เนื้อเพลง Ignoreland คำอ่านไทย R.E.M.

These bastards stole their power from the victims of the Us v.
(ฑิส แบซเทิด ซโทล แดร์ พ๊าวเว่อร์ ฟรอม เดอะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ ดิ อัซ วี)
Them years, wrecking all things virtuous and true.
(เด็ม เยียร์ , wreckings ออล ทริง เอส เฝอชวซ แซน ทรู)
The undermining social democratic downhill slide into abysmal
(ดิ underminings โซแฌ็ล เดโมคแรทอิค ดาวฮิว สไล๊ด อิ๊นทู อะบีสแม็ล)
Lost lamb off the precipice into the trickle down runoff pool.
(ล็อซท แล็ม ออฟฟ เดอะ พเรซอิพิซ อิ๊นทู เดอะ trickle เดาน runoff พูล)

They hypnotized the summer, Nineteen seventy-nine.
(เด ฮีพโนะไทส เดอะ ซั๊มเม่อร์ , ไนนทีน เซฝเอ็นทิ ไนน)
Marched into the capital brooding duplicitous, wicked and able, media-ready,
(มาร์ช อิ๊นทู เดอะ แค๊พพิท่อล broodings duplicitous , วิค แอนด์ เอ๊เบิ้ล , มีเดียะ เร๊ดี้ ,)
Heartless, and labeled. Super U.S. citizen, super achiever, mega ultra power dosing. Relax.
(ฮาทเลส , แอนด์ เล๊เบ้ล ซู๊เพ้อร์ ยู เอส ซีทอิเส็น , ซู๊เพ้อร์ achiever , เมกอะ อัลทระ พ๊าวเว่อร์ dosings รีแหล๊ก)
Defense, defense, defense, defense. Yeah, yeah, yeah.
(ดิเฟนซ , ดิเฟนซ , ดิเฟนซ , ดิเฟนซ เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah. Ignoreland. Yeah, yeah, yeah. Ignoreland. Yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่ Ignoreland เย่ , เย่ , เย่ Ignoreland เย่ , เย่ , เย่)

The information nation took their clues from all the sound-bite gluttons.
(ดิ อินเฟาะเมฌัน เน๊ชั่น ทุค แดร์ คลู ฟรอม ออล เดอะ ซาวน์ด ไบ้ท์ gluttons)
Nineteen eighty, eighty-four, eighty-eight, ninety-two too, too.
(ไนนทีน เอทิ , เอทิ โฟ , เอทิ เอท , ไนนทิ ทู ทู , ทู)
How to be what you can be, jump jam junking your energies.
(ฮาว ทู บี ว๊อท ยู แคน บี , จั๊มพ แจม junkings ยุร เอนเนอร์จีสฺ)
How to walk in dignity with throw-up on your shoes
(ฮาว ทู ว๊อล์ค อิน ดิ๊กนิที่ วิธ โธรว์ อั๊พ ออน ยุร ชู)

They amplified the autumn, nineteen seventy-nine.
(เด แอมพลิไฟ ดิ อ๊อทั่มน , ไนนทีน เซฝเอ็นทิ ไนน)
Calculate the capital, up the republic my skinny ass.
(แค๊ลคูเหลท เดอะ แค๊พพิท่อล , อั๊พ เดอะ รีพลับลิค มาย ซคีนอิ อาซ)
TV tells a million lies. The paper’s terrified to report
(ทีวี เทลล ซา มิ๊ลเลี่ยน ไล เดอะ เพ๊เพ่อร์ เทลิฟายด์ ทู รีผอร์ท)
Anything that isn’t handed on a presidential spoon,
(เอนอิธิง แดท อีสซึ่น แฮนด์ ออน อะ พเรสิเดนแฌ็ล สพูน ,)
I’m just profoundly frustrated by all this. So, f*ck you, man. [F*ck ’em]
(แอม จั๊สท พโระเฟานดลิ ฟรัซทเรท บาย ออล ดิส โซ , เอฟ *ck ยู , แมน [ เอฟ *ck เอ็ม ])

Yeah, yeah, yeah. Ignoreland. Yeah, yeah, yeah. Ignoreland.
(เย่ , เย่ , เย่ Ignoreland เย่ , เย่ , เย่ Ignoreland)
If they weren’t there we would have created them. Maybe, it’s true,
(อิ๊ฟ เด เวินท์ แดร์ วี เวิด แฮ็ฝ คริเอท เด็ม เมบี , อิทซ ทรู ,)
But I’m resentful all the same. Someone’s got to take the blame.
(บั๊ท แอม ริเสนทฟุล ออล เดอะ เซม ซัมวัน ก็อท ทู เท้ค เดอะ เบลม)
I know that this is vitriol. No solution, spleen-venting,
(ไอ โนว์ แดท ดิส ซิส ฝิทเรียล โน โซลู๊ชั่น , ซพลีน ventings ,)
But I feel better having screamed. Don’t you?
(บั๊ท ไอ ฟีล เบ๊ทเท่อร์ แฮฝวิ่ง สครีม ด้อนท์ ยู)

They desecrated winter, nineteen seventy-nine.
(เด เดซอิคเรท วิ๊นเท่อร์ , ไนนทีน เซฝเอ็นทิ ไนน)
Capital collateral. Brooding duplicitous, wicked and able, media-ready,
(แค๊พพิท่อล ค็อลแลทเออะแร็ล Broodings duplicitous , วิค แอนด์ เอ๊เบิ้ล , มีเดียะ เร๊ดี้ ,)
Heartless, and labeled. Super U.S. citizen, super achiever, mega ultra power dosing. Relax.
(ฮาทเลส , แอนด์ เล๊เบ้ล ซู๊เพ้อร์ ยู เอส ซีทอิเส็น , ซู๊เพ้อร์ achiever , เมกอะ อัลทระ พ๊าวเว่อร์ dosings รีแหล๊ก)
Defense, defense, defense, defense. Yeah, yeah, yeah.
(ดิเฟนซ , ดิเฟนซ , ดิเฟนซ , ดิเฟนซ เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah. Ignoreland. Yeah, yeah, yeah. Ignoreland.
(เย่ , เย่ , เย่ Ignoreland เย่ , เย่ , เย่ Ignoreland)
Yeah, yeah, yeah. Ignoreland. Yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่ Ignoreland เย่ , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ignoreland คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น