เนื้อเพลง Girl Almighty คำอ่านไทย One Direction

[Hey hey, oh no, no, no]
([ เฮ เฮ , โอ โน , โน , โน ])

[LIAM:]
([ LIAM : ])
Her light is as loud as as many ambulances
(เฮอ ไลท อีส แอ็ส เลาด แอ็ส แอ็ส เมนอิ แอมบิวแล็นซ)
As it takes to save a savior, oh [whoa whoa whoa]
(แอ็ส ซิท เทค ทู เซฝ อะ เซฝเยอะ , โอ [ โว้ว โว้ว โว้ว ])

[HARRY:]
([ แฮริ : ])
She floats through the room on a big balloon
(ชี ฟโลท ธรู เดอะ รุม ออน อะ บิก แบ็ลลูน)
Some say, “She’s such a fake,”
(ซัม เซ , ชี ซัช อะ เฟค ,)
That her love is made up
(แดท เฮอ ลัฝ อีส เมด อัพ)
No, no, no, no
(โน , โน , โน , โน)

[NIALL:]
([ เนียล : ])
Let’s have another toast to the girl almighty
(เล็ท แฮ็ฝ แอะนัธเออะ โทซท ทู เดอะ เกิล ออลไมทิ)
Let’s pray we stay young, stay made of lightning
(เล็ท พเร วี ซเท ยัง , ซเท เมด อ็อฝ ไลทนิง)

[ZAYN:]
([ ZAYN : ])
Am I the only, only believer?
(แอ็ม ไอ ดิ โอ๊นลี่ , โอ๊นลี่ บิลีฝเฝอะ)

There’s something happening here [2x]
(แฑ ซัมติง แฮพเพะนิง เฮียร [ 2x ])

The only, only believer
(ดิ โอ๊นลี่ , โอ๊นลี่ บิลีฝเฝอะ)

[There’s something happening here,
([ แฑ ซัมติง แฮพเพะนิง เฮียร ,)
I hope you feel what I’m feeling too]
(ไอ โฮพ ยู ฟีล ฮว็อท แอม ฟีลอิง ทู ])

[LIAM:]
([ LIAM : ])
I’d get down, I’d get down, I’d get down on my knees for you
(อาย เก็ท เดาน , อาย เก็ท เดาน , อาย เก็ท เดาน ออน ไม นี ฟอ ยู)
I’d get down, I’d get down, I’d get down on my knees
(อาย เก็ท เดาน , อาย เก็ท เดาน , อาย เก็ท เดาน ออน ไม นี)
I’d get down on my knees for you
(อาย เก็ท เดาน ออน ไม นี ฟอ ยู)
[adsense]
[LOUIS:]
([ ลุอี : ])
Her light is as loud as as many ambulances
(เฮอ ไลท อีส แอ็ส เลาด แอ็ส แอ็ส เมนอิ แอมบิวแล็นซ)
As it takes to save a savior, oh [whoa whoa whoa]
(แอ็ส ซิท เทค ทู เซฝ อะ เซฝเยอะ , โอ [ โว้ว โว้ว โว้ว ])

[NIALL:]
([ เนียล : ])
She floats through the room on a big balloon
(ชี ฟโลท ธรู เดอะ รุม ออน อะ บิก แบ็ลลูน)
Some say, “She’s such a fake,”
(ซัม เซ , ชี ซัช อะ เฟค ,)
That her love is made up
(แดท เฮอ ลัฝ อีส เมด อัพ)
No, no, no, no
(โน , โน , โน , โน)

[HARRY:]
([ แฮริ : ])
Let’s have another toast to the girl almighty
(เล็ท แฮ็ฝ แอะนัธเออะ โทซท ทู เดอะ เกิล ออลไมทิ)

[LOUIS:]
([ ลุอี : ])
Let’s pray we stay young, stay made of lightning
(เล็ท พเร วี ซเท ยัง , ซเท เมด อ็อฝ ไลทนิง)

[ZAYN:]
([ ZAYN : ])
Am I the only, only believer?
(แอ็ม ไอ ดิ โอ๊นลี่ , โอ๊นลี่ บิลีฝเฝอะ)

There’s something happening here [2x]
(แฑ ซัมติง แฮพเพะนิง เฮียร [ 2x ])

The only, only believer
(ดิ โอ๊นลี่ , โอ๊นลี่ บิลีฝเฝอะ)

[There’s something happening here,
([ แฑ ซัมติง แฮพเพะนิง เฮียร ,)
I hope you feel what I’m feeling too]
(ไอ โฮพ ยู ฟีล ฮว็อท แอม ฟีลอิง ทู ])

[LIAM:]
([ LIAM : ])
I’d get down, I’d get down, I’d get down on my knees for you
(อาย เก็ท เดาน , อาย เก็ท เดาน , อาย เก็ท เดาน ออน ไม นี ฟอ ยู)

[NIALL:]
([ เนียล : ])
I’d get down, I’d get down, I’d get down on my knees
(อาย เก็ท เดาน , อาย เก็ท เดาน , อาย เก็ท เดาน ออน ไม นี)
I’d get down on my knees for you
(อาย เก็ท เดาน ออน ไม นี ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girl Almighty คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น