เนื้อเพลง N.I.G.G.E.R. (The Slave and The Master) คำอ่านไทย Nas

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
They say we N – I – Double G – E – R
(เด เซย์ วี เอ็น นาย ดั๊บเบิ้ล จี อี อาร์)
We – are – much more,
(วี อาร์ มัช โม ,)
Still we choose to ignore,
(สทิลล วี ชู๊ส ทู อิกโน ,)
The obvious.
(ดิ อ๊อบเฝียส)
Man this history don’t acknowledge us,
(แมน ดิส ฮิสทรี่ ด้อนท์ แอ๊คโนเหล็จ อัซ ,)
We was scholars long before colleges.
(วี วอส สคอล่าร์ ลอง บีฟอร์ ค๊อลลิจ)

They say we N – I – Double G – E – R
(เด เซย์ วี เอ็น นาย ดั๊บเบิ้ล จี อี อาร์)
We – are – much more,
(วี อาร์ มัช โม ,)
But still we choose to ignore,
(บั๊ท สทิลล วี ชู๊ส ทู อิกโน ,)
The obvious.
(ดิ อ๊อบเฝียส)
We are the slave and the master,
(วี อาร์ เดอะ สเล๊ฝ แอนด์ เดอะ ม๊าสเต้อร์ ,)
What you looking for?
(ว๊อท ยู ลุคอิง ฟอร์)
You the question and the answer.
(ยู เดอะ เคว๊สชั่น แอนด์ ดิ แอ๊นเซ่อร)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
We trust no black leaders,
(วี ทรัสท โน แบล๊ค ลีดเออะ ,)
Use the stove to heat us,
(ยู๊ส เดอะ สโท๊ฝ ทู ฮีท อัซ ,)
Powder eggs and government cheeses,
(พ๊าวเด้อร์ เอ้กก แซน กัฝเอินเม็นท ชี๊ส ,)
The calendar was Martin, JFK, & Jesus,
(เดอะ แค๊เล็นด้ารํ วอส มาทิน , JFK , & จีสัซ ,)
Gotta be fresh
(กอททะ บี เฟรช)
Go to school with fly sneakers.
(โก ทู สคูล วิธ ฟลาย สนิกเกิด)
Schools with outdated books,
(สคูล วิธ outdated บุ๊ค ,)
We are the forgotten,
(วี อาร์ เดอะ ฟอร์กอทเดน ,)
Summers coolin’ off by the fire hydrant.
(ซั๊มเม่อร์ coolin ออฟฟ บาย เดอะ ไฟเออะร ไฮดแร็นท)
Yeah I’m from the ghetto,
(เย่ แอม ฟรอม เดอะ เกทโท ,)
Where old black women talk about they sugar level,
(แวร์ โอลด์ แบล๊ค วีมเอิน ท๊อล์ค อะเบ๊าท เด ชู๊ก้าร เล๊เฝ่ล ,)
It’s not unusual,
(อิทซ น็อท อันยูฉวล ,)
To see photos of dead homies’ funerals,
(ทู ซี โฟโท อ็อฝ เด้ด โฮมี ฟิ๊วเนอร่อล ,)
Aluminum foil on t.v. antennas
(อัลยูมินัม ฟอยล ออน ที วี แอ็นเทนนะ)
Little TV sit on top the big TV eatin TV dinners,
(ลิ๊ทเทิ่ล ทีวี ซิท ออน ท๊อพ เดอะ บิ๊ก ทีวี อีดิน ทีวี ดินเน่อร์ ,)
Girls die they hair with kool-aid,
(เกิร์ล ดาย เด แฮร์ วิธ kool เอด ,)
They gave us lemons we made lemonade,
(เด เกฝ อัซ เล๊ม่อน วี เมด เลมะเนด ,)
But this n*gga’s paid,
(บั๊ท ดิส เอ็น *ggas เพลด ,)
Ancestry of slaves,
(แอนเซ็ซทริ อ็อฝ สเล๊ฝ ,)
Descendant of Kings
(ดิเซนแด็นท อ็อฝ คิง เอส)
It’s necessary I,
(อิทซ เน๊ซเซสซารี่ ไอ ,)
Bling,
(บลิง ,)
Puts rings on every thing
(พุท ริง เอส ออน เอ๊เฝอร์รี่ ทริง)
Where Timbs on every scene.
(แวร์ ทิมสฺ ออน เอ๊เฝอร์รี่ ซีน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Do I mean it like a slave master?
(ดู ไอ มีน หนิด ไล๊ค เก สเล๊ฝ ม๊าสเต้อร์)
NIGGER!
(นีกเกอะ !)
No!
(โน !)
I’m gangsta
(แอม แก๊งซดา)
Gotta eat rappers!
(กอททะ อี๊ท แรพเพอ !)
My abbreviation
(มาย แอ็บรีฝีเอฌัน)
Was young when I caught the cases,
(วอส ยัง เว็น นาย คอท เดอะ เค๊ส ,)
That should mean the court could see my changes
(แดท เชิด มีน เดอะ คอร์ท เคิด ซี มาย เช้งจํ)
Take off the bracelets,
(เท้ค ออฟฟ เดอะ บเรซเล็ท ,)
Savage when broke,
(แซเหวจ เว็น บโรค ,)
Smoke sour diesel
(สโม๊ค ซาวร์ ดีเส็ล)
Need no Bo-flex
(นี๊ด โน โบ ฟเล็คซ)
My chest still cut-up like a bag of dope,
(มาย เชสทํ สทิลล คัท อั๊พ ไล๊ค เก แบ๊ก อ็อฝ โดพ ,)
Thought patterns consist of boss matters,
(ธอท แพ๊ทเทอร์น คอนซิ๊สท อ็อฝ บอส แม๊ทเท่อร์ ,)
Spit Moses’ ” Lost Commandments ”
(ซพิท โมเซซ ” ล็อซท ค็อมมานดเม็นท “)
Like a gross sandwich out my mouth.
(ไล๊ค เก กรอสส แซนวิช เอ๊าท มาย เม๊าธ)
Toast to government cameras
(โท๊สท ทู กัฝเอินเม็นท แค๊เมร่า)
Peepin us every week
(พีพพิน อัซ เอ๊เฝอร์รี่ วี๊ค)
I must have my cars homes & phones
(ไอ มัสท์ แฮ็ฝ มาย คารํ โฮม & โฟน)
Squeaked for bugs,
(ซควีค ฟอร์ บั๊ก ,)
But this is what I was dreamin of,
(บั๊ท ดิส ซิส ว๊อท ไอ วอส ดรีมมิน อ็อฝ ,)
Between cutting hard coke with new razors
(บีทะวีน คัททิง ฮาร์ด โคค วิธ นิว เร๊เซ่อร์)
Slicing my fingers up,
(Slicings มาย fings ers อั๊พ ,)
They use to string us up,
(เด ยู๊ส ทู สทริง อัซ อั๊พ ,)
We wanted everything,
(วี ว้อนท เอ๊วี่ติง ,)
But the one bringing us cake be the snakes
(บั๊ท ดิ วัน บริง อิง อัซ เค้ก บี เดอะ สเน๊ค)
Like the…
(ไล๊ค เดอะ)
Like the New Jack City wedding scene
(ไล๊ค เดอะ นิว แจ็ค ซิ๊ที่ เว๊ดดิ้ง ซีน)
No time for mistakes trying to get it like [? ]
(โน ไทม์ ฟอร์ มิสเท้ค ทไรอิง ทู เก็ท ดิธ ไล๊ค [ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
My nig…
(มาย nig)
Whattup my nig?
(ฮวอทดั๊พ มาย nig)
People afraid of criticism
(พี๊เพิ่ล อะเฟรด อ็อฝ คีดิคซีซึม)
But I always put myself in a sacrificial position!
(บั๊ท ไอ ออลเว พุท ไมเซลฟ อิน อะ แซคริฟิฌแอล โพซิ๊ชั่น !)
They been know I ain’t just rappin for fame,
(เด บีน โนว์ ไอ เอน จั๊สท แรพปิน ฟอร์ เฟม ,)
I got my old homie [? ] the father asking for change!
(ไอ ก็อท มาย โอลด์ โฮมี [ ] เดอะ ฟ๊าเท่อร อาคกิ้ง ฟอร์ เช้งจํ !)
Yep! I’d give this cash up
(เย็พ ! อาย กี๊ฝ ดิส แค๊ช อั๊พ)
This paper don’t matter
(ดิส เพ๊เพ่อร์ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์)
They seen me from skinny to fatter
(เด ซีน มี ฟรอม ซคีนอิ ทู fatter)
When I rap about war,
(เว็น นาย แร็พ อะเบ๊าท วอร์ ,)
They got the tendency to scatter,
(เด ก็อท เดอะ เทนเด็นซิ ทู ซแคทเทอะ ,)
They ain’t my backup no more,
(เด เอน มาย แบ็คอัพ โน โม ,)
So now my enemies are at my front door,
(โซ นาว มาย อียีมีสฺ แซร์ แอ็ท มาย ฟร๊อนท ดอร์ ,)
Cause any time we mention
(ค๊อส เอ๊นี่ ไทม์ วี เม๊นชั่น)
Our condition, our history or existence,
(เอ๊า คอนดิ๊ชั่น , เอ๊า ฮิสทรี่ ออ เอ็กสีซเท็นซ ,)
They calling it reverse racism,
(เด คอลลิง อิท รีเฝิร์ส racism ,)
Still till today the street’s torn,
(สทิลล ทิลล์ ทูเดย์ เดอะ สทรีท โทน ,)
My brother Jungle always have a seat for ’em
(มาย บร๊าเท่อรํ จั๊งเกิ้ล ออลเว แฮ็ฝ อะ ซีท ฟอร์ เอ็ม)
Not behind me – beside me
(น็อท บีฮายน์ มี บีไซด์ มี)
You’ll always know where to find me,
(โยว ออลเว โนว์ แวร์ ทู ไฟนด์ มี ,)
They say the close ones will hurt you,
(เด เซย์ เดอะ โคลส วัน วิล เฮิร์ท ยู ,)
So let’s keep a small circle,
(โซ เล็ท คี๊พ อะ สมอลล์ เซ๊อร์เคิ้ล ,)
On the road to riches, and diamond rings
(ออน เดอะ โร้ด ทู ริชอิส , แอนด์ ได๊ม่อนดํ ริง เอส)
In the land of the blind
(อิน เดอะ แลนด์ อ็อฝ เดอะ ไบลนฺดฺ)
The man with one eye is the king.
(เดอะ แมน วิธ วัน อาย อีส เดอะ คิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง N.I.G.G.E.R. (The Slave and The Master) คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น