เนื้อเพลง Love Blind คำอ่านไทย Jamiroquai

Love blind and you’re on my mind
(ลัฝ ไบลนฺดฺ แอนด์ ยัวร์ ออน มาย ไมนด์)
Even when I’m walking the dog
(อี๊เฝ่น เว็น แอม วอคกิง เดอะ ด้อกก)
I’m carefree like this melody
(แอม แคฟรี ไล๊ค ดิส เมลโอะดิ)
Hope this doesn’t take us too long
(โฮพ ดิส ดัสอินท เท้ค อัซ ทู ลอง)

Baby you turn me on
(เบ๊บี้ ยู เทิร์น มี ออน)
You’re like a fire in me every night
(ยัวร์ ไล๊ค เก ไฟเออะร อิน มี เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I need the drug you’ve got to give
(ไอ นี๊ด เดอะ ดรัก ยู๊ฟ ก็อท ทู กี๊ฝ)
Keep it like that ’cause it’s positive
(คี๊พ อิท ไล๊ค แดท ค๊อส อิทซ โพ๊สิถีฝ)
Can we move along
(แคน วี มู๊ฝ อะลอง)
Step in my car, let me take you home
(สเท็พ อิน มาย คารํ , เล็ท มี เท้ค ยู โฮม)
Slide right up and make you bad
(สไล๊ด ไร๊ท อั๊พ แอนด์ เม้ค ยู แบ้ด)
Now we did it once, can we do it again
(นาว วี ดิด ดิท วั๊นซ , แคน วี ดู อิท อะเกน)

Baby you’ve got me hanging off the street lights
(เบ๊บี้ ยู๊ฟ ก็อท มี แฮงอิง ออฟฟ เดอะ สทรีท ไล๊ท)
You’ve got me singing with the bluebirds
(ยู๊ฟ ก็อท มี ซิง อิง วิธ เดอะ บลูเบริ์ด)
In the sky above
(อิน เดอะ สกาย อะโบ๊ฝ)
I think I’m in love
(ไอ ทริ๊งค แอม อิน ลัฝ)

Step to the edge of lies
(สเท็พ ทู ดิ เอจ อ็อฝ ไล)
You got the shake and I got the fries
(ยู ก็อท เดอะ เช้ค แอนด์ ดาย ก็อท เดอะ ฟายสฺ)
Outback loving like a disco b*tch
(Outback ลัฝอิง ไล๊ค เก ดิสโค บี *tch)
Flat-feet mile make me move my lips
(แฟลท ฟีท ไมล เม้ค มี มู๊ฝ มาย ลิพ)
You made me love blind
(ยู เมด มี ลัฝ ไบลนฺดฺ)
And I can’t get you off my mind
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)
Mumma said stay away from girls like you
(Mumma เซ็ด สเทย์ อะเวย์ ฟรอม เกิร์ล ไล๊ค ยู)
Turn out the lights and I’ll rock with you
(เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท แซน อิลล ร๊อค วิธ ยู)

Baby gonna rock the floor
(เบ๊บี้ กอนนะ ร๊อค เดอะ ฟลอร์)
Babe you’re gonna rock the floor tonight
(เบ้บ ยัวร์ กอนนะ ร๊อค เดอะ ฟลอร์ ทูไน๊ท)
Rock the floor tonight
(ร๊อค เดอะ ฟลอร์ ทูไน๊ท)

You’ve got me hanging off the street lights
(ยู๊ฟ ก็อท มี แฮงอิง ออฟฟ เดอะ สทรีท ไล๊ท)
Youve got me singing with the bluebirds
(ยู๊ฟ ก็อท มี ซิง อิง วิธ เดอะ บลูเบริ์ด)
In the sky above
(อิน เดอะ สกาย อะโบ๊ฝ)
I think Im in love
(ไอ ทริ๊งค แอม อิน ลัฝ)

And, you’ve got me dancing on the ceiling
(แอนด์ , ยู๊ฟ ก็อท มี แด็นซิง ออน เดอะ ซี๊ลิ่ง)
Youve got me thinking that the whole world
(ยู๊ฟ ก็อท มี ติ้งกิง แดท เดอะ โฮล เวิลด)
It revolves round you,
(อิท รีโฝ้ลฝ ราวนด ยู ,)
So what can I do
(โซ ว๊อท แคน นาย ดู)
[What to do]
([ ว๊อท ทู ดู ])
Baby rock the floor
(เบ๊บี้ ร๊อค เดอะ ฟลอร์)
Baby rock the floor
(เบ๊บี้ ร๊อค เดอะ ฟลอร์)
Baby rock the floor
(เบ๊บี้ ร๊อค เดอะ ฟลอร์)
Kiss me twice and I need some more
(คิซ มี ทไวซ แอนด์ ดาย นี๊ด ซัม โม)
Yeah you’re gonna rock the floor tonight
(เย่ ยัวร์ กอนนะ ร๊อค เดอะ ฟลอร์ ทูไน๊ท)

You got me hanging off the street lights
(ยู ก็อท มี แฮงอิง ออฟฟ เดอะ สทรีท ไล๊ท)
Youve got me climbing up the wall
(ยู๊ฟ ก็อท มี ไคลบบิง อั๊พ เดอะ วอลล์)
Everything you do reminds me of the good times
(เอ๊วี่ติง ยู ดู รีไมนด์ มี อ็อฝ เดอะ กู๊ด ไทม์)
Oh baby, you know you make me so love blind
(โอ เบ๊บี้ , ยู โนว์ ยู เม้ค มี โซ ลัฝ ไบลนฺดฺ)

Yeah you’re gonna rock the floor tonight?
(เย่ ยัวร์ กอนนะ ร๊อค เดอะ ฟลอร์ ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Blind คำอ่านไทย Jamiroquai

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น