เนื้อเพลง Afterlife คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

Like walking into a dream, so unlike what you’ve seen.
(ไลค วอคกิง อีนทุ อะ ดรีม , โซ อันไลค ฮว็อท ยู๊ฟ ซีน)
So unsure but it seems, ’cause we’ve been waiting for you.
(โซ อันชัวร์ บัท ดิธ ซีม , คอส หวีบ บีน เวททิง ฟอ ยู)
Fallen into this place, just giving you a small taste.
(ฟอลเล็น อีนทุ ที พเลซ , จัซท กีฝวิง ยู อะ ซมอล เทซท)
Of your afterlife here so stay, you’ll be back here soon anyway.
(อ็อฝ ยุร แอฟเตอร์ไลฟ์ เฮียร โซ ซเท , โยว บี แบ็ค เฮียร ซูน เอนอิเว)

I see a distant light, but girl this can’t be right.
(ไอ ซี อะ ดีซแท็นท ไลท , บัท เกิล ที แค็นท บี ไรท)
Such a surreal place to see so how did this come to be,
(ซัช อะ เซอร์เรียล พเลซ ทู ซี โซ เฮา ดิด ที คัม ทู บี ,)
Arrived too early.
(แอะไรฝ ทู เออลิ)

And when I think of all the places I just don’t belong,
(แอ็นด ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ พเลซ ซาย จัซท ด้อนท์ บิลอง ,)
I’ve come to grips with life and realize this is going too far.
(อิฝ คัม ทู กริพ วิฑ ไลฟ แอ็นด รีแอะไลส ที ซิส โกอิ้ง ทู ฟา)

I don’t belong here, we gotta move on dear, escape from this afterlife.
(ไอ ด้อนท์ บิลอง เฮียร , วี กอททะ มูฝ ออน เดีย , เอ็ซเคพ ฟร็อม ที แอฟเตอร์ไลฟ์)
‘Cause this time I’m right to move on and on, far away from here.
(คอส ที ไทม แอม ไรท ทู มูฝ ออน แอ็นด ออน , ฟา อะเว ฟร็อม เฮียร)

A place of hope and no pain, perfect skies with no rain.
(อะ พเลซ อ็อฝ โฮพ แอ็นด โน เพน , เพ๊อร์เฟ็คท สกาย วิฑ โน เรน)
Can leave this place but refrain, ’cause we’ve been waiting for you.
(แค็น ลีฝ ที พเลซ บัท ริฟเรน , คอส หวีบ บีน เวททิง ฟอ ยู)
Fallen into this place, just giving you a small taste.
(ฟอลเล็น อีนทุ ที พเลซ , จัซท กีฝวิง ยู อะ ซมอล เทซท)
Of your afterlife here so stay, you’ll be back here soon anyway.
(อ็อฝ ยุร แอฟเตอร์ไลฟ์ เฮียร โซ ซเท , โยว บี แบ็ค เฮียร ซูน เอนอิเว)

This peace on earth’s not right [with my back against the wall].
(ที พีซ ออน เอิธ น็อท ไรท [ วิฑ ไม แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล ])
No pain or sign of time [I’m much too young to fall].
(โน เพน ออ ไซน อ็อฝ ไทม [ แอม มัช ทู ยัง ทู ฟอล ])
So out of place don’t wanna stay, I feel wrong and that’s my sign.
(โซ เอาท อ็อฝ พเลซ ด้อนท์ วอนนา ซเท , ไอ ฟีล ร็อง แอ็นด แฑ็ท ไม ไซน)
I’ve made up my mind.
(อิฝ เมด อัพ ไม ไมนด)
[adsense]
Gave me your hand but realize I just wanna say goodbye.
(เกฝ มี ยุร แฮ็นด บัท รีแอะไลส ไอ จัซท วอนนา เซ กู๊ดบาย)
Please understand I have to leave and carry on my own life.
(พลีส อันเดิซแทนด ดาย แฮ็ฝ ทู ลีฝ แอ็นด แคริ ออน ไม โอน ไลฟ)

I don’t belong here, I gotta move on dear, escape from this afterlife.
(ไอ ด้อนท์ บิลอง เฮียร , ไอ กอททะ มูฝ ออน เดีย , เอ็ซเคพ ฟร็อม ที แอฟเตอร์ไลฟ์)
‘Cause this time I’m right to move on and on, far away from here.
(คอส ที ไทม แอม ไรท ทู มูฝ ออน แอ็นด ออน , ฟา อะเว ฟร็อม เฮียร)
Got nothing against you and surely I’ll miss you.
(ก็อท นัธอิง อะเกนซท ยู แอ็นด ฌูรลิ อิล มิซ ยู)
This place full of peace and light, and I’d hoped you might,
(ที พเลซ ฟูล อ็อฝ พีซ แอ็นด ไลท , แอ็นด อาย ฮ็อพ ยู ไมท ,)
Take me back inside, when the time is right.
(เทค มี แบ็ค อีนไซด , ฮเว็น เดอะ ไทม อีส ไรท)

Loved ones back home all crying ’cause they’re already missing me.
(ลัฝ วัน แบ็ค โฮม ออล คไรอิง คอส เดรว ออลเรดอิ มีซซิง มี)
I pray by the grace of God that there’s somebody listening.
(ไอ พเร ไบ เดอะ กเรซ อ็อฝ ก็อด แดท แฑ ซัมบอดี้ ลิเซินนิง)
Give me a chance to be that person I wanna be.
(กิฝ มี อะ ชานซ ทู บี แดท เพ๊อร์ซั่น นาย วอนนา บี)
[I am unbroken, I’m choking on this ecstasy.]
([ ไอ แอ็ม อันบโรเค็น , แอม โชคิง ออน ที เอคซทะซิ ])
Oh Lord I’ll try so hard but you gotta let go of me
(โอ ลอด อิล ทไร โซ ฮาด บัท ยู กอททะ เล็ท โก อ็อฝ มี)
[Unbreak me, unchain me, I need another chance to live.]
([ อันเบรค มี , อันเชน มี , ไอ เน แอะนัธเออะ ชานซ ทู ไลฝ ])

[Screaming and maniacal laughter]
([ ซครีมอิง แอ็นด มะไนอะแค็ล ลาฟเทอะ ])

I don’t belong here, I gotta move on dear, escape from this afterlife.
(ไอ ด้อนท์ บิลอง เฮียร , ไอ กอททะ มูฝ ออน เดีย , เอ็ซเคพ ฟร็อม ที แอฟเตอร์ไลฟ์)
‘Cause this time I’m right to move on and on, far away from here.
(คอส ที ไทม แอม ไรท ทู มูฝ ออน แอ็นด ออน , ฟา อะเว ฟร็อม เฮียร)
Got nothing against you and surely I’ll miss you.
(ก็อท นัธอิง อะเกนซท ยู แอ็นด ฌูรลิ อิล มิซ ยู)
This place full of peace and light, and I’d hoped you might,
(ที พเลซ ฟูล อ็อฝ พีซ แอ็นด ไลท , แอ็นด อาย ฮ็อพ ยู ไมท ,)
Take me back inside, when the time is right.
(เทค มี แบ็ค อีนไซด , ฮเว็น เดอะ ไทม อีส ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Afterlife คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น