เนื้อเพลง A Little Somethin’ คำอ่านไทย LL Cool J

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Here we go – another funky style
(เฮียร วี โก อะน๊าเทร่อร์ ฟังคิ สไทล์)
Peace to my brothers on ” Rikers’ Isle ”
(พี๊ซ ทู มาย บร๊าเท่อรํ ออน ” Rikers ไอล “)
Introducin’ the crew, that’s goin’ a mile
(Introducin เดอะ ครู , แด้ท โกอิน อะ ไมล)
To get behind the ropes, stop actin’ wild
(ทู เก็ท บีฮายน์ เดอะ โร๊พ , สท๊อพ แอสติน ไวลด์)
This here part is like section one
(ดิส เฮียร พาร์ท อีส ไล๊ค เซ๊คชั่น วัน)
so you can bug-a-loo and set fire to your buns
(โซ ยู แคน บั๊ก อะ loo แอนด์ เซ็ท ไฟเออะร ทู ยุร บัน)
Early mornin’ light is yet to come
(เอ๊อรํลี่ มอร์นิน ไล๊ท อีส เย๊ท ทู คัม)
And when it come, we’ll get buggy in the sun
(แอนด์ เว็น หนิด คัม , เวลล เก็ท บักกิ อิน เดอะ ซัน)
Females – let your hair down
(ฟี๊เมล เล็ท ยุร แฮร์ เดาน)
Cause this is how we do it when we go uptown
(ค๊อส ดิส ซิส ฮาว วี ดู อิท เว็น วี โก อั๊พทาวน์)
with the funky sound, the razzamatazz
(วิธ เดอะ ฟังคิ ซาวน์ด , เดอะ razzamatazz)
you give me to the ” sploshers ” , you can get your-a blast
(ยู กี๊ฝ มี ทู เดอะ ” sploshers ” , ยู แคน เก็ท ยุร รา บลาสทํ)
Enter at your own risk – some brothers got weapons
(เอ๊นเท่อร์ แรท ยุร โอว์น ริ๊ซค ซัม บร๊าเท่อรํ ก็อท เว๊พ่อน)
Yet you’re still steppin’, the beats’ so funkafied
(เย๊ท ยัวร์ สทิลล สเตปปิน , เดอะ บีท โซ funkafied)
and answer to the bone, people’ll be dancin’ alone
(แอนด์ แอ๊นเซ่อร ทู เดอะ โบน , peoplell บี แดนซิน อะโลน)
Leanin’ on the wall next to grandma’s mop
(ลีนิน ออน เดอะ วอลล์ เน๊กซท ทู แกรนมา ม็อพ)
With the funky, funky groove that’s far from pop
(วิธ เดอะ ฟังคิ , ฟังคิ กรูฝ แด้ท ฟาร์ ฟรอม พ็อพ)
Dosey-do your partner all night long
(Dosey ดู ยุร พาร์ทเน่อร์ รอ ไน๊ท ลอง)
and all you mothers, bring your kids along
(แอนด์ ออล ยู ม๊าเธ่อร์ , บริง ยุร คิด อะลอง)

[Chorus: LL Cool J]
([ ค๊อรัส : LL คูล เจ ])
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] yeah, I do a little somethin’
([ โย อั๊งเคิ่ล ] เย่ , ไอ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] Huh, I do a little somethin’
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮู , ไอ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] yeah, hah, I do a little somethin’
([ โย อั๊งเคิ่ล ] เย่ , ฮ๊า , ไอ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] [just kick a little somethin’…]
([ โย อั๊งเคิ่ล ] [ จั๊สท คิ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Ain’t no mountain high enough to overcome this
(เอน โน เม๊าเท่น ไฮฮ อีน๊าฟ ทู โอเฝ่อร์คัม ดิส)
funky-like type of stuff
(ฟังคิ ไล๊ค ไท๊พ อ็อฝ สทั๊ฟฟ)
The feds are ridiculous, they call my bluff
(เดอะ เฟ็ด แซร์ ริดิ๊คคิวลัส , เด คอลลํ มาย บลัฟ)
Oh, my wrists are too skinny to hold me with cuffs
(โอ , มาย ริ๊ซท แซร์ ทู ซคีนอิ ทู โฮลด์ มี วิธ คัฟ)
I got the sure-shot guaranteed mover
(ไอ ก็อท เดอะ ชัวร์ ฌ็อท แกแรนที มูฝเออะ)
S*ck it like a hoover and do ya whole maneuver
(เอส *ck อิท ไล๊ค เก hoover แอนด์ ดู ยา โฮล มะนูเฝอะ)
Don’t stop till you get it on
(ด้อนท์ สท๊อพ ทิลล์ ยู เก็ท ดิธ ออน)
With ya head be- boppin’ like a bouncy ball
(วิธ ยา เฮด บี boppin ไล๊ค เก bouncy บอล)
They do it in the park, they do it in the mall
(เด ดู อิท อิน เดอะ พาร์ค , เด ดู อิท อิน เดอะ มอลล์)
But when I do it [yeah], I’m doin’ it for y’all
(บั๊ท เว็น นาย ดู อิท [ เย่ ] , แอม โดย หนิด ฟอร์ ยอล)
Asiatic, automatic, your funky fanatic without no static
(เอฉิแอททิค , ออโทะแมทอิค , ยุร ฟังคิ ฟะแนทอิค วิธเอ๊าท โน ซแททอิค)
Flippin’ on the freak like I’m acrobatic
(ฟริพพิน ออน เดอะ ฟรี๊ค ไล๊ค แอม แอคโระแบทอิค)
You were searchin’ for the funk and I had it
(ยู เวอ เสริทชิน ฟอร์ เดอะ ฟังค แอนด์ ดาย แฮ็ด ดิท)
Here we go – hand over the cash yo
(เฮียร วี โก แฮนด์ โอ๊เฝ่อร เดอะ แค๊ช โย)
What chime? Aiyyo, blast the tobasco
(ว๊อท ไชม เออายเอว , บลาสทํ เดอะ tobasco)
Work your body like a dime, oh no
(เวิ๊ร์ค ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค เก ไดม , โอ โน)
Do the freaky-deaky – the whole girls’ cargo
(ดู เดอะ ฟรีคกี้ deaky เดอะ โฮล เกิร์ล ค๊าร์โก้)
Females on the side – we gotta win ’em, yeah
(ฟี๊เมล ออน เดอะ ไซด์ วี กอททะ วิน เอ็ม , เย่)
The back pockets are stuck with nothin’ in ’em, yeah
(เดอะ แบ็ค พ๊อคเค่ท แซร์ ซทัค วิธ นอทติน อิน เอ็ม , เย่)
Except my beeper number, rubbin’ all my lumber so I cannot slumber
(เอ็กเซ๊พท มาย บีเพอ นั๊มเบ้อร์ , รับบิน ออล มาย ลัมเบอะ โซ ไอ แคนน็อท ซลัมเบอะ)
Makes me sick like an earthquake
(เม้ค มี ซิ๊ค ไล๊ค แอน เอิทเควก)
So do the baddy-too-true, we got cash to make
(โซ ดู เดอะ baddy ทู ทรู , วี ก็อท แค๊ช ทู เม้ค)
Able body, ready to party, all the ladies in the house
(เอ๊เบิ้ล บ๊อดี้ , เร๊ดี้ ทู พ๊าร์ที่ , ออล เดอะ เลดิส ซิน เดอะ เฮ้าส)
must be eatin’ hardy
(มัสท์ บี อีดิน ฮาดิ)
And provin’ and movin’, groovin’, so soothin’ good for ya
(แอนด์ provin แอนด์ มูฝวิน , กรูฝวิน , โซ soothin กู๊ด ฟอร์ ยา)
And clinically proven – damn!!
(แอนด์ คลีนอิแค็ลลิ พรูฝเอ็น แดมนํ ! !)
Every little bit of the tip makes ya taste flip, like sugar on Ritz
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ เดอะ ทิพ เม้ค ยา เท๊ซท ฟลิพ , ไล๊ค ชู๊ก้าร ออน Ritz)
Get on down, to the sure-shot sound
(เก็ท ออน เดาน , ทู เดอะ ชัวร์ ฌ็อท ซาวน์ด)
Cause all five burrows are rockin’ uptown
(ค๊อส ออล ไฟฝ เบอโร แซร์ รอคกิน อั๊พทาวน์)

[Chorus: LL Cool J]
([ ค๊อรัส : LL คูล เจ ])
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] yeah, I do a little somethin’
([ โย อั๊งเคิ่ล ] เย่ , ไอ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] whattup, hah, I do a little somethin’
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวอทดั๊พ , ฮ๊า , ไอ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] yeah, hah, I do a little somethin’
([ โย อั๊งเคิ่ล ] เย่ , ฮ๊า , ไอ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] aiyyo, aiyyo [just kick a little somethin’…]
([ โย อั๊งเคิ่ล ] เออายเอว , เออายเอว [ จั๊สท คิ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Pump up the nasty, nasty, nasty sound
(พั๊มพ อั๊พ เดอะ นาซทิ , นาซทิ , นาซทิ ซาวน์ด)
Kick back and let it please ya like a rub down
(คิ๊ค แบ็ค แอนด์ เล็ท ดิธ พลีซ ยา ไล๊ค เก รับ เดาน)
Put ya body in the lost and found
(พุท ยา บ๊อดี้ อิน เดอะ ล็อซท แอนด์ เฟานด)
[Kick that L] I love the way its goin’ down
([ คิ๊ค แดท แอล ] ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ อิทซ โกอิน เดาน)
What you see is what you get
(ว๊อท ยู ซี อีส ว๊อท ยู เก็ท)
And all the words who’s next to be the teachers pet?
(แอนด์ ออล เดอะ เวิร์ด ฮู เน๊กซท ทู บี เดอะ ที๊ชเช่อร เพ๊ท)
Down-home monkey – corn fed, original
(เดาน โฮม มั๊งคี่ คอร์น เฟ็ด , ออริจินัล)
And what you do is up to you, the individual
(แอนด์ ว๊อท ยู ดู อีส อั๊พ ทู ยู , ดิ อินดิฝิ๊ด้วล)
This is the place to be for y’all underage brothers
(ดิส ซิส เดอะ เพลส ทู บี ฟอร์ ยอล อันเดอะเรจ บร๊าเท่อรํ)
with the rebel mentality
(วิธ เดอะ เร๊เบ่ล เม็นแทลอิทิ)
Sweet young freaks sayin ” Rock me ?Arma-day-us?
(สวี้ท ยัง ฟรี๊ค เซย์อิน ” ร๊อค มี Arma เดย์ อัซ)
Skin so smooth lookin’ all [???]
(สกิน โซ สมู๊ธ ลุคกิน ออล [ ])
Video to video, tape to tape
(ฝีดอิโอ ทู ฝีดอิโอ , เท๊พ ทู เท๊พ)
Walkin’ through the jam in search of a playmate
(วอคกิน ทรู เดอะ แจม อิน เซิร์ช อ็อฝ อะ เพย์เมดทฺ)
Party is packed like a rich mans’ fridge
(พ๊าร์ที่ อีส แพ็ค ไล๊ค เก ริ๊ช แมน ฟริดชฺ)
Too many people in the crib
(ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ คริบ)
The situation is sweaty and crazy like Eddy
(เดอะ ซิ๊ทูเอชั่น อีส ซเวทอิ แอนด์ คเรสิ ไล๊ค เอดดิ)
and yes we are ready to funk it up steady
(แอนด์ เย็ซ วี อาร์ เร๊ดี้ ทู ฟังค อิท อั๊พ สเท๊ดี้)
ain’t nothin’ here petty
(เอน นอทติน เฮียร เพททิ)
Trip down to your laund-a-ray – I’m ready!!
(ทริ๊พ เดาน ทู ยุร laund อะ เรย์ แอม เร๊ดี้ ! !)
Hold your horse, and baby feel the force
(โฮลด์ ยุร ฮอร์ส , แอนด์ เบ๊บี้ ฟีล เดอะ ฟอร์ซ)
and get jaws off – no matter what the cost
(แอนด์ เก็ท จอ ออฟฟ โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ คอสทํ)
Come out to cloth, get hot like a stove
(คัม เอ๊าท ทู โคลท , เก็ท ฮอท ไล๊ค เก สโท๊ฝ)
Early in the mornin’, we’re dancin’ in robes
(เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ มอร์นิน , เวีย แดนซิน อิน โรบ)
to a funkafied sweaty, greazy groove
(ทู อะ funkafied ซเวทอิ , กีซี่ กรูฝ)
I know the Marley remix to make you move
(ไอ โนว์ เดอะ มาร์รี รีมิก ทู เม้ค ยู มู๊ฝ)

[Chorus: LL Cool J]
([ ค๊อรัส : LL คูล เจ ])
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] yeah, I do a little somethin’
([ โย อั๊งเคิ่ล ] เย่ , ไอ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] I do a little somethin’
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ไอ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
[Yo Uncle] whassup, whassup?
([ โย อั๊งเคิ่ล ] ฮวัดสับ , ฮวัดสับ)
[Yo Uncle] peace out, hah, I did a little somethin’
([ โย อั๊งเคิ่ล ] พี๊ซ เอ๊าท , ฮ๊า , ไอ ดิด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Little Somethin’ คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น