เนื้อเพลง Blowing Kisses in The Wind คำอ่านไทย Paula Abdul

SO TELL BABY TELL YOUR TRUE HEART
(โซ เทลล เบ๊บี้ เทลล ยุร ทรู ฮาร์ท)
SAY WHAT YOU SAY WHEN YOU’RE ALL ALONE
(เซย์ ว๊อท ยู เซย์ เว็น ยัวร์ ออล อะโลน)
I’M TRYING
(แอม ทไรอิง)
TRYING TO TRY
(ทไรอิง ทู ธราย)
AND FEEL YOU
(แอนด์ ฟีล ยู)
AND SEE IF I SEE
(แอนด์ ซี อิ๊ฟ ฟาย ซี)
I’M FEELING ALONE
(แอม ฟีลอิง อะโลน)

AND ALL I WANT IS
(แอนด์ ออล ไอ ว้อนท อีส)
TO GET THROUGH
(ทู เก็ท ทรู)
SO BABY, YOU’D SEE THAT THE
(โซ เบ๊บี้ , ยูต ซี แดท เดอะ)
WAY YOU’RE LEAVING ME
(เวย์ ยัวร์ ลีฝอิงส มี)
IT WON’T DO
(อิท ว็อนท ดู)
IT’S LIKE I’M…
(อิทซ ไล๊ค แอม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
BLOWING KISSES IN THE WIND
(โบลวิง คีสเซซ ซิน เดอะ วินด)
GIVIN’ YOU LOVE THAT YOU HAVEN’T BEEN GIVEN
(กีฝอิน ยู ลัฝ แดท ยู แฮฟเวน บีน กีฝเอ็น)
I CROSS MY HEART AND HOPE TO DIE
(ไอ ครอสสํ มาย ฮาร์ท แอนด์ โฮพ ทู ดาย)
I’M ONLY WISHING YOU’D LOVE ME LIKE I
(แอม โอ๊นลี่ วิชชิ้ง ยูต ลัฝ มี ไล๊ค ไก)

BLOWING KISSES IN THE WIND
(โบลวิง คีสเซซ ซิน เดอะ วินด)
WAITING, WAITING, WAITING
(เวททิง , เวททิง , เวททิง)
WAITING FOR YOU IS
(เวททิง ฟอร์ ยู อีส)
ITS LIKE BLOWING, BLOWING KISSES
(อิทซ ไล๊ค โบลวิง , โบลวิง คีสเซซ)

SO PLEASE BABY, PLEASE
(โซ พลีซ เบ๊บี้ , พลีซ)
RELEASE ME
(รีลี๊ส มี)
IF TIME OVER TIME YOUR HEART’S GROWING COLD
(อิ๊ฟ ไทม์ โอ๊เฝ่อร ไทม์ ยุร ฮาร์ท กโรอิง โคลด์)
I’M SAYING
(แอม เซอิง)
IF YOU DON’T BELIEVE IN BELIEVING
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน บีลีฝวิง)
THEN HOW COULD TRUE LOVE EVER BE SO
(เด็น ฮาว เคิด ทรู ลัฝ เอ๊เฝ่อร์ บี โซ)
AND ALL I WANT IS TO GET THROUGH
(แอนด์ ออล ไอ ว้อนท อีส ทู เก็ท ทรู)
SO BABY, YOU’D SEE THAT THE WAY YOU’RE LEAVING ME
(โซ เบ๊บี้ , ยูต ซี แดท เดอะ เวย์ ยัวร์ ลีฝอิงส มี)
IT WON’T DO
(อิท ว็อนท ดู)

IT’S LIKE I’M
(อิทซ ไล๊ค แอม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
LIKE I’M LIKE BLOWING KISSES
(ไล๊ค แอม ไล๊ค โบลวิง คีสเซซ)

I’M SOME-BIDDY-BUM-BUM
(แอม ซัม BIDDY บัม บัม)

LIKE I’M BLOWING KISSES
(ไล๊ค แอม โบลวิง คีสเซซ)

AND ALL I WANT IS TO GET THROUGH
(แอนด์ ออล ไอ ว้อนท อีส ทู เก็ท ทรู)
SO BABY, YOU’D SEE THAT THE WAY YOU’RE LEAVING ME
(โซ เบ๊บี้ , ยูต ซี แดท เดอะ เวย์ ยัวร์ ลีฝอิงส มี)

IT WON’T DO
(อิท ว็อนท ดู)

IT’S LIKE I’M…
(อิทซ ไล๊ค แอม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

LIKE I’M BLOWING KISSES IN THE WIND
(ไล๊ค แอม โบลวิง คีสเซซ ซิน เดอะ วินด)
LIKE I’M BLOWING KISSES IN THE WIND
(ไล๊ค แอม โบลวิง คีสเซซ ซิน เดอะ วินด)
LIKE I’M BLOWING KISSES IN THE WIND
(ไล๊ค แอม โบลวิง คีสเซซ ซิน เดอะ วินด)

WAITING FOR YOU IS
(เวททิง ฟอร์ ยู อีส)

IS LIKE BLOWING, BLOWING KISSES
(อีส ไล๊ค โบลวิง , โบลวิง คีสเซซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blowing Kisses in The Wind คำอ่านไทย Paula Abdul

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น