เนื้อเพลง Last Thoughts on Woody Guthrie คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

When yer head gets twisted and yer mind grows numb
(เว็น yer เฮด เก็ท ทวิสท แอนด์ yer ไมนด์ โกรว์ นัมบ์)
When you think you’re too old, too young, too smart or too dumb
(เว็น ยู ทริ๊งค ยัวร์ ทู โอลด์ , ทู ยัง , ทู สมาร์ท ออ ทู ดัมบ)
When yer laggin’ behind an’ losin’ yer pace
(เว็น yer laggin บีฮายน์ แอน ลูซิน yer เพซ)
In a slow-motion crawl of life’s busy race
(อิน อะ สโลว์ โมฌัน ครอล อ็อฝ ไล๊ฟ บี๊ซี่ เร้ซ)
No matter what yer doing if you start givin’ up
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท yer ดูอิง ซิฟ ยู สท๊าร์ท กีฝอิน อั๊พ)
If the wine don’t come to the top of yer cup
(อิ๊ฟ เดอะ ไวน์ ด้อนท์ คัม ทู เดอะ ท๊อพ อ็อฝ yer คัพ)
If the wind’s got you sideways with with one hand holdin’ on
(อิ๊ฟ เดอะ วินด ก็อท ยู ไซดเวส วิธ วิธ วัน แฮนด์ โฮดดิน ออน)
And the other starts slipping and the feeling is gone
(แอนด์ ดิ อ๊อเธ่อร์ สท๊าร์ท สลิพปิง แอนด์ เดอะ ฟีลอิง อีส กอน)
And yer train engine fire needs a new spark to catch it
(แอนด์ yer เทรน เอ๊นจิ้น ไฟเออะร นี๊ด ซา นิว สพ๊าร์ค ทู แค็ทช อิท)
And the wood’s easy findin’ but yer lazy to fetch it
(แอนด์ เดอะ วู๊ด อีสอิ ฟายดิน บั๊ท yer เล๊ซี่ ทู เฟ็ซ อิท)
And yer sidewalk starts curlin’ and the street gets too long
(แอนด์ yer ไซด์ว๊อก สท๊าร์ท curlin แอนด์ เดอะ สทรีท เก็ท ทู ลอง)
And you start walkin’ backwards though you know its wrong
(แอนด์ ยู สท๊าร์ท วอคกิน แบคเวิด โธ ยู โนว์ อิทซ รอง)
And lonesome comes up as down goes the day
(แอนด์ โลนซัม คัม อั๊พ แอส เดาน โกซ เดอะ เดย์)
And tomorrow’s mornin’ seems so far away
(แอนด์ ทูม๊อโร่ว มอร์นิน ซีม โซ ฟาร์ อะเวย์)
And you feel the reins from yer pony are slippin’
(แอนด์ ยู ฟีล เดอะ เรน ฟรอม yer โพนิ อาร์ สลิปพิน)
And yer rope is a-slidin’ ’cause yer hands are a-drippin’
(แอนด์ yer โร๊พ อีส ซา slidin ค๊อส yer แฮนด์ แซร์ อะ ดริพปิน)
And yer sun-decked desert and evergreen valleys
(แอนด์ yer ซัน เด็ค เดสเสิร์ท แอนด์ เอเว่อร์กรีน แฝ๊เล่ย์)
Turn to broken down slums and trash-can alleys
(เทิร์น ทู บโรเค็น เดาน สลัม แซน ทแร็ฌ แคน แอลลิ)
And yer sky cries water and yer drain pipe’s a-pourin’
(แอนด์ yer สกาย ไคร ว๊อเท่อร แอนด์ yer ดเรน ไพพ ซา โพวริน)
And the lightnin’s a-flashing and the thunder’s a-crashin’
(แอนด์ เดอะ ไลท์นิน ซา แฟ๊ดชิง แอนด์ เดอะ ธั๊นเด้อร์ ซา แคลชชิน)
And the windows are rattlin’ and breakin’ and the roof tops a-shakin’
(แอนด์ เดอะ วิ๊นโด้ว แซร์ แรทริน แอนด์ เบรกกิ้น แอนด์ เดอะ รู๊ฟ ท๊อพ ซา เชคกิน)
And yer whole world’s a-slammin’ and bangin’
(แอนด์ yer โฮล เวิลด ซา สแลมมิน แอนด์ แบงงิน)
And yer minutes of sun turn to hours of storm
(แอนด์ yer มิ๊หนิท อ็อฝ ซัน เทิร์น ทู เอาเอ้อร์ อ็อฝ สทอร์ม)
And to yourself you sometimes say
(แอนด์ ทู ยุรเซลฟ ยู ซัมไทม์ เซย์)
” I never knew it was gonna be this way
(” ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู อิท วอส กอนนะ บี ดิส เวย์)
Why didn’t they tell me the day I was born ”
(วาย ดิ๊นอิน เด เทลล มี เดอะ เดย์ ไอ วอส บอน “)
And you start gettin’ chills and yer jumping from sweat
(แอนด์ ยู สท๊าร์ท เกดดิน ชิล แซน yer จัมปิง ฟรอม สเว็ท)
And you’re lookin’ for somethin’ you ain’t quite found yet
(แอนด์ ยัวร์ ลุคกิน ฟอร์ ซัมติน ยู เอน ไคว๊ เฟานด เย๊ท)
And yer knee-deep in the dark water with yer hands in the air
(แอนด์ yer นี ดี๊พ อิน เดอะ ด๊าร์ค ว๊อเท่อร วิธ yer แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
And the whole world’s a-watchin’ with a window peek stare
(แอนด์ เดอะ โฮล เวิลด ซา วันชิน วิธ อะ วิ๊นโด้ว พีค สแทร์)
And yer good gal leaves and she’s long gone a-flying
(แอนด์ yer กู๊ด แก็ล ลี๊ฝ แซน ชี ลอง กอน อะ ฟไลอิง)
And yer heart feels sick like fish when they’re fryin’
(แอนด์ yer ฮาร์ท ฟีล ซิ๊ค ไล๊ค ฟิช เว็น เดรว fryin)
And yer jackhammer falls from yer hand to yer feet
(แอนด์ yer jackhammer ฟอลล์ ฟรอม yer แฮนด์ ทู yer ฟีท)
And you need it badly but it lays on the street
(แอนด์ ยู นี๊ด ดิท แบดลิ บั๊ท ดิธ เลย์ ออน เดอะ สทรีท)
And yer bell’s bangin’ loudly but you can’t hear its beat
(แอนด์ yer เบลล์ แบงงิน เลาดลิ บั๊ท ยู แค็นท เฮียร อิทซ บีท)
And you think yer ears might a been hurt
(แอนด์ ยู ทริ๊งค yer เอียร ไมท ดา บีน เฮิร์ท)
Or yer eyes’ve turned filthy from the sight-blindin’ dirt
(ออ yer eyesve เทิร์น ฟีลธิ ฟรอม เดอะ ไซ๊ท บลายดิน เดิร์ท)
And you figured you failed in yesterdays rush
(แอนด์ ยู ฟิ๊กเก้อร ยู เฟล อิน เยซเทอะดิ รัช)
When you were faked out an’ fooled white facing a four flush
(เว็น ยู เวอ เฟ้ค เอ๊าท แอน ฟูล ไว๊ท เฟซอิง อะ โฟ ฟลัช)
And all the time you were holdin’ three queens
(แอนด์ ออล เดอะ ไทม์ ยู เวอ โฮดดิน ทรี ควีน)
And it’s makin you mad, it’s makin’ you mean
(แอนด์ อิทซ เมกิน ยู แม้ด , อิทซ เมกิน ยู มีน)
Like in the middle of Life magazine
(ไล๊ค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ไล๊ฟ แม๊กกาซีน)
Bouncin’ around a pinball machine
(เบ๊าซิน อะราวนฺดฺ อะ pinball แมชชีน)
And there’s something on yer mind you wanna be saying
(แอนด์ แดร์ ซัมติง ออน yer ไมนด์ ยู วอนนา บี เซอิง)
That somebody someplace oughta be hearin’
(แดท ซัมบอดี้ ซัมเพรส เอ้าดา บี เฮียริน)
But it’s trapped on yer tongue and sealed in yer head
(บั๊ท อิทซ แทร๊พ ออน yer ทั๊ง แอนด์ ซีล อิน yer เฮด)
And it bothers you badly when your layin’ in bed
(แอนด์ ดิท บ๊อเทร่อรฺ ยู แบดลิ เว็น ยุร เลย์อิน อิน เบ๊ด)
And no matter how you try you just can’t say it
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ยู ธราย ยู จั๊สท แค็นท เซย์ อิท)
And yer scared to yer soul you just might forget it
(แอนด์ yer ซคา ทู yer โซล ยู จั๊สท ไมท ฟอร์เก๊ท ดิธ)
And yer eyes get swimmy from the tears in yer head
(แอนด์ yer อาย เก็ท swimmy ฟรอม เดอะ เทียร์ ซิน yer เฮด)
And yer pillows of feathers turn to blankets of lead
(แอนด์ yer พิ๊ลโล่ว อ็อฝ เฟฑเออะ เทิร์น ทู แบล๊งเค๊ท อ็อฝ ลี๊ด)
And the lion’s mouth opens and yer staring at his teeth
(แอนด์ เดอะ ไล๊อ้อน เม๊าธ โอ๊เพ่น แซน yer ซแทริง แอ็ท ฮิส ทีท)
And his jaws start closin with you underneath
(แอนด์ ฮิส จอ สท๊าร์ท โคลซิน วิธ ยู อันเดอะนีธ)
And yer flat on your belly with yer hands tied behind
(แอนด์ yer แฟลท ออน ยุร เบลลิ วิธ yer แฮนด์ ไท บีฮายน์)
And you wish you’d never taken that last detour sign
(แอนด์ ยู วิ๊ช ยูต เน๊เฝ่อร์ เทคเอ็น แดท ล๊าสท ดิทูร ซายน)
And you say to yourself just what am I doin’
(แอนด์ ยู เซย์ ทู ยุรเซลฟ จั๊สท ว๊อท แอ็ม ไอ โดย)
On this road I’m walkin’, on this trail I’m turnin’
(ออน ดิส โร้ด แอม วอคกิน , ออน ดิส ทเรล แอม เทินนิน)
On this curve I’m hanging
(ออน ดิส เคอร์ฟ แอม แฮงอิง)
On this pathway I’m strolling, in the space I’m taking
(ออน ดิส แพตเวย์ แอม สโตวลิง , อิน เดอะ สเพ๊ซ แอม เทคอิง)
In this air I’m inhaling
(อิน ดิส แอร์ แอม อินเฮลิง)
Am I mixed up too much, am I mixed up too hard
(แอ็ม ไอ มิกซ์ อั๊พ ทู มัช , แอ็ม ไอ มิกซ์ อั๊พ ทู ฮาร์ด)
Why am I walking, where am I running
(วาย แอ็ม ไอ วอคกิง , แวร์ แอ็ม ไอ รันนิง)
What am I saying, what am I knowing
(ว๊อท แอ็ม ไอ เซอิง , ว๊อท แอ็ม ไอ โนอิง)
On this guitar I’m playing, on this banjo I’m frailin’
(ออน ดิส กิทา แอม พเลนิ่ง , ออน ดิส แบนโจ แอม frailin)
On this mandolin I’m strummin’, in the song I’m singin’
(ออน ดิส แมนโดะลิน แอม สตัมมิน , อิน เดอะ ซ็อง แอม ซิง อิน)
In the tune I’m hummin’, in the words I’m writin’
(อิน เดอะ จูน แอม ฮัมมิน , อิน เดอะ เวิร์ด แอม ไรดิน)
In the words that I’m thinkin’
(อิน เดอะ เวิร์ด แดท แอม ติ้งกิน)
In this ocean of hours I’m all the time drinkin’
(อิน ดิส โอ๊เชี่ยน อ็อฝ เอาเอ้อร์ แอม ออล เดอะ ไทม์ ดริงคิน)
Who am I helping, what am I breaking
(ฮู แอ็ม ไอ เฮลพิง , ว๊อท แอ็ม ไอ บเรคคิง)
What am I giving, what am I taking
(ว๊อท แอ็ม ไอ กีฝวิง , ว๊อท แอ็ม ไอ เทคอิง)
But you try with your whole soul best
(บั๊ท ยู ธราย วิธ ยุร โฮล โซล เบ๊สท์)
Never to think these thoughts and never to let
(เน๊เฝ่อร์ ทู ทริ๊งค ฑิส ธอท แซน เน๊เฝ่อร์ ทู เล็ท)
Them kind of thoughts gain ground
(เด็ม ไคนด์ อ็อฝ ธอท เกน กราวนด์)
Or make yer heart pound
(ออ เม้ค yer ฮาร์ท เพานด)
But then again you know why they’re around
(บั๊ท เด็น อะเกน ยู โนว์ วาย เดรว อะราวนฺดฺ)
Just waiting for a chance to slip and drop down
(จั๊สท เวททิง ฟอร์ รา แช้นซํ ทู สลิ๊พ แอนด์ ดรอพ เดาน)
” Cause sometimes you hear’em when the night times comes creeping
(” ค๊อส ซัมไทม์ ยู hearem เว็น เดอะ ไน๊ท ไทม์ คัม ครีพปิ้ง)
And you fear that they might catch you a-sleeping
(แอนด์ ยู เฟียร์ แดท เด ไมท แค็ทช ยู อะ ซลีพพิง)
And you jump from yer bed, from yer last chapter of dreamin’
(แอนด์ ยู จั๊มพ ฟรอม yer เบ๊ด , ฟรอม yer ล๊าสท แช๊พเท่อร์ อ็อฝ ดรีมมิน)
And you can’t remember for the best of yer thinking
(แอนด์ ยู แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ ฟอร์ เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ yer ติ้งกิง)
If that was you in the dream that was screaming
(อิ๊ฟ แดท วอส ยู อิน เดอะ ดรีม แดท วอส ซครีมอิง)
And you know that it’s something special you’re needin’
(แอนด์ ยู โนว์ แดท อิทซ ซัมติง สเพ๊เชี่ยล ยัวร์ นีดิน)
And you know that there’s no drug that’ll do for the healin’
(แอนด์ ยู โนว์ แดท แดร์ โน ดรัก แธดิล ดู ฟอร์ เดอะ healin)
And no liquor in the land to stop yer brain from bleeding
(แอนด์ โน ลิ๊เคว่อร อิน เดอะ แลนด์ ทู สท๊อพ yer เบรน ฟรอม บรีดดิ้ง)
And you need something special
(แอนด์ ยู นี๊ด ซัมติง สเพ๊เชี่ยล)
Yeah, you need something special all right
(เย่ , ยู นี๊ด ซัมติง สเพ๊เชี่ยล ออล ไร๊ท)
You need a fast flyin’ train on a tornado track
(ยู นี๊ด อะ ฟาสท ฟายอิน เทรน ออน อะ ทอเนโด แทร็ค)
To shoot you someplace and shoot you back
(ทู ชู๊ท ยู ซัมเพรส แอนด์ ชู๊ท ยู แบ็ค)
You need a cyclone wind on a stream engine howler
(ยู นี๊ด อะ ไซคโลน วินด ออน อะ สทรีม เอ๊นจิ้น เฮาลเออะ)
That’s been banging and booming and blowing forever
(แด้ท บีน แบงกิง แอนด์ บูมมิง แอนด์ โบลวิง ฟอเร๊เฝ่อร)
That knows yer troubles a hundred times over
(แดท โนว์ yer ทรั๊บเบิ้ล ซา ฮั๊นเดร็ด ไทม์ โอ๊เฝ่อร)
You need a Greyhound bus that don’t bar no race
(ยู นี๊ด อะ กเราเฮานด บัส แดท ด้อนท์ บาร์ โน เร้ซ)
That won’t laugh at yer looks
(แดท ว็อนท ล๊าฟ แอ็ท yer ลุ๊ค)
Your voice or your face
(ยุร ว๊อยซ์ ออ ยุร เฟซ)
And by any number of bets in the book
(แอนด์ บาย เอ๊นี่ นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ เบ๊ท ซิน เดอะ บุ๊ค)
Will be rollin’ long after the bubblegum craze
(วิล บี โรลลิน ลอง แอ๊ฟเท่อร เดอะ บับเบิลกัม คเรส)
You need something to open up a new door
(ยู นี๊ด ซัมติง ทู โอ๊เพ่น อั๊พ อะ นิว ดอร์)
To show you something you seen before
(ทู โชว์ ยู ซัมติง ยู ซีน บีฟอร์)
But overlooked a hundred times or more
(บั๊ท โอเฝ่อร์ลุ๊ค อะ ฮั๊นเดร็ด ไทม์ ออ โม)
You need something to open your eyes
(ยู นี๊ด ซัมติง ทู โอ๊เพ่น ยุร อาย)
You need something to make it known
(ยู นี๊ด ซัมติง ทู เม้ค อิท โนน)
That it’s you and no one else that owns
(แดท อิทซ ยู แอนด์ โน วัน เอ๊ลส แดท โอว์น)
That spot that yer standing, that space that you’re sitting
(แดท สพอท แดท yer ซแทนดิง , แดท สเพ๊ซ แดท ยัวร์ ซีททิง)
That the world ain’t got you beat
(แดท เดอะ เวิลด เอน ก็อท ยู บีท)
That it ain’t got you licked
(แดท ดิธ เอน ก็อท ยู ลิค)
It can’t get you crazy no matter how many
(อิท แค็นท เก็ท ยู คเรสิ โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เมนอิ)
Times you might get kicked
(ไทม์ ยู ไมท เก็ท คิ๊ค)
You need something special all right
(ยู นี๊ด ซัมติง สเพ๊เชี่ยล ออล ไร๊ท)
You need something special to give you hope
(ยู นี๊ด ซัมติง สเพ๊เชี่ยล ทู กี๊ฝ ยู โฮพ)
But hope’s just a word
(บั๊ท โฮพ จั๊สท ดา เวิร์ด)
That maybe you said or maybe you heard
(แดท เมบี ยู เซ็ด ออ เมบี ยู เฮิด)
On some windy corner ’round a wide-angled curve
(ออน ซัม วีนดิ ค๊อร์เน่อร์ ราวนด อะ ไวด์ แอ๊งเกิ้ล เคอร์ฟ)

But that’s what you need man, and you need it bad
(บั๊ท แด้ท ว๊อท ยู นี๊ด แมน , แอนด์ ยู นี๊ด ดิท แบ้ด)
And yer trouble is you know it too good
(แอนด์ yer ทรั๊บเบิ้ล อีส ยู โนว์ อิท ทู กู๊ด)
” Cause you look an’ you start getting the chills
(” ค๊อส ยู ลุ๊ค แอน ยู สท๊าร์ท เกดดดิ้ง เดอะ ชิล)

” Cause you can’t find it on a dollar bill
(” ค๊อส ยู แค็นท ไฟนด์ ดิท ออน อะ ดอลเลอะ บิลล์)
And it ain’t on Macy’s window sill
(แอนด์ ดิท เอน ออน เมซี่ วิ๊นโด้ว ซิล)
And it ain’t on no rich kid’s road map
(แอนด์ ดิท เอน ออน โน ริ๊ช คิด โร้ด แม๊พ)
And it ain’t in no fat kid’s fraternity house
(แอนด์ ดิท เอน อิน โน แฟท คิด ฟระเทอนิทิ เฮ้าส)
And it ain’t made in no Hollywood wheat germ
(แอนด์ ดิท เอน เมด อิน โน ฮอลิวูด วี๊ท เจิม)
And it ain’t on that dimlit stage
(แอนด์ ดิท เอน ออน แดท dimlit สเท๊จ)
With that half-wit comedian on it
(วิธ แดท ฮาล์ฟ วิท โคะมีเดียน ออน หนิด)
Ranting and raving and taking yer money
(Rantings แอนด์ ravings แอนด์ เทคอิง yer มั๊นนี่)
And you thinks it’s funny
(แอนด์ ยู ทริ๊งค อิทซ ฟันนิ)
No you can’t find it in no night club or no yacht club
(โน ยู แค็นท ไฟนด์ ดิท อิน โน ไน๊ท คลับ ออ โน ย็อท คลับ)
And it ain’t in the seats of a supper club
(แอนด์ ดิท เอน อิน เดอะ ซีท อ็อฝ อะ ซัพเพอะ คลับ)
And sure as hell you’re bound to tell
(แอนด์ ชัวร์ แอส เฮ็ลล ยัวร์ บาวนฺดฺ ทู เทลล)
That no matter how hard you rub
(แดท โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ยู รับ)
You just ain’t a-gonna find it on yer ticket stub
(ยู จั๊สท เอน ดา กอนนะ ไฟนด์ ดิท ออน yer ทิ๊คเค๊ท ซทับ)
No, and it ain’t in the rumors people’re tellin’ you
(โน , แอนด์ ดิท เอน อิน เดอะ รู๊เม่อร์ peoplere เทลลิน ยู)
And it ain’t in the pimple-lotion people are sellin’ you
(แอนด์ ดิท เอน อิน เดอะ พิมเพิล โลฌัน พี๊เพิ่ล อาร์ เซลลิน ยู)
And it ain’t in no cardboard-box house
(แอนด์ ดิท เอน อิน โน คาร์ดบอร์ด บ๊อกซฺ เฮ้าส)
Or down any movie star’s blouse
(ออ เดาน เอ๊นี่ มูวี่ สทาร์ บเลาซ)
And you can’t find it on the golf course
(แอนด์ ยู แค็นท ไฟนด์ ดิท ออน เดอะ ก็อลฟ คอร์ส)
And Uncle Remus can’t tell you and neither can Santa Claus
(แอนด์ อั๊งเคิ่ล Remus แค็นท เทลล ยู แอนด์ ไน๊เธ่อร์ แคน แซนดา คลอส)
And it ain’t in the cream puff hair-do or cotton candy clothes
(แอนด์ ดิท เอน อิน เดอะ ครีม พัฟ แฮร์ ดู ออ ค๊อทท่อน แค๊นดี้ คโลฑ)
And it ain’t in the dime store dummies or bubblegum goons
(แอนด์ ดิท เอน อิน เดอะ ไดม สโทร์ ดัมมิส ออ บับเบิลกัม กูน)
And it ain’t in the marshmallow noises of the chocolate cake voices
(แอนด์ ดิท เอน อิน เดอะ marshmallow น๊อยส อ็อฝ เดอะ ชอคโอะลิท เค้ก ว๊อยซ์)
That come knockin’ and tappin’ in Christmas wrappin’
(แดท คัม นอคคิน แอนด์ tappin อิน ครีซมัซ wrappin)
Sayin’ ain’t I pretty and ain’t I cute and look at my skin
(เซย์อิน เอน ไอ พริ๊ทที่ แอนด์ เอน ไอ คยูท แอนด์ ลุ๊ค แกท มาย สกิน)
Look at my skin shine, look at my skin glow
(ลุ๊ค แกท มาย สกิน ไชน์ , ลุ๊ค แกท มาย สกิน กโล)
Look at my skin laugh, look at my skin cry
(ลุ๊ค แกท มาย สกิน ล๊าฟ , ลุ๊ค แกท มาย สกิน คราย)
When you can’t even sense if they got any insides
(เว็น ยู แค็นท อี๊เฝ่น เซ้นส อิ๊ฟ เด ก็อท เอ๊นี่ อิ๊นไซด์)
These people so pretty in their ribbons and bows
(ฑิส พี๊เพิ่ล โซ พริ๊ทที่ อิน แดร์ รีบบัน แซน บาว)
No you’ll not now or no other day
(โน โยว น็อท นาว ออ โน อ๊อเธ่อร์ เดย์)
Find it on the doorsteps made out-a paper macheด
(ไฟนด์ ดิท ออน เดอะ ดอร์สเต็ป เมด เอ๊าท ดา เพ๊เพ่อร์ macheด)
And inside it the people made of molasses
(แอนด์ อิ๊นไซด์ อิท เดอะ พี๊เพิ่ล เมด อ็อฝ โมะแลซซิส)
That every other day buy a new pair of sunglasses
(แดท เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เดย์ บาย อะ นิว แพ อ็อฝ ซังเลซเซซ)
And it ain’t in the fifty-star generals and flipped-out phonies
(แอนด์ ดิท เอน อิน เดอะ ฟีฟทิ สทาร์ เจ๊นเนอรัล แซน ฟริพทฺ เอ๊าท phonies)
Who’d turn yuh in for a tenth of a penny
(โวด เทิร์น ยู้ อิน ฟอร์ รา เท็นธ อ็อฝ อะ เพนนี)
Who breathe and burp and bend and crack
(ฮู บรีฑ แอนด์ burp แอนด์ เบ็นด แอนด์ แคร๊ค)
And before you can count from one to ten
(แอนด์ บีฟอร์ ยู แคน เค้าทํ ฟรอม วัน ทู เท็น)
Do it all over again but this time behind yer back
(ดู อิท ดอร์ โอ๊เฝ่อร อะเกน บั๊ท ดิส ไทม์ บีฮายน์ yer แบ็ค)
My friend
(มาย เฟรน)
The ones that wheel and deal and whirl and twirl
(ดิ วัน แดท วีล แอนด์ ดีล แอนด์ ฮเวิล แอนด์ ทเวิล)
And play games with each other in their sand-box world
(แอนด์ เพลย์ เกม วิธ อีช อ๊อเธ่อร์ อิน แดร์ แซนด์ บ๊อกซฺ เวิลด)
And you can’t find it either in the no-talent fools
(แอนด์ ยู แค็นท ไฟนด์ ดิท ไอ๊เทร่อ อิน เดอะ โน แท๊เล้นท ฟูล)
That run around gallant
(แดท รัน อะราวนฺดฺ แกลแล็นท)
And make all rules for the ones that got talent
(แอนด์ เม้ค ออล รูล ฟอร์ ดิ วัน แดท ก็อท แท๊เล้นท)
And it ain’t in the ones that ain’t got any talent but think they do
(แอนด์ ดิท เอน อิน ดิ วัน แดท เอน ก็อท เอ๊นี่ แท๊เล้นท บั๊ท ทริ๊งค เด ดู)
And think they’re foolin’ you
(แอนด์ ทริ๊งค เดรว ฟูลิน ยู)
The ones who jump on the wagon
(ดิ วัน ฮู จั๊มพ ออน เดอะ แว๊ก๊อน)
Just for a while ’cause they know it’s in style
(จั๊สท ฟอร์ รา ไวล์ ค๊อส เด โนว์ อิทซ ซิน สไทล์)
To get their kicks, get out of it quick
(ทู เก็ท แดร์ คิ๊ค , เก็ท เอ๊าท อ็อฝ อิท ควิค)
And make all kinds of money and chicks
(แอนด์ เม้ค ออล ไคนด์ อ็อฝ มั๊นนี่ แอนด์ ชิค)
And you yell to yourself and you throw down yer hat
(แอนด์ ยู เยลล ทู ยุรเซลฟ แอนด์ ยู โธรว์ เดาน yer แฮ็ท)
Sayin’, ” Christ do I gotta be like that
(เซย์อิน , ” คไรซท ดู ไอ กอททะ บี ไล๊ค แดท)
Ain’t there no one here that knows where I’m at
(เอน แดร์ โน วัน เฮียร แดท โนว์ แวร์ แอม แอ็ท)
Ain’t there no one here that knows how I feel
(เอน แดร์ โน วัน เฮียร แดท โนว์ ฮาว ไอ ฟีล)
Good God Almighty
(กู๊ด ก๊อด ออลไมทิ)
THAT STUFF AIN’T REAL ”
(แดท สทั๊ฟฟ เอน เรียล “)

No but that ain’t yer game, it ain’t even yer race
(โน บั๊ท แดท เอน yer เกม , อิท เอน อี๊เฝ่น yer เร้ซ)
You can’t hear yer name, you can’t see yer face
(ยู แค็นท เฮียร yer เนม , ยู แค็นท ซี yer เฟซ)
You gotta look some other place
(ยู กอททะ ลุ๊ค ซัม อ๊อเธ่อร์ เพลส)
And where do you look for this hope that yer seekin’
(แอนด์ แวร์ ดู ยู ลุ๊ค ฟอร์ ดิส โฮพ แดท yer ซีคิน)
Where do you look for this lamp that’s a-burnin’
(แวร์ ดู ยู ลุ๊ค ฟอร์ ดิส แล็มพ แด้ท ซา เบินนิน)
Where do you look for this oil well gushin’
(แวร์ ดู ยู ลุ๊ค ฟอร์ ดิส ออยล์ เวลล กัซชิน)
Where do you look for this candle that’s glowin’
(แวร์ ดู ยู ลุ๊ค ฟอร์ ดิส แค๊นเดิ้ล แด้ท โกววิน)
Where do you look for this hope that you know is there
(แวร์ ดู ยู ลุ๊ค ฟอร์ ดิส โฮพ แดท ยู โนว์ อีส แดร์)
And out there somewhere
(แอนด์ เอ๊าท แดร์ ซัมแวร์)
And your feet can only walk down two kinds of roads
(แอนด์ ยุร ฟีท แคน โอ๊นลี่ ว๊อล์ค เดาน ทู ไคนด์ อ็อฝ โร้ด)
Your eyes can only look through two kinds of windows
(ยุร อาย แคน โอ๊นลี่ ลุ๊ค ทรู ทู ไคนด์ อ็อฝ วิ๊นโด้ว)
Your nose can only smell two kinds of hallways
(ยุร โน้ส แคน โอ๊นลี่ สเมลล์ ทู ไคนด์ อ็อฝ ฮอวเวย์)
You can touch and twist
(ยู แคน ทั๊ช แอนด์ ทวิสท)
And turn two kinds of doorknobs
(แอนด์ เทิร์น ทู ไคนด์ อ็อฝ ดอร์นอบสฺ)
You can either go to the church of your choice
(ยู แคน ไอ๊เทร่อ โก ทู เดอะ เชิร์ช อ็อฝ ยุร ช๊อยซํ)
Or you can go to Brooklyn State Hospital
(ออ ยู แคน โก ทู บรูกคิน สเทท ฮ๊อสพิท่อล)
You’ll find God in the church of your choice
(โยว ไฟนด์ ก๊อด อิน เดอะ เชิร์ช อ็อฝ ยุร ช๊อยซํ)
You’ll find Woody Guthrie in Brooklyn State Hospital
(โยว ไฟนด์ วูดอิ Guthrie อิน บรูกคิน สเทท ฮ๊อสพิท่อล)

And though it’s only my opinion
(แอนด์ โธ อิทซ โอ๊นลี่ มาย โอะพีนยัน)
I may be right or wrong
(ไอ เมย์ บี ไร๊ท ออ รอง)
You’ll find them both
(โยว ไฟนด์ เด็ม โบทรฺ)
In the Grand Canyon
(อิน เดอะ แกรนด์ แค๊นย่อน)
At sundown
(แอ็ท ซันดาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Thoughts on Woody Guthrie คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น