เนื้อเพลง Feel No Pain คำอ่านไทย Sade

Mamma been laid off
(มะมา บีน เลด ออฟฟ)
Pappa been laid off
(Pappa บีน เลด ออฟฟ)
My brother’s been laid off
(มาย บร๊าเท่อรํ บีน เลด ออฟฟ)
For more than two years now
(ฟอร์ โม แฑ็น ทู เยียร์ นาว)
Ooh can’t get a job
(อู้ แค็นท เก็ท ดา จ๊อบ)
Billy can’t get a job
(บีลลิ แค็นท เก็ท ดา จ๊อบ)
Ooh they gotta listen to the blues
(อู้ เด กอททะ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ บลู)
Help them to strive
(เฮ้ลพ เด็ม ทู ซทไรฝ)
Help them to move on
(เฮ้ลพ เด็ม ทู มู๊ฝ ออน)
Help them to have some future
(เฮ้ลพ เด็ม ทู แฮ็ฝ ซัม ฟิ๊วเช่อร์)
Help them to live long
(เฮ้ลพ เด็ม ทู ไล้ฝ ลอง)
Help them to live life
(เฮ้ลพ เด็ม ทู ไล้ฝ ไล๊ฟ)
Help them to smile
(เฮ้ลพ เด็ม ทู สไมล์)
Don’t let them stay home and listen to the blues
(ด้อนท์ เล็ท เด็ม สเทย์ โฮม แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ บลู)

Pappa been laid off
(Pappa บีน เลด ออฟฟ)
Mamma been laid off
(มะมา บีน เลด ออฟฟ)
Billy can’t get a job
(บีลลิ แค็นท เก็ท ดา จ๊อบ)
For too long too long
(ฟอร์ ทู ลอง ทู ลอง)
Don’t let them lose
(ด้อนท์ เล็ท เด็ม ลู้ส)
We gotta give them a chance
(วี กอททะ กี๊ฝ เด็ม มา แช้นซํ)
It’s gonna come back on everyone
(อิทซ กอนนะ คัม แบ็ค ออน เอ๊วี่วัน)
If you don’t make them dance
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เม้ค เด็ม แด๊นซ์)
Don’t let them stay home and listen to the blues
(ด้อนท์ เล็ท เด็ม สเทย์ โฮม แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ บลู)

There’s nothing sacred [why why why]]
(แดร์ นัธอิง เซคเร็ด [ วาย วาย วาย ] ])
breathing hatred
(บรีสดิง เฮทเร็ด)
We have to face it [why why why]
(วี แฮ็ฝ ทู เฟซ อิท [ วาย วาย วาย ])
No one can take it
(โน วัน แคน เท้ค อิท)
And feel no pain
(แอนด์ ฟีล โน เพน)

Mamma been laid off
(มะมา บีน เลด ออฟฟ)
Pappa been laid off
(Pappa บีน เลด ออฟฟ)
My brother’s been laid off
(มาย บร๊าเท่อรํ บีน เลด ออฟฟ)
For more than two years now
(ฟอร์ โม แฑ็น ทู เยียร์ นาว)
Ooh can’t get a job
(อู้ แค็นท เก็ท ดา จ๊อบ)
Billy can’t get a job
(บีลลิ แค็นท เก็ท ดา จ๊อบ)
Ooh they gotta listen to the blues
(อู้ เด กอททะ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ บลู)

Help them to strive
(เฮ้ลพ เด็ม ทู ซทไรฝ)
Help them to move on
(เฮ้ลพ เด็ม ทู มู๊ฝ ออน)
Help them to have some future
(เฮ้ลพ เด็ม ทู แฮ็ฝ ซัม ฟิ๊วเช่อร์)
Help them to live long
(เฮ้ลพ เด็ม ทู ไล้ฝ ลอง)
Help them to live life
(เฮ้ลพ เด็ม ทู ไล้ฝ ไล๊ฟ)
Help them to smile
(เฮ้ลพ เด็ม ทู สไมล์)
Don’t let them stay home and listen to the blues
(ด้อนท์ เล็ท เด็ม สเทย์ โฮม แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ บลู)

One day we’re gonna wake up
(วัน เดย์ เวีย กอนนะ เว้ค อั๊พ)
And the ghetto’s all around
(แอนด์ เดอะ เกทโท ซอร์ อะราวนฺดฺ)
All over my friend
(ออล โอ๊เฝ่อร มาย เฟรน)
Have you ever seen a man break down
(แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน อะ แมน เบร๊ค เดาน)

Do you know how that feels
(ดู ยู โนว์ ฮาว แดท ฟีล)
To walk the streets with your head held high
(ทู ว๊อล์ค เดอะ สทรีท วิธ ยุร เฮด เฮ็ลด ไฮฮ)
Why, why, why
(วาย , วาย , วาย)
Oh Lord, have mercy
(โอ หลอร์ด , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)
Did you ever see a man break down
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ซี อะ แมน เบร๊ค เดาน)

There’s nothing sacred
(แดร์ นัธอิง เซคเร็ด)
Breathing hatred
(บรีสดิง เฮทเร็ด)
We have to face it
(วี แฮ็ฝ ทู เฟซ อิท)
No one can take it [how can they take that much]
(โน วัน แคน เท้ค อิท [ ฮาว แคน เด เท้ค แดท มัช ])
And feel no pain
(แอนด์ ฟีล โน เพน)

Ooh did you ever see a man break down
(อู้ ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ซี อะ แมน เบร๊ค เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel No Pain คำอ่านไทย Sade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น