เนื้อเพลง Move It คำอ่านไทย Christina Aguilera

This one
(ดิส วัน)

Can you feel it, feel the groove
(แคน ยู ฟีล อิท , ฟีล เดอะ กรูฝ)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เท้ค คอนโทรล)
And let your body move
(แอนด์ เล็ท ยุร บ๊อดี้ มู๊ฝ)
Just relax, oh and listen to the sound
(จั๊สท รีแหล๊ก , โอ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ซาวน์ด)
Once the music takes you
(วั๊นซ เดอะ มิ๊วสิค เท้ค ยู)
You will finally have found
(ยู วิล ไฟแน็ลลิ แฮ็ฝ เฟานด)
It will take, you away
(อิท วิล เท้ค , ยู อะเวย์)
To another state of mind
(ทู อะน๊าเทร่อร์ สเทท อ็อฝ ไมนด์)
Where peace you’ll find inside the sound
(แวร์ พี๊ซ โยว ไฟนด์ อิ๊นไซด์ เดอะ ซาวน์ด)
Just escape, to a place
(จั๊สท เอสเขพ , ทู อะ เพลส)
Troubles seem to flow away when you get away
(ทรั๊บเบิ้ล ซีม ทู โฟลว์ อะเวย์ เว็น ยู เก็ท อะเวย์)

Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
The feel of the rhythm
(เดอะ ฟีล อ็อฝ เดอะ ริธึ่ม)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Leave it going on
(ลี๊ฝ อิท โกอิ้ง ออน)
If you wanna get away
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท อะเวย์)
And ease your mind now
(แอนด์ อี๊ส ยุร ไมนด์ นาว)
Come on everybody stay
(คัมมอน เอวี่บอดี้ สเทย์)
And let the song
(แอนด์ เล็ท เดอะ ซ็อง)
Take you away, yeah
(เท้ค ยู อะเวย์ , เย่)

Alright
(ออลไร๊ท)

Can you feel it, feel the groove
(แคน ยู ฟีล อิท , ฟีล เดอะ กรูฝ)
Let the music take control
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เท้ค คอนโทรล)
And let your body move
(แอนด์ เล็ท ยุร บ๊อดี้ มู๊ฝ)
Just relax, oh and listen to the sound
(จั๊สท รีแหล๊ก , โอ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ซาวน์ด)
Once the music takes you
(วั๊นซ เดอะ มิ๊วสิค เท้ค ยู)
You will finally have found
(ยู วิล ไฟแน็ลลิ แฮ็ฝ เฟานด)
It will take, you away
(อิท วิล เท้ค , ยู อะเวย์)
To another state of mind
(ทู อะน๊าเทร่อร์ สเทท อ็อฝ ไมนด์)
Where peace you’ll find inside the sound
(แวร์ พี๊ซ โยว ไฟนด์ อิ๊นไซด์ เดอะ ซาวน์ด)
Just escape, to a place
(จั๊สท เอสเขพ , ทู อะ เพลส)
Troubles seem to flow away when you get away
(ทรั๊บเบิ้ล ซีม ทู โฟลว์ อะเวย์ เว็น ยู เก็ท อะเวย์)

Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
The feel of the rhythm
(เดอะ ฟีล อ็อฝ เดอะ ริธึ่ม)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Leave it going on
(ลี๊ฝ อิท โกอิ้ง ออน)
If you wanna get away
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท อะเวย์)
And ease your mind now
(แอนด์ อี๊ส ยุร ไมนด์ นาว)
Come on everybody stay
(คัมมอน เอวี่บอดี้ สเทย์)
And let the song
(แอนด์ เล็ท เดอะ ซ็อง)
Take you away, yeah
(เท้ค ยู อะเวย์ , เย่)

Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
The feel of the rhythm
(เดอะ ฟีล อ็อฝ เดอะ ริธึ่ม)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Leave it going on
(ลี๊ฝ อิท โกอิ้ง ออน)
If you wanna get away
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท อะเวย์)
And ease your mind now
(แอนด์ อี๊ส ยุร ไมนด์ นาว)
Come on everybody stay
(คัมมอน เอวี่บอดี้ สเทย์)
And let the song
(แอนด์ เล็ท เดอะ ซ็อง)
Take you away, yeah
(เท้ค ยู อะเวย์ , เย่)

Get this party going on
(เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ โกอิ้ง ออน)
The feel of the rhythm
(เดอะ ฟีล อ็อฝ เดอะ ริธึ่ม)
Gotta, gotta make it strong
(กอททะ , กอททะ เม้ค อิท สทรอง)
Leave it going on
(ลี๊ฝ อิท โกอิ้ง ออน)
If you wanna get away
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท อะเวย์)
And ease your mind now
(แอนด์ อี๊ส ยุร ไมนด์ นาว)
Come on everybody stay
(คัมมอน เอวี่บอดี้ สเทย์)
And let the song
(แอนด์ เล็ท เดอะ ซ็อง)
Take you away, yeah
(เท้ค ยู อะเวย์ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move It คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น