เนื้อเพลง Mary’s Joint คำอ่านไทย Mary J. Blige

oh, no no no…
(โอ , โน โน โน)

[Vs.1]
([ Vs วัน ])
I know
(ไอ โนว์)
That you’re just a man
(แดท ยัวร์ จั๊สท ดา แมน)
But you’re all the man I need
(บั๊ท ยัวร์ ออล เดอะ แมน นาย นี๊ด)
And I know
(แอนด์ ดาย โนว์)
That you care and you’ll never leave
(แดท ยู แคร์ แอนด์ โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)
No, you’ll never leave
(โน , โยว เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I love you so
(ไอ ลัฝ ยู โซ)
I can’t let go
(ไอ แค็นท เล็ท โก)
You know it’s real
(ยู โนว์ อิทซ เรียล)
The way I feel
(เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
I want to stay
(ไอ ว้อนท ทู สเทย์)
I’ll try to wait
(อิลล ธราย ทู เว้ท)
On you my dear
(ออน ยู มาย เดียร์)
My love’s sincere
(มาย ลัฝ ซินเซียร์)

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
You promised
(ยู พรอมอิซ)
That you never would cheat or lie
(แดท ยู เน๊เฝ่อร์ เวิด ชี๊ท ออ ไล)
Lie to me, don’t lie to me babe
(ไล ทู มี , ด้อนท์ ไล ทู มี เบ้บ)
And you promised
(แอนด์ ยู พรอมอิซ)
That you’d trust and believe in me
(แดท ยูต ทรัสท แอนด์ บีลี๊ฝ อิน มี)
Please believe in me
(พลีซ บีลี๊ฝ อิน มี)

Unnecessary pain [pain is pain]
(อะเนซเอ็ซเซริ เพน [ เพน อีส เพน ])
Now tell me who would get the pain
(นาว เทลล มี ฮู เวิด เก็ท เดอะ เพน)
[You know it hurts]
([ ยู โนว์ อิท เฮิร์ท ])
If we should go astray
(อิ๊ฟ วี เชิด โก อัซทเร)
What would we do
(ว๊อท เวิด วี ดู)
What would we say
(ว๊อท เวิด วี เซย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[During Chorus]
([ ดิ๊วริ่ง ค๊อรัส ])
I wanna stay
(ไอ วอนนา สเทย์)
You know I’ll wait
(ยู โนว์ อิลล เว้ท)

I wanna stay
(ไอ วอนนา สเทย์)
I’ll try to wait on you, my dear
(อิลล ธราย ทู เว้ท ออน ยู , มาย เดียร์)
Baby you know, Baby you know
(เบ๊บี้ ยู โนว์ , เบ๊บี้ ยู โนว์)
Baby you know, Baby you know
(เบ๊บี้ ยู โนว์ , เบ๊บี้ ยู โนว์)
I wanna stay forever and a day
(ไอ วอนนา สเทย์ ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ อะ เดย์)

Oh, I love you
(โอ , ไอ ลัฝ ยู)
Oh, I need you
(โอ , ไอ นี๊ด ยู)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)

You know I’ll try to wait
(ยู โนว์ อิลล ธราย ทู เว้ท)
I love you baby, love you baby yeahhh
(ไอ ลัฝ ยู เบ๊บี้ , ลัฝ ยู เบ๊บี้ เย้)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Why can’t we work it out
(วาย แค็นท วี เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Why baby? can’t we try [why, why, why, why, why]
(วาย เบ๊บี้ แค็นท วี ธราย [ วาย , วาย , วาย , วาย , วาย ])
You said our love would always stand the test of time
(ยู เซ็ด เอ๊า ลัฝ เวิด ออลเว สแทนด์ เดอะ เทสท์ อ็อฝ ไทม์)
[repeat thru chorus]
([ รีพี๊ท ธรู ค๊อรัส ])

Let’s take our time
(เล็ท เท้ค เอ๊า ไทม์)
Let’s build our love
(เล็ท บิ้ลดํ เอ๊า ลัฝ)
Stronger than it ever was
(สตองเกอร์ แฑ็น หนิด เอ๊เฝ่อร์ วอส)

[Chorus until fade]
([ ค๊อรัส อันทิล เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mary’s Joint คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น