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
All you b*tches be f*ckin’ for money
(ออล ยู บี *tches บี เอฟ *ckin ฟอร์ มั๊นนี่)
Playin’ n*ggas but they can’t get sh*t from me
(เพลย์ยิน เอ็น *ggas บั๊ท เด แค็นท เก็ท ฌะ *ที ฟรอม มี)
You ain’t smokin’ my lye
(ยู เอน สโมกิน มาย ไล)
Pushin’ my ride and if you ain’t f*ckin’ just walk on by
(พรุซชิน มาย ไรด์ แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอน เอฟ *ckin จั๊สท ว๊อล์ค ออน บาย)
All you b*tches just walk on by
(ออล ยู บี *tches จั๊สท ว๊อล์ค ออน บาย)

Verse 2-Fat Joe
(เฝิซ ทู แฟท โจ)
I once knew a girl by the name of Savannah
(ไอ วั๊นซ นยู อะ เกิร์ล บาย เดอะ เนม อ็อฝ ซะแฝนนะ)
met her backstage at a show in Atlanta
(เม็ท เฮอ แบคสเตจ แอ็ท ดา โชว์ อิน แอทแรนทา)
seemed like a nice girl, class and well-mannered
(ซีม ไล๊ค เก ไน๊ซ์ เกิร์ล , คลาสสํ แซน เวลล แม๊นเน่อร์)
When I took her to the hotel the b*tch went bananas
(เว็น นาย ทุค เฮอ ทู เดอะ โฮเท็ล เดอะ บี *tch เว็นท บะแนนอะ)
Did my eyes decieve me
(ดิด มาย อาย decieve มี)
Was she s*ckin’ three pee-pee’s
(วอส ชี เอส *ckin ทรี พี พี)
Caught it all on tape so I could watch it late on T.V.
(คอท ดิธ ดอร์ ออน เท๊พ โซ ไอ เคิด ว๊อทช อิท เหลท ออน ที วี)
Couldn’t wait to beep me
(คูดซึ่น เว้ท ทู บีพ มี)
Started in the car shorty caught the quick train from the Trinity stars
(สท๊าร์ท อิน เดอะ คารํ ชอร์ทดิง คอท เดอะ ควิค เทรน ฟรอม เดอะ ทรีนอิทิ สทาร์)
Big Joe’ll railroad
(บิ๊ก Joell เรแอวโหลด)
Any frail hoe
(เอ๊นี่ ฟเรล โฮ)
Have a b*tch scream and yell throwin’ elbows
(แฮ็ฝ อะ บี *tch สครีม แอนด์ เยลล โตวอิน เอ๊ลโบว์)
Now who the hell knows
(นาว ฮู เดอะ เฮ็ลล โนว์)
Why these girls f*ck for cell phones
(วาย ฑิส เกิร์ล เอฟ *ck ฟอร์ เซล โฟน)
Turnin’ tricks for material sh*t
(เทินนิน ทริ๊ค ฟอร์ มะเทียเรียล ฌะ *ที)
Now bust it, You wanna hit it gotta pay top dollar
(นาว บัซท ดิธ , ยู วอนนา ฮิท ดิธ กอททะ เพย์ ท๊อพ ดอลเลอะ)
These chics is hott rodders
(ฑิส ชิค ซิส hott rodders)
Wit grips like Rottwilers
(วิท กริพ ไล๊ค Rottwilers)
But why bother
(บั๊ท วาย บ๊อเทร่อรฺ)
Picture me payin’ a fee
(พิ๊คเจ้อร์ มี เพย์อิน อะ ฟี)
I’ll just play like Akinyle and f*ck these hoes for free
(อิลล จั๊สท เพลย์ ไล๊ค Akinyle แอนด์ เอฟ *ck ฑิส โฮ ฟอร์ ฟรี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Verse 3-Charli Baltimore
(เฝิซ ที ชาร์รี บอวทิมอว์)
Picture B-More on the floor on all fours
(พิ๊คเจ้อร์ บี โม ออน เดอะ ฟลอร์ ออน ออล โฟ)
mind must’ve lost yours
(ไมนด์ มาสทฝฺ ล็อซท ยุร)
never been tossed
(เน๊เฝ่อร์ บีน ท็อซ)
Tour thats what I do for ones
(ทัวร์ แด้ท ว๊อท ไอ ดู ฟอร์ วัน)
Not whore baby thats what I do for fun
(น็อท โฮ เบ๊บี้ แด้ท ว๊อท ไอ ดู ฟอร์ ฟัน)
Now I dread that I gave you head
(นาว ไอ เดรด แดท ไอ เกฝ ยู เฮด)
All because them four double A duracells went dead
(ออล บิคอส เด็ม โฟ ดั๊บเบิ้ล อะ duracells เว็นท เด้ด)
My vibrator….Huh!! playa hatin’ on me
(มาย ไฝบเรเทอะ ฮู ! ! พอลเย แฮดดิน ออน มี)
Thinking you can hit this and get away scott free
(ติ้งกิง ยู แคน ฮิท ดิส แซน เก็ท อะเวย์ สคอตทฺ ฟรี)
Now you boomeranged….All I wanted was some ac-tion
(นาว ยู บูมเออะแร็ง ออล ไอ ว้อนท วอส ซัม ac ฌัน)
Brought my own Branton
(บรอท มาย โอว์น Branton)
Got my own mansion
(ก็อท มาย โอว์น แม๊นชั่น)
Now you off tryin’ to front to yo n*ggas
(นาว ยู ออฟฟ ทายอิน ทู ฟร๊อนท ทู โย เอ็น *ggas)
Cuz I blew ya back out and got my own figgas
(คัซ ไอ บลู ยา แบ็ค เอ๊าท แอนด์ ก็อท มาย โอว์น figgas)
Please, you was just something to do
(พลีซ , ยู วอส จั๊สท ซัมติง ทู ดู)
Had a camcorder too
(แฮ็ด อะ camcorder ทู)
How you like that boo
(ฮาว ยู ไล๊ค แดท บู)
You madd cuz I hit that and vanished
(ยู แม๊ด คัซ ไอ ฮิท แดท แอนด์ แฝ๊หนิช)
Or cuz you on tape screamin’ ” CHARLI BALTIMORE ” in spanish
(ออ คัซ ยู ออน เท๊พ สครีมมิน ” ชาร์รี บอวทิมอว์ ” อิน ซแพนอิฌ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
All you b*tches be f*ckin’ for money
(ออล ยู บี *tches บี เอฟ *ckin ฟอร์ มั๊นนี่)
Playin’ n*ggas but they can’t get sh*t from me
(เพลย์ยิน เอ็น *ggas บั๊ท เด แค็นท เก็ท ฌะ *ที ฟรอม มี)
You ain’t smokin’ my lye
(ยู เอน สโมกิน มาย ไล)
Pushin’ my ride and if you ain’t f*ckin’ just walk on by
(พรุซชิน มาย ไรด์ แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอน เอฟ *ckin จั๊สท ว๊อล์ค ออน บาย)
All you b*tches just walk on by
(ออล ยู บี *tches จั๊สท ว๊อล์ค ออน บาย)

[Ad-libs til fade]
([ แอ็ด ลิบสฺ ทิล เฟด ])
Just walk on by
(จั๊สท ว๊อล์ค ออน บาย)
See ya later yeah
(ซี ยา เลทเออะ เย่)
You scandulous hoe
(ยู scandulous โฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk On By คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น