เนื้อเพลง Final Hour คำอ่านไทย Lauryn Hill

I treat this like my thesis
(ไอ ทรี๊ท ดิส ไล๊ค มาย ธิ๊ซิซ)
Well written topic
(เวลล วึ้น ท๊อพผิค)
Broken down into pieces
(บโรเค็น เดาน อิ๊นทู พี๊ซ)
I introduce then produce
(ไอ อินโทรดิ๊วซ เด็น โพรดิ๊วซ)
Words so profuse
(เวิร์ด โซ พโระฟยูซ)
It’s abuse how I juice up this beat
(อิทซ อะบิ๊วส ฮาว ไอ จู้ยซ อั๊พ ดิส บีท)
Like I’m deuce
(ไล๊ค แอม ดยูซ)
Two people both equal
(ทู พี๊เพิ่ล โบทรฺ อี๊ควอล)
Like I’m Gemini
(ไล๊ค แอม เจมมีนาย)
Rather simeon
(ร๊าเธ่อร์ simeon)
If I Jimmy on this lock I could pop it
(อิ๊ฟ ฟาย จิมมี่ ออน ดิส ล๊อค ไอ เคิด พ็อพ อิท)
You can’t stop it
(ยู แค็นท สท๊อพ อิท)
Drop it
(ดรอพ อิท)
Your whole crew’s microscopic
(ยุร โฮล ครู ไมคโระซคอพอิค)
Like particles while I make international articles
(ไล๊ค พาร์ทิเคิ้ล ไวล์ ไอ เม้ค อินเทอร์แน๊ชั่นนัล อ๊าร์ทิเคิ่ล)
And on the cover
(แอนด์ ออน เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์)
Don’t discuss the baby mother business
(ด้อนท์ ดีซคัซ เดอะ เบ๊บี้ ม๊าเธ่อร์ บีสเน็ซ)
I been in this third LP you can’t tell me, I witness
(ไอ บีน อิน ดิส เทริ๊ด LP ยู แค็นท เทลล มี , ไอ วิทเหนส)
First handed I’m candid
(เฟิร์สท แฮนด์ แอม แคนดิด)
You can’t stand it
(ยู แค็นท สแทนด์ ดิท)
Respect demanded
(เรสเพ๊คท ดีมานด์)
And get flown around the planet
(แอนด์ เก็ท ฟโลน อะราวนฺดฺ เดอะ แพล๊เหน็ท)
Rock Hard like granite or steel
(ร๊อค ฮาร์ด ไล๊ค กแรนอิท ออ สทีล)
People feel Lauryn Hill from New-Ark to Israel
(พี๊เพิ่ล ฟีล โลลีน ฮิลล์ ฟรอม นิว อาค ทู อีสริเอ็ล)
And this is real
(แอนด์ ดิส ซิส เรียล)
So I keep makin’ the street’s ballads
(โซ ไอ คี๊พ เมกิน เดอะ สทรีท แบลแล็ด)
While you lookin’ for dressin’ to go with your tossed salad
(ไวล์ ยู ลุคกิน ฟอร์ เดสซิน ทู โก วิธ ยุร ท็อซ แซลแอ็ด)
You could get the money
(ยู เคิด เก็ท เดอะ มั๊นนี่)
You could get the power
(ยู เคิด เก็ท เดอะ พ๊าวเว่อร์)
But keep your eyes on the final hour
(บั๊ท คี๊พ ยุร อาย ออน เดอะ ไฟ๊น่อล เอาเอ้อร์)
Now I be breakin’ bread sippin Manichevitz wine
(นาว ไอ บี เบรกกิ้น เบร้ด ซิบปิ่น Manichevitz ไวน์)
Pay no mind party like it’s 1999
(เพย์ โน ไมนด์ พ๊าร์ที่ ไล๊ค อิทซ 1999)
But when it comes down to ground beef like Palestine
(บั๊ท เว็น หนิด คัม เดาน ทู กราวนด์ บี๊ฟ ไล๊ค ปาเลสไตน์)
Say your rhymes, let’s see if that get you out your bend
(เซย์ ยุร ไรม , เล็ท ซี อิ๊ฟ แดท เก็ท ยู เอ๊าท ยุร เบ็นด)
Now I’m a get the mozzarella like a Rockerfeller
(นาว แอม มา เก็ท เดอะ โมซเซเรร่า ไล๊ค เก Rockerfeller)
Still be in the church of Lalibela
(สทิลล บี อิน เดอะ เชิร์ช อ็อฝ Lalibela)
Singing hymns a cappella
(ซิง อิง ฮิม ซา แคพเพลลา)
Whether posed in Maribella in Couture
(ฮเวทเออะ โพส อิน Maribella อิน ครูทูเออ)
Or collectin’ residuals from off the Score
(ออ collectin ริสีดอวล ฟรอม ออฟฟ เดอะ สคอร์)
I’m makin’ sure
(แอม เมกิน ชัวร์)
I’m with the 144
(แอม วิธ เดอะ 144)
I’ve been here before this ain’t a battle this is war
(แอฝ บีน เฮียร บีฟอร์ ดิส เอน ดา แบ๊ทเทิ้ล ดิส ซิส วอร์)
Word to Boonie
(เวิร์ด ทู Boonie)
I makes a lot like a Sunni
(ไอ เม้ค ซา ล็อท ไล๊ค เก ซูนนิ)
Get diplomatic immunity in every ghetto community
(เก็ท ดิพโละแมทอิค อิมยูนิทิ อิน เอ๊เฝอร์รี่ เกทโท ค็อมยูนิทิ)
Had opportunity went from
(แฮ็ด อ๊อพพอทูนิที่ เว็นท ฟรอม)
Hoodshock to Hood-chic
(Hoodshock ทู ฮุด ชิค)
But it ain’t what you cop
(บั๊ท ดิธ เอน ว๊อท ยู ค็อพ)
It’s about what you keep
(อิทซ อะเบ๊าท ว๊อท ยู คี๊พ)
And even if there are leaks
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ แดร์ อาร์ ลี๊ค)
you can’t capsize this ship
(ยู แค็นท แค็พไซส ดิส ชิพ)
Cause I baptize my lips every time I take a sip
(ค๊อส ไอ แบพไทส มาย ลิพ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เท้ค เก ซิพ)
You could get the money
(ยู เคิด เก็ท เดอะ มั๊นนี่)
You could get the power
(ยู เคิด เก็ท เดอะ พ๊าวเว่อร์)
But keep your eyes on the final hour
(บั๊ท คี๊พ ยุร อาย ออน เดอะ ไฟ๊น่อล เอาเอ้อร์)
I’m about to change the focus
(แอม อะเบ๊าท ทู เช้งจํ เดอะ โฟ๊คัส)
From the richest to the brokest
(ฟรอม เดอะ richest ทู เดอะ brokest)
I wrote this opus
(ไอ โรท ดิส opus)
To reverse the hypnosis
(ทู รีเฝิร์ส เดอะ ฮิพโนซิซ)
Whoever’s closest
(ฮูเอฝเออะ โคลสเอส)
To the line’s gonna win it
(ทู เดอะ ไลน์ กอนนะ วิน หนิด)
You gonna fall tryin to ball
(ยู กอนนะ ฟอลล์ ทายอิน ทู บอล)
While my team win the pennant
(ไวล์ มาย ทีม วิน เดอะ เพนแน็นท)
I’m about to be in it
(แอม อะเบ๊าท ทู บี อิน หนิด)
For a minute
(ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Then run for senate
(เด็น รัน ฟอร์ ซีเหนท)
Make a slum lord be the tenant
(เม้ค เก สลัม หลอร์ด บี เดอะ เทนแอ็นท)
Give his money to kids to spend it
(กี๊ฝ ฮิส มั๊นนี่ ทู คิด ทู สเพ็นด ดิท)
And then amend it
(แอนด์ เด็น อาเม็นด ดิท)
Every law that ever prevented
(เอ๊เฝอร์รี่ ลอว์ แดท เอ๊เฝ่อร์ พรีเฝ๊นท)
Our survival since our arrival
(เอ๊า เซอะไฝฝแอ็ล ซิ๊นซ เอ๊า แอะไรฝแอ็ล)
Documented in the bible
(ด๊อคคิวเม้นท อิน เดอะ ไบบล)
Like Moses and Aaron
(ไล๊ค โมเซซ แซน เอรอน)
Things gon change, it’s apparent
(ทริง เอส ก็อน เช้งจํ , อิทซ แอ็พแพเร็นท)
And all the transparent gonna
(แอนด์ ออล เดอะ ทรานซแพ๊เร้นท กอนนะ)
Be seen through
(บี ซีน ทรู)
Let God redeem you
(เล็ท ก๊อด รีดีม ยู)
Keep your deen true
(คี๊พ ยุร deen ทรู)
Watch out what you cling to
(ว๊อทช เอ๊าท ว๊อท ยู คลิ๊ง ทู)
You can get the green too
(ยู แคน เก็ท เดอะ กรีน ทู)
Observe how a queen do
(อ๊อบเซิร์ฝ ฮาว อะ ควีน ดู)
And I remain calm readin’ the 73 Psalm
(แอนด์ ดาย รีเมน คาลํม readin เดอะ 73 ซาม)
Cause wit all this on I got the world in palm
(ค๊อส วิท ดอร์ ดิส ออน นาย ก็อท เดอะ เวิลด อิน พาล์ม)
You could get the money
(ยู เคิด เก็ท เดอะ มั๊นนี่)
You could get the power
(ยู เคิด เก็ท เดอะ พ๊าวเว่อร์)
But keep your eyes on the final hour
(บั๊ท คี๊พ ยุร อาย ออน เดอะ ไฟ๊น่อล เอาเอ้อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Final Hour คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น