เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย Chamillionaire feat Scarface, Billy Cook

[Talking]
([ ทอคอิง ])
I was sitting back, and I was thinking man
(ไอ วอส ซีททิง แบ็ค , แอนด์ ดาย วอส ติ้งกิง แมน)
I ain’t even trying to deal with this sh*t no more, you know
(ไอ เอน อี๊เฝ่น ทไรอิง ทู ดีล วิธ ดิส ฌะ *ที โน โม , ยู โนว์)
Cham’ I don’t know what to do yo, ya know
(Cham ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู โย , ยา โนว์)
Seem like everytime a n*gga make one step man
(ซีม ไล๊ค เอ๊รี่ไทม์ อะ เอ็น *gga เม้ค วัน สเท็พ แมน)
N*gga take two steps back, you feel me
(เอ็น *gga เท้ค ทู สเท็พ แบ็ค , ยู ฟีล มี)

[Chamillionaire]
([ Chamillionaire ])
They told me that pain was just in the frame, the irony of that
(เด โทลด มี แดท เพน วอส จั๊สท อิน เดอะ เฟรม , ดิ ไอ๊ออนนี่ อ็อฝ แดท)
Cause that was the slogan showing, when they tried to see my tats
(ค๊อส แดท วอส เดอะ สโล๊แก้น โชว์วิง , เว็น เด ทไร ทู ซี มาย แทท)
Never knew what was in the skin, would finally be a fact
(เน๊เฝ่อร์ นยู ว๊อท วอส ซิน เดอะ สกิน , เวิด ไฟแน็ลลิ บี อะ แฟคท)
Feeling like mother nature’s, right behind me with a gat
(ฟีลอิง ไล๊ค ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์ , ไร๊ท บีฮายน์ มี วิธ อะ แกท)
Take that, the rain’s loud on the window when it taps
(เท้ค แดท , เดอะ เรน เลาด ออน เดอะ วิ๊นโด้ว เว็น หนิด แท็พ)
To help with the time, I thought that I could finally be relaxed
(ทู เฮ้ลพ วิธ เดอะ ไทม์ , ไอ ธอท แดท ไอ เคิด ไฟแน็ลลิ บี รีแหล๊ก)
Tired of being po’, yeah trying to leave the rats
(ไทร์ อ็อฝ บีอิง โพ , เย่ ทไรอิง ทู ลี๊ฝ เดอะ แร๊ท)
Walk out to see three of your tires, that be on flat
(ว๊อล์ค เอ๊าท ทู ซี ทรี อ็อฝ ยุร ไทร์ , แดท บี ออน แฟลท)
And that one tire, left a sign of hope
(แอนด์ แดท วัน ไทร์ , เล๊ฟท ดา ซายน อ็อฝ โฮพ)
That helps you to keep on grinding, when you kinda broke
(แดท เฮ้ลพ ยู ทู คี๊พ ออน กรายดิง , เว็น ยู กินดา บโรค)
That helps you to keep composure, up around your folk
(แดท เฮ้ลพ ยู ทู คี๊พ ค็อมโพเฉอะ , อั๊พ อะราวนฺดฺ ยุร โฟล้ค)
That keeps from trying to wrap a rope, around your throat
(แดท คี๊พ ฟรอม ทไรอิง ทู แร๊พ อะ โร๊พ , อะราวนฺดฺ ยุร โธร๊ท)
Don’t choke, you feeling like giving up
(ด้อนท์ โชค , ยู ฟีลอิง ไล๊ค กีฝวิง อั๊พ)
Life isn’t a million bucks, you feeling like living s*cks
(ไล๊ฟ อีสซึ่น ดา มิ๊ลเลี่ยน บั๊ค , ยู ฟีลอิง ไล๊ค ลีฝอิง เอส *cks)
God’s telling you hear your boy, but you don’t wanna give him trust
(ก๊อด เทลลิง ยู เฮียร ยุร บอย , บั๊ท ยู ด้อนท์ วอนนา กี๊ฝ ฮิม ทรัสท)
Mama telling you pay your ties, and you yell at her back for what
(มามะ เทลลิง ยู เพย์ ยุร ไท , แอนด์ ยู เยลล แอ็ท เฮอ แบ็ค ฟอร์ ว๊อท)
To the path took a ride fast, to get some rims on his truck
(ทู เดอะ พาธ ทุค กา ไรด์ ฟาสท , ทู เก็ท ซัม ริม ออน ฮิส ทรั๊ค)
I don’t think that they’ll miss, ten percent of negative bucks
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท เด๊ว มิซ , เท็น เพอร์เซ็น อ็อฝ เน๊กาถีฝ บั๊ค)
Put some Henny up in your cup, your problems will start to drown
(พุท ซัม เฮนนี่ อั๊พ อิน ยุร คัพ , ยุร โพร๊เบล่ม วิล สท๊าร์ท ทู ดราวน)
But soon as your buzz leaves, then problems come back around damn
(บั๊ท ซูน แอส ยุร บัส ลี๊ฝ , เด็น โพร๊เบล่ม คัม แบ็ค อะราวนฺดฺ แดมนํ)

[Hook: Billy Cook]
([ ฮุ๊ค : บีลลิ คุ๊ค ])
Keep your head up is what they telling me, what it gotta be
(คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ อีส ว๊อท เด เทลลิง มี , ว๊อท ดิธ กอททะ บี)
Sorry but the world keeps stressing me, rain drops round up the memories
(ซ๊อรี่ บั๊ท เดอะ เวิลด คี๊พ สเตสซิง มี , เรน ดรอพ ราวนด อั๊พ เดอะ เมรโมรี)
It’s gonna be alright is what they telling me, don’t let the stress get the best of me
(อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท อีส ว๊อท เด เทลลิง มี , ด้อนท์ เล็ท เดอะ สเทรสส เก็ท เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี)
Trying to focus on the road that’s ahead of me, till my heaven gets cloudy bout a memory
(ทไรอิง ทู โฟ๊คัส ออน เดอะ โร้ด แด้ท อะเฮด อ็อฝ มี , ทิลล์ มาย เฮ๊ฝเฝ่น เก็ท คเลาดอิ เบาท ดา เม๊มโมรี่)

[Scarface]
([ สกาฟเฟส ])
God knows, how I feel now
(ก๊อด โนว์ , ฮาว ไอ ฟีล นาว)
On the outside I’m smiling, but inside a n*gga know he hell bound
(ออน ดิ เอ๊าทไซ้ด แอม ซไมลอิง , บั๊ท อิ๊นไซด์ อะ เอ็น *gga โนว์ ฮี เฮ็ลล บาวนฺดฺ)
It’s a dark road, and I’m right here in the middle of it
(อิทซ ซา ด๊าร์ค โร้ด , แอนด์ แอม ไร๊ท เฮียร อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อิท)
Do I walk slow or if I run, am I’m missing some’ing
(ดู ไอ ว๊อล์ค สโลว์ ออ อิ๊ฟ ฟาย รัน , แอ็ม แอม มีซซิง someings)
I took the time out, to save a little bread
(ไอ ทุค เดอะ ไทม์ เอ๊าท , ทู เซฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบร้ด)
Now my eyes, got water in em
(นาว มาย อาย , ก็อท ว๊อเท่อร อิน เอ็ม)
Why the f*ck am I still standing here, nobody love me I ain’t happy here
(วาย เดอะ เอฟ *ck แอ็ม ไอ สทิลล ซแทนดิง เฮียร , โนบอดี้ ลัฝ มี ไอ เอน แฮ๊พพี่ เฮียร)
My mama said, she can’t handle him
(มาย มามะ เซ็ด , ชี แค็นท แฮ๊นเดิ้ล ฮิม)
But still, I’m looking at the bright side
(บั๊ท สทิลล , แอม ลุคอิง แอ็ท เดอะ ไบร๊ท ไซด์)
But I view it through my other eye, cause it’s a different color sky
(บั๊ท ไอ ฝิว อิท ทรู มาย อ๊อเธ่อร์ อาย , ค๊อส อิทซ ซา ดีฟเฟอะเร็นท คัลเออะ สกาย)
Then the last one, my mind set on the prize that may never come
(เด็น เดอะ ล๊าสท วัน , มาย ไมนด์ เซ็ท ออน เดอะ ไพร๊ซ์ แดท เมย์ เน๊เฝ่อร์ คัม)
So do I try to stay alive, or do I grab a gun
(โซ ดู ไอ ธราย ทู สเทย์ อะไล๊ฝ , ออ ดู ไอ แกร๊บ อะ กัน)
End it all, put a stop to the pain
(เอ็นด ดิท ออล , พุท ดา สท๊อพ ทู เดอะ เพน)
That goes on in my head, everytime it rains
(แดท โกซ ออน อิน มาย เฮด , เอ๊รี่ไทม์ อิท เรน)
But that was speaking, so you listening to the thoughts
(บั๊ท แดท วอส ซพีคอิง , โซ ยู ลิเซินนิง ทู เดอะ ธอท)
Of an evil spirit, in demonic verses everytime I talk
(อ็อฝ แอน อี๊ฝิ่ล สพีหริท , อิน ดิมอนอิค เฝิซ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ท๊อล์ค)
I’m confused, by my psychologic close set backs
(แอม คอนฟิ้วส , บาย มาย psychologic โคลส เซ็ท แบ็ค)
In the storm, watching out through the wet cracks
(อิน เดอะ สทอร์ม , วัทชิง เอ๊าท ทรู เดอะ เว๊ท แคร๊ค)
Looking for heaven, off in all the wrong places
(ลุคอิง ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น , ออฟฟ อิน ออล เดอะ รอง เพลส)
I’ve given up so all long faces, let it rain
(แอฝ กีฝเอ็น อั๊พ โซ ออล ลอง เฟซ , เล็ท ดิธ เรน)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Chamillionaire]
([ Chamillionaire ])
Your bills keep adding up, to be alone you prefer
(ยุร บิลล์ คี๊พ แอดดิง อั๊พ , ทู บี อะโลน ยู พรีเฟอร์)
Bill collectors steady calling, starting to get on your nerves
(บิลล์ ค็อลเลคเทอะ สเท๊ดี้ คอลลิง , ซทาททิง ทู เก็ท ออน ยุร เนิ๊ร์ฝ)
Your rent due on the first, but right now it’s the third
(ยุร เร๊นท ดิว ออน เดอะ เฟิร์สท , บั๊ท ไร๊ท นาว อิทซ เดอะ เทริ๊ด)
Telling yourself it’s gon get better, but ain’t believing a word
(เทลลิง ยุรเซลฟ อิทซ ก็อน เก็ท เบ๊ทเท่อร์ , บั๊ท เอน บีลีฝวิง อะ เวิร์ด)
Feel like it’s hard to deal, tomorrow it’s hard as steel
(ฟีล ไล๊ค อิทซ ฮาร์ด ทู ดีล , ทูม๊อโร่ว อิทซ ฮาร์ด แอส สทีล)
Not to mention the realest member, of your family is getting ill
(น็อท ทู เม๊นชั่น เดอะ รีเอวรีเอส เม๊มเบ่อร์ , อ็อฝ ยุร แฟ๊มิลี่ อีส เกดดดิ้ง อิลล)
Tell me it isn’t so, tell me it isn’t real
(เทลล มี อิท อีสซึ่น โซ , เทลล มี อิท อีสซึ่น เรียล)
In the mist of all the drama, you take a lil’ time to kneel
(อิน เดอะ มิซท อ็อฝ ออล เดอะ ดร๊าม่า , ยู เท้ค เก ลิล ไทม์ ทู นีล)
To deal you take a pill, just to deal with the drama
(ทู ดีล ยู เท้ค เก พิลล์ , จั๊สท ทู ดีล วิธ เดอะ ดร๊าม่า)
You thinking your life sinking, and there isn’t a plumber
(ยู ติ้งกิง ยุร ไล๊ฟ ซีงคิง , แอนด์ แดร์ อีสซึ่น ดา พลัมเออะ)
They tell you what doesn’t kill you, only makes you stronger
(เด เทลล ยู ว๊อท ดัสอินท คิลล์ ยู , โอ๊นลี่ เม้ค ยู สตองเกอร์)
You’d have to be a Superman, to lift as much as me partna
(ยูต แฮ็ฝ ทู บี อะ ซยูเพอะแม็น , ทู ลิฟท แอส มัช แอส มี พาดนา)
[Could tell you stay strong] you’re trying, but help is just what you doubting
([ เคิด เทลล ยู สเทย์ สทรอง ] ยัวร์ ทไรอิง , บั๊ท เฮ้ลพ อีส จั๊สท ว๊อท ยู ดาวดิง)
Cause the room is a monsoon, that’s never gon get to drying
(ค๊อส เดอะ รูม อีส ซา ม็อนซูน , แด้ท เน๊เฝ่อร์ ก็อน เก็ท ทู ดรายอิง)
The storm is moving on, and you thinking these people lying
(เดอะ สทอร์ม อีส มูฝอิง ออน , แอนด์ ยู ติ้งกิง ฑิส พี๊เพิ่ล ลายยิง)
They saying they had it worse, but how come they all keep on smiling
(เด เซอิง เด แฮ็ด ดิท เวิ๊ร์ส , บั๊ท ฮาว คัม เด ออล คี๊พ ออน ซไมลอิง)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[Billy Cook]
([ บีลลิ คุ๊ค ])
Don’t let stress take control, gonna be alright I know
(ด้อนท์ เล็ท สเทรสส เท้ค คอนโทรล , กอนนะ บี ออลไร๊ท ไอ โนว์)
I’ma make it through fa sho, fa sho yeah – 2x
(แอมอา เม้ค อิท ทรู ฟา โช , ฟา โช เย่ 2x)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])

[singing]
([ ซิง อิง ])
My memry, heeeey-heeey yeah
(มาย memry , เย heeey เย่)
Stressing me-stressing me, my memories
(สเตสซิง มี สเตสซิง มี , มาย เมรโมรี)
That’s what they telling me
(แด้ท ว๊อท เด เทลลิง มี)
I’m trying to focus on the road that’s ahead of me
(แอม ทไรอิง ทู โฟ๊คัส ออน เดอะ โร้ด แด้ท อะเฮด อ็อฝ มี)
By my memories, yeah heeey yeeeah
(บาย มาย เมรโมรี , เย่ heeey เย้)

[talking]
([ ทอคอิง ])
When it seems like nothing but dark clouds
(เว็น หนิด ซีม ไล๊ค นัธอิง บั๊ท ด๊าร์ค คลาวดํ)
Are raining in on your bright, sunny day
(อาร์ เรนนิง อิน ออน ยุร ไบร๊ท , ซันนิ เดย์)
Remember, the sunlight always comes after the rain
(รีเม๊มเบ่อร์ , เดอะ ซันไลท์ ออลเว คัม แอ๊ฟเท่อร เดอะ เรน)
You should be thankful, everyday
(ยู เชิด บี แธงคฟุล , เอวี่เดย์)
Should be a celebration, of life
(เชิด บี อะ เซลิบเรฌัน , อ็อฝ ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย Chamillionaire feat Scarface, Billy Cook

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น