เนื้อเพลง Easier Done Than Said คำอ่านไทย Badlees

like a fire burning in the kitchen sink
(ไล๊ค เก ไฟเออะร เบรินนิง อิน เดอะ คิ๊ทเช่น ซิ๊งค)
like a choir that can’t agree on what to sing
(ไล๊ค เก คไวร แดท แค็นท อะกรี ออน ว๊อท ทู ซิง)
like a wild raging river that just can’t find the will
(ไล๊ค เก ไวลด์ เรจิง ริ๊เฝ่อร์ แดท จั๊สท แค็นท ไฟนด์ เดอะ วิล)
you change your mind a thousand times, deciding to stand still
(ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์ อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ , decidings ทู สแทนด์ สทิลล)
better to live than to explain
(เบ๊ทเท่อร์ ทู ไล้ฝ แฑ็น ทู เอ็กซเพลน)
better to write than to have read
(เบ๊ทเท่อร์ ทู ไร๊ท แฑ็น ทู แฮ็ฝ รี๊ด)
better to cope than to complain
(เบ๊ทเท่อร์ ทู โค้พ แฑ็น ทู คอมเพลน)
better in your hands than in your head
(เบ๊ทเท่อร์ อิน ยุร แฮนด์ แฑ็น อิน ยุร เฮด)
easier done than said
(อีสไซน์ ดัน แฑ็น เซ็ด)
like a dying flower that just don’t give a damn
(ไล๊ค เก ไดอิง ฟล๊าวเว่อร์ แดท จั๊สท ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ)
like a higher power nobody cares to understand
(ไล๊ค เก ไฮเออะ พ๊าวเว่อร์ โนบอดี้ แคร์ ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
like a horse on a merry-go-round spinnin’ at a county fair
(ไล๊ค เก ฮอร์ส ออน อะ เม๊อร์รี่ โก ราวนด สปินนิน แอ็ท ดา เคานทิ แฟร์)
just runnin’ ’round in circles not gettin’ anywhere
(จั๊สท รูนนิน ราวนด อิน เซ๊อร์เคิ้ล น็อท เกดดิน เอนอิฮแว)
better to guide than to criticize
(เบ๊ทเท่อร์ ทู ไก๊ด แฑ็น ทู ครีทอิไซส)
better to lead than to be led
(เบ๊ทเท่อร์ ทู ลี๊ด แฑ็น ทู บี เล็ด)
better to act than to analyze
(เบ๊ทเท่อร์ ทู แอ๊คท แฑ็น ทู แอนอะไลส)
better in your hands than in your head
(เบ๊ทเท่อร์ อิน ยุร แฮนด์ แฑ็น อิน ยุร เฮด)
easier done than said
(อีสไซน์ ดัน แฑ็น เซ็ด)
like a tree that don’t grow ’cause it’s afraid of the sky
(ไล๊ค เก ทรี แดท ด้อนท์ โกรว์ ค๊อส อิทซ อะเฟรด อ็อฝ เดอะ สกาย)
like a lamp that doesn’t glow and doesn’t wonder why
(ไล๊ค เก แล็มพ แดท ดัสอินท กโล แอนด์ ดัสอินท วั๊นเด้อร วาย)
like a cigarette that’s burnin’ on the side of the road
(ไล๊ค เก ซิกะเรท แด้ท เบินนิน ออน เดอะ ไซด์ อ็อฝ เดอะ โร้ด)
a little less concern and no telling where you go
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลซ คอนเซิร์น แอนด์ โน เทลลิง แวร์ ยู โก)
better to live than to explain
(เบ๊ทเท่อร์ ทู ไล้ฝ แฑ็น ทู เอ็กซเพลน)
better to write than to have read
(เบ๊ทเท่อร์ ทู ไร๊ท แฑ็น ทู แฮ็ฝ รี๊ด)
better to cope than to complain
(เบ๊ทเท่อร์ ทู โค้พ แฑ็น ทู คอมเพลน)
better in your hands than in your head
(เบ๊ทเท่อร์ อิน ยุร แฮนด์ แฑ็น อิน ยุร เฮด)
easier done than said
(อีสไซน์ ดัน แฑ็น เซ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Easier Done Than Said คำอ่านไทย Badlees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น