เนื้อเพลง The Sad Cafe คำอ่านไทย Eagles

Out in the shiny night, the rain
(เอ๊าท อิน เดอะ ไฌนอิ ไน๊ท , เดอะ เรน)
was softly falling
(วอส ซอฟทลิ ฟ๊อลิง)
The tracks that ran down the boulevard had
(เดอะ แทร็ค แดท แร็น เดาน เดอะ บูลิฝาด แฮ็ด)
all been washed away
(ออล บีน ว๊อช อะเวย์)
Out of the silver light, the past came softly calling
(เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร ไล๊ท , เดอะ พาสท์ เคม ซอฟทลิ คอลลิง)
And I remember the times we spent
(แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ไทม์ วี ซเพ็นท)
inside the Sad Cafe
(อิ๊นไซด์ เดอะ แซ้ด แคะเฟ)
Oh, it seemed like a holy place,
(โอ , อิท ซีม ไล๊ค เก โฮ๊ลี่ เพลส ,)
protected by amazing grace
(โพรเท๊คท บาย อะเมสอิง เกร๊ซ)
And we would sing right out loud, the
(แอนด์ วี เวิด ซิง ไร๊ท เอ๊าท เลาด , เดอะ)
things we could not say
(ทริง เอส วี เคิด น็อท เซย์)
We thought we could change this world
(วี ธอท วี เคิด เช้งจํ ดิส เวิลด)
with words like ” love ” and ” freedom ”
(วิธ เวิร์ด ไล๊ค ” ลัฝ ” แอนด์ ” ฟรีดัม “)
We were part of the lonely crowd
(วี เวอ พาร์ท อ็อฝ เดอะ โลนลิ คราวดํ)
Inside the Sad Cafe
(อิ๊นไซด์ เดอะ แซ้ด แคะเฟ)
Oh, expecting to fly,
(โอ , เอ๊กแพดติ้ง ทู ฟลาย ,)
we would meet on that shore in the
(วี เวิด มี๊ท ออน แดท ชอร์ อิน เดอะ)
sweet by and by
(สวี้ท บาย แอนด์ บาย)
Some of their dreams came true,
(ซัม อ็อฝ แดร์ ดรีม เคม ทรู ,)
some just passed away
(ซัม จั๊สท พาสส อะเวย์)
And some of the stayed behind
(แอนด์ ซัม อ็อฝ เดอะ สเทย์ บีฮายน์)
inside the Sad Cafe.
(อิ๊นไซด์ เดอะ แซ้ด แคะเฟ)
The clouds rolled in and hid that shore
(เดอะ คลาวดํ โรลล อิน แอนด์ ฮิด แดท ชอร์)
Now that Glory Train, it don’t stop here no more
(นาว แดท กล๊อรี่ เทรน , อิท ด้อนท์ สท๊อพ เฮียร โน โม)
Now I look at the years gone by,
(นาว ไอ ลุ๊ค แกท เดอะ เยียร์ กอน บาย ,)
and wonder at the powers that be.
(แอนด์ วั๊นเด้อร แรท เดอะ พ๊าวเว่อร์ แดท บี)
I don’t know why fortune smiles on some
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ฟ๊อร์จูน สไมล์ ออน ซัม)
and let’s the rest go free
(แอนด์ เล็ท เดอะ เรสท โก ฟรี)
Maybe the time has drawn the faces I recall
(เมบี เดอะ ไทม์ แฮ็ส ดรอน เดอะ เฟซ ซาย รีคอลล)
But things in this life change very slowly,
(บั๊ท ทริง เอส ซิน ดิส ไล๊ฟ เช้งจํ เฝ๊รี่ ซโลลิ ,)
if they ever change at all
(อิ๊ฟ เด เอ๊เฝ่อร์ เช้งจํ แอ็ท ดอร์)
There’s no use in asking why,
(แดร์ โน ยู๊ส อิน อาคกิ้ง วาย ,)
it just turned out that way
(อิท จั๊สท เทิร์น เอ๊าท แดท เวย์)
So meet me at midnight baby
(โซ มี๊ท มี แอ็ท มิดไนท์ เบ๊บี้)
inside the Sad Cafe.
(อิ๊นไซด์ เดอะ แซ้ด แคะเฟ)
Why don’t you meet me at midnight baby,
(วาย ด้อนท์ ยู มี๊ท มี แอ็ท มิดไนท์ เบ๊บี้ ,)
inside the Sad Cafe.
(อิ๊นไซด์ เดอะ แซ้ด แคะเฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sad Cafe คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น