เนื้อเพลง Blue Skies คำอ่านไทย Lenka

We’ve been waiting, anticipating change coming our way
(หวีบ บีน เวททิง , แอนติซิเพดิง เชนจ คัมอิง เอ๊า เว)
You’re my baby through the bad lights to the greater days
(ยัวร์ ไม เบบิ ธรู เดอะ แบ็ด ไลท ทู เดอะ กเรทเออะ เด)

I know that something good is waiting just around the corner
(ไอ โน แดท ซัมติง กุด อีส เวททิง จัซท อะเรานด เดอะ คอเนอะ)
There’s a new day dawning, there’s a new life for us
(แฑ ซา นยู เด ดอนนิง , แฑ ซา นยู ไลฟ ฟอ อัซ)
Got to keep on holding on for just a little longer I know
(ก็อท ทู คีพ ออน โฮลดิง ออน ฟอ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลองเงอ ไอ โน)

That it’s gonna be blue skies for you and I
(แดท อิทซ กอนนะ บี บลู สกาย ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
We’ll step out of the shadows and walk into the light
(เว็ล ซเท็พ เอาท อ็อฝ เดอะ แฌดโอ แซน วอค อีนทุ เดอะ ไลท)
Yeah it’s gonna be blue skies for you and I
(เย่ อิทซ กอนนะ บี บลู สกาย ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
But my heart beats slow as the storm carries on up high
(บัท ไม ฮาท บีท ซโล แอ็ส เดอะ ซทอม คาร์รีสฺ ออน อัพ ไฮ)
And the clouds roll by
(แอ็นด เดอะ คเลาด โรล ไบ)

I can feel it, it’s a comet, fast and fierce and wild
(ไอ แค็น ฟีล อิท , อิทซ ซา คอมเอ็ท , ฟัซท แอ็นด เฟียซ แอ็นด ไวลด)
I can see it everytime I look into those eyes
(ไอ แค็น ซี อิท เอ๊รี่ไทม์ ไอ ลุค อีนทุ โฑส ไอ)

Tell me is it really gonna storm again,
(เท็ล มี อีส ซิท ริแอ็ลลิ กอนนะ ซทอม อะเกน ,)
Will the sky turn dark, will the rain begin?
(วิล เดอะ ซไค เทิน ดาค , วิล เดอะ เรน บีกีน)
I wanna be with you wherever lightening strikes cause I know
(ไอ วอนนา บี วิฑ ยู ฮแวเรฝเออะ ไลเทินนิ่ง ซทไรค คอส ไอ โน)
[adsense]
That it’s gonna be blue skies for you and I
(แดท อิทซ กอนนะ บี บลู สกาย ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
We’ll step out of the shadows and walk into the light
(เว็ล ซเท็พ เอาท อ็อฝ เดอะ แฌดโอ แซน วอค อีนทุ เดอะ ไลท)
Yeah it’s gonna be blue skies for you and I
(เย่ อิทซ กอนนะ บี บลู สกาย ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
But my heart beats slow as the storm carries on up high
(บัท ไม ฮาท บีท ซโล แอ็ส เดอะ ซทอม คาร์รีสฺ ออน อัพ ไฮ)
And the clouds roll by
(แอ็นด เดอะ คเลาด โรล ไบ)

And the clouds roll by
(แอ็นด เดอะ คเลาด โรล ไบ)
I can’t stand the rain for one more day
(ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เรน ฟอ วัน โม เด)
I know we can make it go away
(ไอ โน วี แค็น เมค อิท โก อะเว)

Can you feel it?
(แค็น ยู ฟีล อิท)
Like a fever, burning till it breaks
(ไลค เก ฟีเฝอะ , เบรินนิง ทิล อิท บเรค)

Blue skies for you and I
(บลู สกาย ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
We’ll step out of the shadows and walk into the light
(เว็ล ซเท็พ เอาท อ็อฝ เดอะ แฌดโอ แซน วอค อีนทุ เดอะ ไลท)
Yeah it’s gonna be blue skies for you and I
(เย่ อิทซ กอนนะ บี บลู สกาย ฟอ ยู แอ็นด ดาย)
But my heart beats slow as the storm carries on up high
(บัท ไม ฮาท บีท ซโล แอ็ส เดอะ ซทอม คาร์รีสฺ ออน อัพ ไฮ)
And the clouds roll by
(แอ็นด เดอะ คเลาด โรล ไบ)

Blue skies, blue skies [and the clouds roll by]
(บลู สกาย , บลู สกาย [ แอ็นด เดอะ คเลาด โรล ไบ ])
Blue skies, blue skies [and the clouds roll by]
(บลู สกาย , บลู สกาย [ แอ็นด เดอะ คเลาด โรล ไบ ])
Blue skies, blue skies [and the clouds roll by]
(บลู สกาย , บลู สกาย [ แอ็นด เดอะ คเลาด โรล ไบ ])
Blue skies, blue skies [and the clouds roll by]
(บลู สกาย , บลู สกาย [ แอ็นด เดอะ คเลาด โรล ไบ ])
Blue, blue, blue, blue, blue, blue…
(บลู , บลู , บลู , บลู , บลู , บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Skies คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น