เนื้อเพลง Rocket คำอ่านไทย Def Leppard

[Clark/Collen/Elliott/Lange/Savage]
([ ครัก /Collen/เอลลีเอด /เลง /แซเหวจ ])

Ah ah
(อา อา)
Ooh ooh
(อู้ อู้)
Ah ah
(อา อา)
Ooh ooh
(อู้ อู้)
White lights, strange city, mad music
(ไว๊ท ไล๊ท , สเทร๊งจ ซิ๊ที่ , แม้ด มิ๊วสิค)
[All around]
([ ออล อะราวนฺดฺ ])
Midnight street magic [ah] crazy people
(มิดไนท์ สทรีท แม๊จิค [ อา ] คเรสิ พี๊เพิ่ล)
[Crazy sound]
([ คเรสิ ซาวน์ด ])
Jack Flash, rocket man
(แจ็ค แฟลช , ร๊อคเค๊ต แมน)
Sergeant Pepper and the band
(ซาเจ็นท เพ๊พเพ่อร์ แอนด์ เดอะ แบนด์)
Ziggy, Benny and the Jets
(ซิกกี , เบนนี แอนด์ เดอะ เจ๊ต)
Ah, take a rocket
(อา , เท้ค เก ร๊อคเค๊ต)
We just gotta fly
(วี จั๊สท กอททะ ฟลาย)
[I can take you thru the center of the dark]
([ ไอ แคน เท้ค ยู ธรู เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค ])
We’re gonna fly
(เวีย กอนนะ ฟลาย)
[On a collision course to crash into my heart]
([ ออน อะ ค็อลลีฉอัน คอร์ส ทู คแร็ฌ อิ๊นทู มาย ฮาร์ท ])
I will be your, I will be your, I’ll be your
(ไอ วิล บี ยุร , ไอ วิล บี ยุร , อิลล บี ยุร)
[Rocket yeah satellite of love]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ ])
[Rocket yeah satellite of love]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ ])
[Rocket yeah satellite of love]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ ])
Rocket baby!
(ร๊อคเค๊ต เบ๊บี้ !)
C’mon, I’ll be your satellite of love
(ซีมอน , อิลล บี ยุร แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Ooh ooh
(อู้ อู้)
Ah ah
(อา อา)
Ooh ooh
(อู้ อู้)
Ah ah
(อา อา)
Spotlight magnetic razor rhythm
(สปอทไลท์ แมกเนทอิค เร๊เซ่อร์ ริธึ่ม)
[laser love]
([ เลเสอะ ลัฝ ])
Guitar, drums, load up, stun!
(กิทา , ดรัม , โหลด อั๊พ , ซทัน !)
Ah ah
(อา อา)
Ooh ooh
(อู้ อู้)
Jet Black Johnny B
(เจ๊ต แบล๊ค จอนนิ บี)
Ah Gene Jenie, Killer Queen
(อา จีน Jenie , คีลเลอะ ควีน)
Dizzy Lizzy Major Tom
(ดีสสิ ลีสสิ เม๊เจ้อร์ ท็อม)
So c’mon
(โซ ซีมอน)
We just gotta fly
(วี จั๊สท กอททะ ฟลาย)
[I can take you thru the center of the dark]
([ ไอ แคน เท้ค ยู ธรู เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค ])
We’re gonna fly
(เวีย กอนนะ ฟลาย)
[On a collision course to crash into my heart]
([ ออน อะ ค็อลลีฉอัน คอร์ส ทู คแร็ฌ อิ๊นทู มาย ฮาร์ท ])
I will be your, I will be your, I’ll be your
(ไอ วิล บี ยุร , ไอ วิล บี ยุร , อิลล บี ยุร)
[Rocket yeah satellite of love]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ ])
[Rocket yeah satellite of love]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ ])
[Rocket yeah satellite of love]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ ])
Rocket baby!
(ร๊อคเค๊ต เบ๊บี้ !)
C’mon, we’re gonna fly
(ซีมอน , เวีย กอนนะ ฟลาย)
[Rocket yeah!]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ ! ])
We just gotta fly
(วี จั๊สท กอททะ ฟลาย)
[I can take you thru the center of the dark]
([ ไอ แคน เท้ค ยู ธรู เดอะ เซ๊นเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค ])
We’re gonna fly
(เวีย กอนนะ ฟลาย)
[On a collision course to crash into my heart]
([ ออน อะ ค็อลลีฉอัน คอร์ส ทู คแร็ฌ อิ๊นทู มาย ฮาร์ท ])
I will be your, I will be your, I’ll be your
(ไอ วิล บี ยุร , ไอ วิล บี ยุร , อิลล บี ยุร)
[Rocket yeah satellite of love]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ ])
[Rocket yeah satellite of love]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ ])
[Rocket yeah satellite of love]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ ])
Guitar, drums, load up!
(กิทา , ดรัม , โหลด อั๊พ !)
We’re gonna fly
(เวีย กอนนะ ฟลาย)
[Rocket yeah]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ ])
Satellite of love
(แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
We’re gonna fly
(เวีย กอนนะ ฟลาย)
[Rocket yeah]
([ ร๊อคเค๊ต เย่ ])
Yeah!
(เย่ !)
Satellite of love
(แซ๊ทเทลไล้ท อ็อฝ ลัฝ)
Rocket yeah!
(ร๊อคเค๊ต เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rocket คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น