เนื้อเพลง Church คำอ่านไทย Lyle Lovett

[Lyle Lovett]
([ Lyle Lovett ])

I went to church last Sunday
(ไอ เว็นท ทู เชิร์ช ล๊าสท ซันดิ)
So I could sing and pray
(โซ ไอ เคิด ซิง แอนด์ เพรย์)
But something quite unusual
(บั๊ท ซัมติง ไคว๊ อันยูฉวล)
Happened on that day
(แฮ๊พเพ่น ออน แดท เดย์)

Now church it started right on time
(นาว เชิร์ช อิท สท๊าร์ท ไร๊ท ออน ไทม์)
Just like it does without a doubt
(จั๊สท ไล๊ค อิท โด วิธเอ๊าท ดา เดาท)
And everything was all just fine
(แอนด์ เอ๊วี่ติง วอส ซอร์ จั๊สท ไฟน)
Except when it came time to let us out
(เอ็กเซ๊พท เว็น หนิด เคม ไทม์ ทู เล็ท อัซ เอ๊าท)

You know the preacher he kept preaching
(ยู โนว์ เดอะ พิทเชอร์ ฮี เค็พท preachings)
He told us I have one more thing to say
(ฮี โทลด อัซ ซาย แฮ็ฝ วัน โม ทริง ทู เซย์)
Children before you think of leaving
(ชีลดเร็น บีฟอร์ ยู ทริ๊งค อ็อฝ ลีฝอิงส)
You better think about the Judgment Day
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ จัจเม็นท เดย์)

Now everyone got nervous
(นาว เอ๊วี่วัน ก็อท เนอฝัซ)
Because everyone was hungry too
(บิคอส เอ๊วี่วัน วอส ฮั๊งกรี้ ทู)
And everyone was wondering
(แอนด์ เอ๊วี่วัน วอส วันเดอะริง)
What was the next thing he would do
(ว๊อท วอส เดอะ เน๊กซท ทริง ฮี เวิด ดู)

And the preacher he kept preaching
(แอนด์ เดอะ พิทเชอร์ ฮี เค็พท preachings)
He said now I’ll remind you if I may
(ฮี เซ็ด นาว อิลล รีไมนด์ ยู อิ๊ฟ ฟาย เมย์)
You all better pay attention
(ยู ออล เบ๊ทเท่อร์ เพย์ แอ็ทเทนฌัน)
Or I might decide to preach all day
(ออ ไอ ไมท ดีไซด์ ทู พรี๊ช ออล เดย์)

And now everyone was getting so hungry
(แอนด์ นาว เอ๊วี่วัน วอส เกดดดิ้ง โซ ฮั๊งกรี้)
That the old ones started feeling ill
(แดท ดิ โอลด์ วัน สท๊าร์ท ฟีลอิง อิลล)
And the weak ones started passing out
(แอนด์ เดอะ วี๊ค วัน สท๊าร์ท พาซซิง เอ๊าท)
And the young ones they could not sit still
(แอนด์ เดอะ ยัง วัน เด เคิด น็อท ซิท สทิลล)

And the preacher’s voice rose higher
(แอนด์ เดอะ พิทเชอร์ ว๊อยซ์ โรส ไฮเออะ)
So I snuck up on the balcony
(โซ ไอ สนักคฺ อั๊พ ออน เดอะ แบลโคะนิ)
And I crept into the choir
(แอนด์ ดาย คแร็พท อิ๊นทู เดอะ คไวร)
And I begged them brothers, sisters, help me please
(แอนด์ ดาย เบก เด็ม บร๊าเท่อรํ , ซิ๊สเท่อร์ , เฮ้ลพ มี พลีซ)

I said when I give you a signal
(ไอ เซ็ด เว็น นาย กี๊ฝ ยู อะ ซีกแน็ล)
I said when I raise up my hand
(ไอ เซ็ด เว็น นาย เร้ส อั๊พ มาย แฮนด์)
Won’t you please join with me together
(ว็อนท ยู พลีซ จอย วิธ มี ทูเก๊ทเธ่อร์)
And praise the Lord I have a plan
(แอนด์ เพรส เดอะ หลอร์ด ดาย แฮ็ฝ อะ แพลน)

And the preacher he kept preaching
(แอนด์ เดอะ พิทเชอร์ ฮี เค็พท preachings)
Long is the struggle, hard the fight
(ลอง อีส เดอะ สทรั๊กเกิ้ล , ฮาร์ด เดอะ ไฟ้ท)
And I prayed, Father please forgive me
(แอนด์ ดาย เพรย์ , ฟ๊าเท่อร พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี)
And then I stood up and with all my might
(แอนด์ เด็น นาย ซทูด อั๊พ แอนด์ วิธ ออล มาย ไมท)
I sang
(ไอ แซ็ง)

To the Lord let praises be
(ทู เดอะ หลอร์ด เล็ท เพรส บี)
It’s time for dinner now let’s go eat
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ดินเน่อร์ นาว เล็ท โก อี๊ท)
We’ve got some beans and some good cornbread
(หวีบ ก็อท ซัม บีน แซน ซัม กู๊ด cornbread)
And I listened to what the preacher said
(แอนด์ ดาย ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท เดอะ พิทเชอร์ เซ็ด)
Now it’s to the Lord let praised be
(นาว อิทซ ทู เดอะ หลอร์ด เล็ท เพรส บี)
It’s time for dinner now let’s go eat
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ดินเน่อร์ นาว เล็ท โก อี๊ท)

Yes and I did give a signal
(เย็ซ แซน ดาย ดิด กี๊ฝ อะ ซีกแน็ล)
Yes and I raised up my hands
(เย็ซ แซน ดาย เร้ส อั๊พ มาย แฮนด์)
And then joined with me the choir
(แอนด์ เด็น จอย วิธ มี เดอะ คไวร)
Yes every woman, child, and man
(เย็ซ เอ๊เฝอร์รี่ วู๊แม่น , ชายลํดํ , แอนด์ แมน)
They sang
(เด แซ็ง)

To the Lord let praised be
(ทู เดอะ หลอร์ด เล็ท เพรส บี)
It’s time for dinner now let’s go eat
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ดินเน่อร์ นาว เล็ท โก อี๊ท)
We’ve got some beans and some good cornbread
(หวีบ ก็อท ซัม บีน แซน ซัม กู๊ด cornbread)
And I’ve listened to what the preacher said
(แอนด์ แอฝ ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท เดอะ พิทเชอร์ เซ็ด)
Now it’s to the Lord let praised be
(นาว อิทซ ทู เดอะ หลอร์ด เล็ท เพรส บี)
It’s time for dinner now let’s go eat
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ดินเน่อร์ นาว เล็ท โก อี๊ท)

And the preacher he stopped preaching
(แอนด์ เดอะ พิทเชอร์ ฮี สต๊อปพฺ preachings)
And a hush the church did fill
(แอนด์ อะ ฮัฌ เดอะ เชิร์ช ดิด ฟิลล)
And then a great white dove from up above
(แอนด์ เด็น อะ เกรท ไว๊ท ดัฝ ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ)
Landed on the window sill
(แลนด์ ออน เดอะ วิ๊นโด้ว ซิล)

And the dove flew down beside him
(แอนด์ เดอะ ดัฝ ฟลู เดาน บีไซด์ ฮิม)
And a fork appeared right in his hand
(แอนด์ อะ ฟ๊อร์ค แอพเพียร์ ไร๊ท อิน ฮิส แฮนด์)
And with everybody watching
(แอนด์ วิธ เอวี่บอดี้ วัทชิง)
The preacher ate that bird right there and then
(เดอะ พิทเชอร์ เอท แดท เบิร์ด ไร๊ท แดร์ แอนด์ เด็น)

And now everyone got really nervous
(แอนด์ นาว เอ๊วี่วัน ก็อท ริแอ็ลลิ เนอฝัซ)
And the preacher he did start to glow
(แอนด์ เดอะ พิทเชอร์ ฮี ดิด สท๊าร์ท ทู กโล)
And as we watched in disbelief
(แอนด์ แอส วี ว๊อทช อิน ดิซบิลิฟ)
These were the words he spoke
(ฑิส เวอ เดอะ เวิร์ด ฮี ซโพค)

He said now Mama’s in the kitchen
(ฮี เซ็ด นาว มามะ ซิน เดอะ คิ๊ทเช่น)
And she’s been there all day
(แอนด์ ชี บีน แดร์ ออล เดย์)
And I know she’s cooking something good
(แอนด์ ดาย โนว์ ชี คูคอิง ซัมติง กู๊ด)
So let’s bow our heads and pray
(โซ เล็ท บาว เอ๊า เฮด แซน เพรย์)
And he sang
(แอนด์ ฮี แซ็ง)

To the Lord let praises be
(ทู เดอะ หลอร์ด เล็ท เพรส บี)
It’s time for dinner now let’s go eat
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ดินเน่อร์ นาว เล็ท โก อี๊ท)
We’ve got some beans and some good cornbread
(หวีบ ก็อท ซัม บีน แซน ซัม กู๊ด cornbread)
Now listen to what the preacher said
(นาว ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท เดอะ พิทเชอร์ เซ็ด)
He said to the Lord let praised be
(ฮี เซ็ด ทู เดอะ หลอร์ด เล็ท เพรส บี)
It’s time for dinner now let’s go eat
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ดินเน่อร์ นาว เล็ท โก อี๊ท)

And the moral of this story
(แอนด์ เดอะ ม๊อรั่ล อ็อฝ ดิส สท๊อรี่)
Children it is plain but true
(ชีลดเร็น หนิด อีส เพลน บั๊ท ทรู)
God knows if a preacher preaches long enough
(ก๊อด โนว์ อิ๊ฟ อะ พิทเชอร์ preaches ลอง อีน๊าฟ)
Even he’ll get hungry too
(อี๊เฝ่น เฮ็ลล เก็ท ฮั๊งกรี้ ทู)
And he’ll sing
(แอนด์ เฮ็ลล ซิง)

To the Lord let praises be
(ทู เดอะ หลอร์ด เล็ท เพรส บี)
It’s time for dinner now let’s go eat
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ดินเน่อร์ นาว เล็ท โก อี๊ท)
We’ve got some beans and some good cornbread
(หวีบ ก็อท ซัม บีน แซน ซัม กู๊ด cornbread)
Now listen to what the preacher said
(นาว ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท เดอะ พิทเชอร์ เซ็ด)
He said to the Lord let praised be
(ฮี เซ็ด ทู เดอะ หลอร์ด เล็ท เพรส บี)
It’s time for dinner now let’s go eat
(อิทซ ไทม์ ฟอร์ ดินเน่อร์ นาว เล็ท โก อี๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Church คำอ่านไทย Lyle Lovett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น