เนื้อเพลง Don’t Go Breakin’ My Heart คำอ่านไทย Jesse McCartney feat Anne Hathaway

[Don’t…Don’t…Don’t go breaking]
([ ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ โก บเรคคิง ])

Don’t go breaking my heart
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาร์ท)
I couldn’t if I tried
(ไอ คูดซึ่น อิ๊ฟ ฟาย ทไร)
Oh, hunny, if I get restless
(โอ , hunny , อิ๊ฟ ฟาย เก็ท เรซทเล็ซ)
Baby, you’re not that kind
(เบ๊บี้ , ยัวร์ น็อท แดท ไคนด์)

Oooh
(อู้)

Nobody knows it [Nobody knows it]
(โนบอดี้ โนว์ ซิท [ โนบอดี้ โนว์ ซิท ])
Right from the start
(ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I gave you my heart
(ไอ เกฝ ยู มาย ฮาร์ท)
Ohh, baby
(โอ้ , เบ๊บี้)
You know I gave you my heart
(ยู โนว์ ไอ เกฝ ยู มาย ฮาร์ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Don’t go breaking my heart
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาร์ท)
I won’t go breaking your heart
(ไอ ว็อนท โก บเรคคิง ยุร ฮาร์ท)
Oh, don’t go breaking my
(โอ , ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย)
Don’t go breaking my
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย)
Don’t go breaking my heart
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาร์ท)

And nobody told us
(แอนด์ โนบอดี้ โทลด อัซ)
‘Cause nobody showed us
(ค๊อส โนบอดี้ โชว์ อัซ)
Come on baby, it’s up to us now
(คัมมอน เบ๊บี้ , อิทซ อั๊พ ทู อัซ นาว)
Oooh, I think we can make it
(อู้ , ไอ ทริ๊งค วี แคน เม้ค อิท)

Oooh
(อู้)

And nobody knows it [nobody knows it]
(แอนด์ โนบอดี้ โนว์ ซิท [ โนบอดี้ โนว์ ซิท ])
Right from the start
(ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I gave you my heart
(ไอ เกฝ ยู มาย ฮาร์ท)
Oh, baby
(โอ , เบ๊บี้)
You know I gave you my heart
(ยู โนว์ ไอ เกฝ ยู มาย ฮาร์ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Don’t go breaking my heart
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาร์ท)
I won’t go breaking your heart
(ไอ ว็อนท โก บเรคคิง ยุร ฮาร์ท)
Oh, don’t go breaking my
(โอ , ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย)
Don’t go breaking my
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย)
Don’t go breaking my heart
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาร์ท)

Oooh
(อู้)
You put the sparks to flame
(ยู พุท เดอะ สพ๊าร์ค ทู เฟลม)
I’ve got your heart in my sights
(แอฝ ก็อท ยุร ฮาร์ท อิน มาย ไซ๊ท)

Oooh
(อู้)

nobody knows it [nobody knows it]
(โนบอดี้ โนว์ ซิท [ โนบอดี้ โนว์ ซิท ])
When I was down
(เว็น นาย วอส เดาน)
I was a clown
(ไอ วอส ซา คลาวนํ)
Right from the start
(ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I gave you my heart
(ไอ เกฝ ยู มาย ฮาร์ท)
Oh, baby
(โอ , เบ๊บี้)
I gave you my heart
(ไอ เกฝ ยู มาย ฮาร์ท)

[don’t…don’t…don’t…don’t go breaking my]
([ ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ])

I won’t go breaking
(ไอ ว็อนท โก บเรคคิง)

Oh, don’t go breaking my heart
(โอ , ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาร์ท)
I won’t go breaking your heart
(ไอ ว็อนท โก บเรคคิง ยุร ฮาร์ท)
Oh, don’t go breaking my
(โอ , ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย)
Don’t go breaking my
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย)
Don’t go breaking my heart
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาร์ท)

Ooh woah, Ooh yeah
(อู้ ว้าว , อู้ เย่)

I won’t go breaking your heart
(ไอ ว็อนท โก บเรคคิง ยุร ฮาร์ท)

Oh don’t go breaking my
(โอ ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย)
Don’t go breaking my
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย)
Don’t go breaking my heart
(ด้อนท์ โก บเรคคิง มาย ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Go Breakin’ My Heart คำอ่านไทย Jesse McCartney feat Anne Hathaway

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น