เนื้อเพลง Afro Angel คำอ่านไทย Will Smith

Typed by: [email protected]
(ไท๊พ บาย : [email protected]ยาฮู com)

[Ooh, Ohh]
([ อู้ , โอ้ ])
Here I stand before you – brown.
(เฮียร ไอ สแทนด์ บีฟอร์ ยู บราวนํ)
Color of the mountains
(คัลเออะ อ็อฝ เดอะ เม๊าเท่น)
Colossal as the earth
(โคะลอซแซ็ล แอส ดิ เอิร์ทร)
Wrapped so deliciously within my own joy and misery
(แร็พท โซ ดิลีฌอัซลิ วิธอิน มาย โอว์น จอย แอนด์ มีสริ)
Feathers of my wings paralyzed by the distance of my mind
(เฟฑเออะ อ็อฝ มาย วิง เอส แพระไลส บาย เดอะ ดิ๊สแท่นซํ อ็อฝ มาย ไมนด์)
Here I stand before you, the color of the night
(เฮียร ไอ สแทนด์ บีฟอร์ ยู , เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Frozen by the potential of me
(โฟ๊เซน บาย เดอะ โพเท๊นเชี่ยล อ็อฝ มี)
[Uh, uh, uh, uh, uh-uh-uh-uh-uh] An Afro Angel
([ อา , อา , อา , อา , อา อา อา อา อา ] แอน แอฟโฟ แอ๊งเจล)

Afro Angel off your pedestal from perchin above
(แอฟโฟ แอ๊งเจล ออฟฟ ยุร เพดเอ็ซแท็ล ฟรอม perchin อะโบ๊ฝ)
You on the prowl now, downtown, searchin for love
(ยู ออน เดอะ พเราล นาว , ดาวน์ทาวน์ , เสริทชิน ฟอร์ ลัฝ)
In all the wrong places, outside your radio stations
(อิน ออล เดอะ รอง เพลส , เอ๊าทไซ้ด ยุร เร๊ดิโอ สเทชั่น)
Hopin he with new hit single, is tryin to mingle
(โฮพปิน ฮี วิธ นิว ฮิท ซิง le , อีส ทายอิน ทู มิง le)
Today, he is in your town, puttin it down
(ทูเดย์ , ฮี อีส ซิน ยุร ทาวน์ , พันดิน หนิด เดาน)
You in the car with your friends, followin my limo around
(ยู อิน เดอะ คารํ วิธ ยุร เฟรน , followin มาย ลิมโม อะราวนฺดฺ)
Puttin a bug in my boy’s ear, your ” S ” is for free
(พันดิน อะ บั๊ก อิน มาย บอย เอียร , ยุร ” เอส ” อีส ฟอร์ ฟรี)
You’ll do anything for Omar or Phil, bring you to me
(โยว ดู เอนอิธิง ฟอร์ Omar ออ ฟิล , บริง ยู ทู มี)
And then me, hypnotized by the devil as well
(แอนด์ เด็น มี , ฮีพโนะไทส บาย เดอะ เด๊ฝิ้ล แอส เวลล)
Hold out my hand as an invitation into my hotel
(โฮลด์ เอ๊าท มาย แฮนด์ แอส แอน อินฝิเทฌัน อิ๊นทู มาย โฮเท็ล)
No need to RSVP, place your hand in my palm
(โน นี๊ด ทู RSVP , เพลส ยุร แฮนด์ อิน มาย พาล์ม)
As all your girlfriends getting jealous, damn she landed the bomb
(แอส ซอร์ ยุร เกลิลเฟรน เกดดดิ้ง เจลอัซ , แดมนํ ชี แลนด์ เดอะ บอมบฺ)
Willing to trade your spirit for some crass, whack wage
(วีลลิง ทู เทรด ยุร สพีหริท ฟอร์ ซัม คแร็ซ , ฮแว็ค เว้จ)
Something small, something simple as a pass back stage
(ซัมติง สมอลล์ , ซัมติง ซิ๊มเพิ่ล แอส ซา เพซ แบ็ค สเท๊จ)
But now I lay me, down to creep
(บั๊ท นาว ไอ เลย์ มี , เดาน ทู ครีพ)
And I – pray the Lord my soul to keep
(แอนด์ ดาย เพรย์ เดอะ หลอร์ด มาย โซล ทู คี๊พ)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Afro Angel, born against the world
(แอฟโฟ แอ๊งเจล , บอน อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
You don’t have to sell your soul and throw away your pride
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซลล์ ยุร โซล แอนด์ โธรว์ อะเวย์ ยุร ไพรด์)
Afro Angel, sent from heaven above
(แอฟโฟ แอ๊งเจล , เซ็นท ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น อะโบ๊ฝ)
Never forget that you are loved
(เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท แดท ยู อาร์ ลัฝ)
You know that you are loved
(ยู โนว์ แดท ยู อาร์ ลัฝ)

Lil Bobby got a gun now, age fifteen
(ลิล บอบบิ ก็อท ดา กัน นาว , เอจ ฟีฟทีน)
Destined to spend his life inside a cage it seems
(เดซทิน ทู สเพ็นด ฮิส ไล๊ฟ อิ๊นไซด์ อะ เค้จ อิท ซีม)
Rage inside, pride, been denied respect
(เร้จ อิ๊นไซด์ , ไพรด์ , บีน ดีนาย เรสเพ๊คท)
He can’t take it though he gotta earn it
(ฮี แค็นท เท้ค อิท โธ ฮี กอททะ เอิร์น หนิด)
But he ain’t learned that yet
(บั๊ท ฮี เอน เลิร์น แดท เย๊ท)
Out on the town, reckless abandon he’s been bullied before
(เอ๊าท ออน เดอะ ทาวน์ , เรคเล็ซ อะแบ๊นดั้น อีส บีน บุลลิ บีฟอร์)
But now he straps, and no more
(บั๊ท นาว ฮี ซทแร็พ , แอนด์ โน โม)
Attitude high
(แอ๊ททิจูด ไฮฮ)
Flexin on every guy that walk by
(เฟกซิน ออน เอ๊เฝอร์รี่ กาย แดท ว๊อล์ค บาย)
But don’t start pal
(บั๊ท ด้อนท์ สท๊าร์ท แพ็ล)
Cuz if the gun came from the whiz, Cowardly Lion, got heart now
(คัซ อิ๊ฟ เดอะ กัน เคม ฟรอม เดอะ ฮวิส , เคาเอิดลิ ไล๊อ้อน , ก็อท ฮาร์ท นาว)
Let’s pull it on a stranger
(เล็ท พูลล อิท ออน อะ ซทเรนเจอะ)
Ahh, fun for the crew
(อา , ฟัน ฟอร์ เดอะ ครู)
Surprised when he realized, damn dude got one too
(เซอร์ไพร๊ส เว็น ฮี รีแอะไลส , แดมนํ ดยูด ก็อท วัน ทู)
Smile’s upside down now, games ain’t so cute
(สไมล์ อัพไซต์ เดาน นาว , เกม เอน โซ คยูท)
Bobby’s a deer in a headlights
(บอบบิ ซา เดียร์ อิน อะ เฮดไลท์)
Pump, drop it or I’ll shoot
(พั๊มพ , ดรอพ อิท ออ อิลล ชู๊ท)
Then like a sniper, cleanin his rifle, Bobby disobeys his commands
(เด็น ไล๊ค เก ซไนพเออะ , คลีนนิน ฮิส ไร๊เฟิ่ล , บอบบิ ดิโซะเบ ฮิส คอมมานด์)
One shot rings out [gunshot] then only the stranger stands
(วัน ฌ็อท ริง เอส เอ๊าท [ กันชอทพฺ ] เด็น โอ๊นลี่ เดอะ ซทเรนเจอะ สแทนด์)
Could of sworn Bobby’s blood formed the shape of an angel’s wings
(เคิด อ็อฝ ซโวน บอบบิ บลัด ฟอร์ม เดอะ เชพ อ็อฝ แอน แอ๊งเจล วิง เอส)
But for what?
(บั๊ท ฟอร์ ว๊อท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Afro Angel, born against the world
(แอฟโฟ แอ๊งเจล , บอน อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
You don’t have to sell your soul and throw away your pride
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซลล์ ยุร โซล แอนด์ โธรว์ อะเวย์ ยุร ไพรด์)
Afro Angel, sent from heaven above
(แอฟโฟ แอ๊งเจล , เซ็นท ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น อะโบ๊ฝ)
Never forget that you are loved
(เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท แดท ยู อาร์ ลัฝ)
You know that you are loved
(ยู โนว์ แดท ยู อาร์ ลัฝ)

Back in high school, Tamika was the sweetest, the bomb
(แบ็ค อิน ไฮฮ สคูล , Tamika วอส เดอะ สีสเดส , เดอะ บอมบฺ)
Hot to death, though in tenth grade a teenage mom
(ฮอท ทู เด้ท , โธ อิน เท็นธ เกรด อะ ที๊นเอ๊จ มัม)
Knocked up by some thug named Russ in the drug game
(น๊อค อั๊พ บาย ซัม ธัก เนม รัซ ซิน เดอะ ดรัก เกม)
But had the cutest kid you ever seen
(บั๊ท แฮ็ด เดอะ คิวเดด คิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน)
Then all the pressure from her mom
(เด็น ออล เดอะ พเรฌเออะ ฟรอม เฮอ มัม)
She stepped to Russ
(ชี สตอปชฺ ทู รัซ)
Told him it’s either them drugs or us
(โทลด ฮิม อิทซ ไอ๊เทร่อ เด็ม ดรัก ออ อัซ)
Either them thugs or us
(ไอ๊เทร่อ เด็ม ธัก ออ อัซ)
The ultimatum, either continue bein a thug in the world
(ดิ อัลทิเมทัม , ไอ๊เทร่อ คอนทิ๊นิว บีนโพล อะ ธัก อิน เดอะ เวิลด)
Or start lovin your girl
(ออ สท๊าร์ท ลัฝวิน ยุร เกิร์ล)
And say God, bear me witness, no doubt, lovin ya dear
(แอนด์ เซย์ ก๊อด , แบร์ มี วิทเหนส , โน เดาท , ลัฝวิน ยา เดียร์)
But to go from $50 Gees a week to $30 Gees a year
(บั๊ท ทู โก ฟรอม $50 จี ซา วี๊ค ทู $30 จี ซา เยียร์)
That ain’t happenin
(แดท เอน แฮพปีนิน)
I guess he wasn’t that strong
(ไอ เกสส ฮี วอสซึ้น แดท สทรอง)
He came back the next week, and the whole family was gone
(ฮี เคม แบ็ค เดอะ เน๊กซท วี๊ค , แอนด์ เดอะ โฮล แฟ๊มิลี่ วอส กอน)
Yo they straight moved away, without as little as a word
(โย เด สเทร๊ท มู๊ฝ อะเวย์ , วิธเอ๊าท แอส ลิ๊ทเทิ่ล แอส ซา เวิร์ด)
Well, needless to say, Russ was a little perturbed
(เวลล , นีดเล็ซ ทู เซย์ , รัซ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล เพอะเทิบ)
Then in a fury put the pressure on her girlfriend Shawn
(เด็น อิน อะ ฟยูริ พุท เดอะ พเรฌเออะ ออน เฮอ เกลิลเฟรน ชอน)
And like a clumsy chef she spilled the beans on where they had gone
(แอนด์ ไล๊ค เก คลัมสิ เช๊ฟ ชี สพิลล เดอะ บีน ออน แวร์ เด แฮ็ด กอน)

Upstate Schenectady,
(Upstate Schenectady ,)
Tamika answered the door
(Tamika แอ๊นเซ่อร เดอะ ดอร์)
It was the last person she expected to be
(อิท วอส เดอะ ล๊าสท เพ๊อร์ซั่น ชี เอ็กซเพ็คท ทู บี)
They just stared
(เด จั๊สท สทาร์)
He said you love me for me?
(ฮี เซ็ด ยู ลัฝ มี ฟอร์ มี)
You can do without the cars, vacations, and jewelry?
(ยู แคน ดู วิธเอ๊าท เดอะ คารํ , แฝคเค๊ชั่น , แอนด์ จูเอ็ลริ)
Down with me?
(เดาน วิธ มี)
Period.
(พี๊เหรียด)
Through life’s stress and strife
(ทรู ไล๊ฟ สเทรสส แซน ซทไรฟ)
She said, Yeah, He said in that case
(ชี เซ็ด , เย่ , ฮี เซ็ด อิน แดท เค๊ส)
Would you please be my wife?
(เวิด ยู พลีซ บี มาย ไว๊ฟ)
Then like a sign from the sky, the baby cried
(เด็น ไล๊ค เก ซายน ฟรอม เดอะ สกาย , เดอะ เบ๊บี้ คราย)
Like an angel sings
(ไล๊ค แอน แอ๊งเจล ซิง เอส)
I love y’all more than anything
(ไอ ลัฝ ยอล โม แฑ็น เอนอิธิง)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Afro Angel, born against the world
(แอฟโฟ แอ๊งเจล , บอน อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
You don’t have to sell your soul and throw away your pride
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซลล์ ยุร โซล แอนด์ โธรว์ อะเวย์ ยุร ไพรด์)
Afro Angel, sent from heaven above
(แอฟโฟ แอ๊งเจล , เซ็นท ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น อะโบ๊ฝ)
Never forget that you are loved
(เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท แดท ยู อาร์ ลัฝ)
You know that you are loved
(ยู โนว์ แดท ยู อาร์ ลัฝ)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Afro Angel คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น