เนื้อเพลง Pack Your S**t คำอ่านไทย Melanie B

Pack your sh*t and get the hell out
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม)
Boy you gotta
(บอย ยู กอททะ)
Pack your sh*t and get the hell out
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม)

Can’t you see now baby
(แค็นท ยู ซี นาว เบ๊บี้)
With the tears in my eyes I don’t feel right
(วิธ เดอะ เทียร์ ซิน มาย อาย ซาย ด้อนท์ ฟีล ไร๊ท)
But you don’t feel the same way
(บั๊ท ยู ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม เวย์)
How can we live this way
(ฮาว แคน วี ไล้ฝ ดิส เวย์)

You got your girls on the telephone
(ยู ก็อท ยุร เกิร์ล ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน)
Talkin ’bout this and that, that and this
(ทอคกิ่น เบาท ดิส แซน แดท , แดท แอนด์ ดิส)
So pack your sh*t
(โซ แพ็ค ยุร ฌะ *ที)
Go on your merry little way
(โก ออน ยุร เม๊อร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล เวย์)
I’ve got no time for you today, no way
(แอฝ ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ ยู ทูเดย์ , โน เวย์)

You said you hupd up but you never f*cked up [f*cked up]
(ยู เซ็ด ยู hupd อั๊พ บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ เอฟ *cked อั๊พ [ เอฟ *cked อั๊พ ])
But what the hell is this sh*t on my covers? [cover]
(บั๊ท ว๊อท เดอะ เฮ็ลล อีส ดิส ฌะ *ที ออน มาย โค๊ฝเฝ่อร์ [ โค๊ฝเฝ่อร์ ])
You say you love me every time you f*ck me [every time you f*ck me]
(ยู เซย์ ยู ลัฝ มี เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู เอฟ *ck มี [ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู เอฟ *ck มี ])
How could you do this to me
(ฮาว เคิด ยู ดู ดิส ทู มี)

Pack your sh*t [pack your sh*t]
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที [ แพ็ค ยุร ฌะ *ที ])
And get the hell out
(แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม)
Boy you gotta
(บอย ยู กอททะ)
Pack your sh*t [pack your sh*t]
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที [ แพ็ค ยุร ฌะ *ที ])
And get the hell out
(แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม)

Now wait a minute now baby girl
(นาว เว้ท ดา มิ๊หนิท นาว เบ๊บี้ เกิร์ล)
You say the pain in your life is because of me
(ยู เซย์ เดอะ เพน อิน ยุร ไล๊ฟ อีส บิคอส อ็อฝ มี)
There you go f*cking up my clothes, my cars
(แดร์ ยู โก เอฟ *คิง อั๊พ มาย คโลฑ , มาย คารํ)
Did all I have to do for you, baby
(ดิด ออล ไอ แฮ็ฝ ทู ดู ฟอร์ ยู , เบ๊บี้)

So check your best friend walking round the house
(โซ เช็ค ยุร เบ๊สท์ เฟรน วอคกิง ราวนด เดอะ เฮ้าส)
With those tight mini skirts and no drawers on
(วิธ โฑส ไท๊ท มีนิ สเคิ๊ร์ท แซน โน ดรอเออะ ออน)
Baby you’re a man, and me she said
(เบ๊บี้ ยัวร์ อะ แมน , แอนด์ มี ชี เซ็ด)
And I’ll fulfil your every fantasy
(แอนด์ อิลล ฟูลฟิล ยุร เอ๊เฝอร์รี่ แฟนทะซิ)

That’s when I hupd her but I never f*cked
(แด้ท เว็น นาย hupd เฮอ บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ เอฟ *cked)
You never found no sh*t on the covers
(ยู เน๊เฝ่อร์ เฟานด โน ฌะ *ที ออน เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์)
Said I loved you every time I kissed you
(เซ็ด ดาย ลัฝ ยู เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ คิสส ยู)
How could you do this to me
(ฮาว เคิด ยู ดู ดิส ทู มี)

Pack your sh*t [pack that sh*t]
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที [ แพ็ค แดท ฌะ *ที ])
And get the hell out
(แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม)
Boy you gotta
(บอย ยู กอททะ)
Pack your sh*t [pack that sh*t]
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที [ แพ็ค แดท ฌะ *ที ])
And get the hell out
(แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม)
How could you do this to me?
(ฮาว เคิด ยู ดู ดิส ทู มี)

You said you hugpd her
(ยู เซ็ด ยู hugpd เฮอ)
But you never f*cked her
(บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ เอฟ *cked เฮอ)
So what the hell is this sh*t on my covers? [what’s that sh*t on the cover]
(โซ ว๊อท เดอะ เฮ็ลล อีส ดิส ฌะ *ที ออน มาย โค๊ฝเฝ่อร์ [ ว๊อท แดท ฌะ *ที ออน เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์ ])
You say you love me
(ยู เซย์ ยู ลัฝ มี)
Every time you’re near me
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยัวร์ เนียร์ มี)
How could you do this to me, oh
(ฮาว เคิด ยู ดู ดิส ทู มี , โอ)

Boy you gotta
(บอย ยู กอททะ)
Pack your sh*t
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที)
And get the hell out
(แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more [no, no]
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม [ โน , โน ])
Boy you gotta
(บอย ยู กอททะ)
Pack your sh*t [pack that sh*t]
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที [ แพ็ค แดท ฌะ *ที ])
And get the hell out
(แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more, oh
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม , โอ)

Boy you gotta
(บอย ยู กอททะ)
Pack your sh*t [pack that sh*t]
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที [ แพ็ค แดท ฌะ *ที ])
And get the hell out
(แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more, oh
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม , โอ)
Boy you gotta
(บอย ยู กอททะ)
Pack your sh*t [pack that sh*t]
(แพ็ค ยุร ฌะ *ที [ แพ็ค แดท ฌะ *ที ])
And get the hell out
(แอนด์ เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท)
Don’t come back around here no more
(ด้อนท์ คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ เฮียร โน โม)
Oh
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pack Your S**t คำอ่านไทย Melanie B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น