เนื้อเพลง Come and Get Me คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I remove your roof n*gga let the sun shine in
(ไอ รีมู๊ฝ ยุร รู๊ฟ เอ็น *gga เล็ท เดอะ ซัน ไชน์ อิน)
Thirty-eight waist, enough to put one nine in
(เธอทิ เอท เว๊สท , อีน๊าฟ ทู พุท วัน ไนน อิน)
Really a thirty-six without the gun I’m thin
(ริแอ็ลลิ อะ เธอทิ ซิกซ์ วิธเอ๊าท เดอะ กัน แอม ทริน)
but when the gat is tucked, I’m fat as f*ck
(บั๊ท เว็น เดอะ แกท อีส ทัค , แอม แฟท แอส เอฟ *ck)
Ignorant bastard, I’m takin it back to day one
(อีกโนะแร็นท แบซเทิด , แอม ทอคกิ่น หนิด แบ็ค ทู เดย์ วัน)
No kids, but trust me I know how to raise a gun
(โน คิด , บั๊ท ทรัสท มี ไอ โนว์ ฮาว ทู เร้ส อะ กัน)
For n*ggaz that think I spend my days in the sun
(ฟอร์ เอ็น *ggaz แดท ทริ๊งค ไอ สเพ็นด มาย เดย์ ซิน เดอะ ซัน)
well here’s the shock of your life, the glock not the mic
(เวลล เฮียร เดอะ ช๊อค อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ , เดอะ คล็อก น็อท เดอะ ไมคะ)
Homey I’m not into hype; trust me, I’m still street
(โฮมี แอม น็อท อิ๊นทู เฮฝ ; ทรัสท มี , แอม สทิลล สทรีท)
You still f*ckin up then trust me I still creep
(ยู สทิลล เอฟ *ckin อั๊พ เด็น ทรัสท มี ไอ สทิลล ครีพ)
Yeah I know the platinum chain be lookin real sweet
(เย่ ไอ โนว์ เดอะ พแลทนัม เชน บี ลุคกิน เรียล สวี้ท)
but reach and I bury n*ggaz sixty feet deep
(บั๊ท รี๊ช แอนด์ ดาย เบ๊อรี่ เอ็น *ggaz ซิคซทิ ฟีท ดี๊พ)
S dot Carter turn rappers into martyrs
(เอส ดอท คาเทอะ เทิร์น แรพเพอ อิ๊นทู มาเทอะ)
Seperate fathers from they daughters, why bother
(เซปเพอเรท ฟ๊าเท่อร ฟรอม เด ด๊อเท่อร์ , วาย บ๊อเทร่อรฺ)
I’m a crook like you, I took like you
(แอม มา ครุค ไล๊ค ยู , ไอ ทุค ไล๊ค ยู)
I disobeyed the law threw out the book like you
(ไอ ดิโซะเบ เดอะ ลอว์ ธรู เอ๊าท เดอะ บุ๊ค ไล๊ค ยู)
How dare you look at Jigga like I’m shook like boo
(ฮาว แดร์ ยู ลุ๊ค แกท จิ๊กกา ไล๊ค แอม ฌุค ไล๊ค บู)
I keep the fifth with me n*gga, come and get me..
(ไอ คี๊พ เดอะ ฟิฟธ วิธ มี เอ็น *gga , คัม แอนด์ เก็ท มี)

COME AND GET ME!
(คัม แอนด์ เก็ท มี !)
{*gong sounds*} Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-come..
({*ก็อง ซาวน์ด *} คา คา คา คา คา คา คา คัม)
{*bell rings*} COME AND GET ME! Ka-ka-ka-COME AND GET ME! ..
({*เบลล์ ริง เอส *} คัม แอนด์ เก็ท มี ! คา คา คา คัม แอนด์ เก็ท มี !)
{*bell rings*} COME AND GET ME! Ka-ka-ka..
({*เบลล์ ริง เอส *} คัม แอนด์ เก็ท มี ! คา คา คา)
{*bell rings*} .. Ka-ka-ka-ka-come
({*เบลล์ ริง เอส *} คา คา คา คา คัม)
{*bell rings*} .. come and get me COME AND GET ME
({*เบลล์ ริง เอส *} คัม แอนด์ เก็ท มี คัม แอนด์ เก็ท มี)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Don’t know what y’all n*ggaz is
(ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยอล เอ็น *ggaz อีส)
tryin to do but I don’t like it
(ทายอิน ทู ดู บั๊ท ไอ ด้อนท์ ไล๊ค อิท)
Yeah, straight gangster sh*t
(เย่ , สเทร๊ท แกะซเทอะ ฌะ *ที)
Heyyyy, uh-huh-uh-uhh gangster sh*t
(Heyyyy , อา ฮู อา อา แกะซเทอะ ฌะ *ที)
Uhh, straight gangster n*gga
(อา , สเทร๊ท แกะซเทอะ เอ็น *gga)
Roc..
(ร็อค)

Yo, your summer’s bout to get hot
(โย , ยุร ซั๊มเม่อร์ เบาท ทู เก็ท ฮอท)
N*ggaz home from jail and they plottin
(เอ็น *ggaz โฮม ฟรอม เจล แอนด์ เด plottin)
Heard about the watch, the Bentley hard-top
(เฮิด อะเบ๊าท เดอะ ว๊อทช , เดอะ เบนลี่ ฮาร์ด ท๊อพ)
The Continental T, got em resentin me
(เดอะ คอนทิเนนแท็ล ที , ก็อท เอ็ม resentin มี)
God I work hard, please don’t envy me
(ก๊อด ดาย เวิ๊ร์ค ฮาร์ด , พลีซ ด้อนท์ เอนฝิ มี)
I paid the cost to be the boss to floss this hard
(ไอ เพลด เดอะ คอสทํ ทู บี เดอะ บอส ทู ฟล็อซ ดิส ฮาร์ด)
I can recall a year ago I almost lost this job
(ไอ แคน รีคอลล อะ เยียร์ อะโก ไอ อ๊อลโมสท ล็อซท ดิส จ๊อบ)
All y’all remember is the part about me parkin the hog
(ออล ยอล รีเม๊มเบ่อร์ อีส เดอะ พาร์ท อะเบ๊าท มี พาคกิน เดอะ ฮ็อก)
What about all them days I was walkin my dogs?
(ว๊อท อะเบ๊าท ดอร์ เด็ม เดย์ ซาย วอส วอคกิน มาย ด้อกก)
Barkin at broads, but they never hollered back
(Barkin แอ็ท บรอด , บั๊ท เด เน๊เฝ่อร์ ฮอลเลอะ แบ็ค)
And if they did all they said was, ” Where dem dollaz at? ”
(แอนด์ อิ๊ฟ เด ดิด ออล เด เซ็ด วอส , ” แวร์ เดม dollaz แอ็ท “)
Imagine, bein skinny growin up around broader cats
(อิมแม๊จิ้น , บีนโพล ซคีนอิ โกรวิน อั๊พ อะราวนฺดฺ broader แค๊ท)
The quiet assassin demeanor of them college cats
(เดอะ ไคว๊เอ้ท แอ็ซแซซซิน ดิมีนเออะ อ็อฝ เด็ม ค๊อลลิจ แค๊ท)
until I got a gat and loudly start poppin back
(อันทิล ไอ ก็อท ดา แกท แอนด์ เลาดลิ สท๊าร์ท พอพปิน แบ็ค)
Round the way, n*ggaz called me Bobby Bouchete
(ราวนด เดอะ เวย์ , เอ็น *ggaz คอลลํ มี บอบบิ Bouchete)
Now all I hear is whispers of what you gon’ do to Jay
(นาว ออล ไอ เฮียร อีส วิสเพ่อร์ อ็อฝ ว๊อท ยู ก็อน ดู ทู เจ)
How y’all gon’ stick me up, take my jewels away
(ฮาว ยอล ก็อน สทิ๊ค มี อั๊พ , เท้ค มาย จิ๊วเอ็ล อะเวย์)
Pull out your gat, car jack me take my cruise away
(พูลล เอ๊าท ยุร แกท , คารํ แจ็ค มี เท้ค มาย ครู้ยสํ อะเวย์)
Well I got news for y’all fools today, hey..
(เวลล ไอ ก็อท นิว ฟอร์ ยอล ฟูล ทูเดย์ , เฮ)

Chorus: Jay-Z
(ค๊อรัส : เจ ซี)

I got, shots to give come and get me n*gga
(ไอ ก็อท , ฌ็อท ทู กี๊ฝ คัม แอนด์ เก็ท มี เอ็น *gga)
Y’all wanna rob the kid? Come and get me n*gga
(ยอล วอนนา ร๊อบ เดอะ คิด คัม แอนด์ เก็ท มี เอ็น *gga)
I won’t, part with this come and get me n*gga
(ไอ ว็อนท , พาร์ท วิธ ดิส คัม แอนด์ เก็ท มี เอ็น *gga)
I worked, hard for this come and get me n*gga
(ไอ เวิ๊ร์ค , ฮาร์ด ฟอร์ ดิส คัม แอนด์ เก็ท มี เอ็น *gga)
I got, shots to give, COME AND GET ME..
(ไอ ก็อท , ฌ็อท ทู กี๊ฝ , คัม แอนด์ เก็ท มี)
COME AND GET ME..
(คัม แอนด์ เก็ท มี)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I made it so, you could say Marcy and it was all good
(ไอ เมด อิท โซ , ยู เคิด เซย์ มาร์ซี แอนด์ ดิท วอส ซอร์ กู๊ด)
I ain’t crossover I brought the suburbs to the hood
(ไอ เอน crossover ไอ บรอท เดอะ ซั๊บเบิร์บ ทู เดอะ ฮุด)
Made em relate to your struggle, told em bout your hustle
(เมด เอ็ม รีเหลท ทู ยุร สทรั๊กเกิ้ล , โทลด เอ็ม เบาท ยุร เฮสเซล)
Went on MTV with do-rags, I made them love you
(เว็นท ออน เอ็มทีวี วิธ ดู แร๊ก , ไอ เมด เด็ม ลัฝ ยู)
You know normally them people wouldn’t be f*ckin witchu
(ยู โนว์ นอแม็ลลิ เด็ม พี๊เพิ่ล วูดดึ่น บี เอฟ *ckin วิทชู)
Til I made em understand why you do what you do
(ทิล ไอ เมด เอ็ม อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู ดู ว๊อท ยู ดู)
I expected to hear, ” Jay, if it wasn’t for you.. ”
(ไอ เอ็กซเพ็คท ทู เฮียร , ” เจ , อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ ยู “)
But instead, all I hear is buzzin in your crew
(บั๊ท อินสเท๊ด , ออล ไอ เฮียร อีส บรัซซิน อิน ยุร ครู)
How y’all scheamin, tryin to get accustomed to my moves
(ฮาว ยอล scheamin , ทายอิน ทู เก็ท แอ๊คคัสต้อม ทู มาย มู๊ฝ)
So y’all could tape my mouth, stake out my house
(โซ ยอล เคิด เท๊พ มาย เม๊าธ , สเท๊ค เอ๊าท มาย เฮ้าส)
But I got pride I’m a n*gga first
(บั๊ท ไอ ก็อท ไพรด์ แอม มา เอ็น *gga เฟิร์สท)
I gotta cock back and pull the trigger first
(ไอ กอททะ ค๊อค แบ็ค แอนด์ พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์ เฟิร์สท)
That’s how Jigga work
(แด้ท ฮาว จิ๊กกา เวิ๊ร์ค)
The funny thing; I represent y’all everytime I spit a verse
(เดอะ ฟันนิ ทริง ; ไอ รีเพรสเซ่นท ยอล เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซพิท ดา เฝิซ)
and that’s the sh*t that hurts
(แอนด์ แด้ท เดอะ ฌะ *ที แดท เฮิร์ท)
But hey, I got my mind right, got my nine right here
(บั๊ท เฮ , ไอ ก็อท มาย ไมนด์ ไร๊ท , ก็อท มาย ไนน ไร๊ท เฮียร)
So when y’all feel that the time is right..
(โซ เว็น ยอล ฟีล แดท เดอะ ไทม์ อีส ไร๊ท)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Aiy yo yo, aiy yo yo
(Aiy โย โย , aiy โย โย)
It’s only fair that I warn ya, rap’s my new hustle
(อิทซ โอ๊นลี่ แฟร์ แดท ไอ วอร์น ยา , แร็พ มาย นิว เฮสเซล)
I’m treatin it like the corner, f*ck with me if you wanna
(แอม ทรีดิน หนิด ไล๊ค เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , เอฟ *ck วิธ มี อิ๊ฟ ยู วอนนา)
My game change but my mindframe remains the same
(มาย เกม เช้งจํ บั๊ท มาย mindframe รีเมน เดอะ เซม)
I gotta protect what’s mine
(ไอ กอททะ โพรเท๊คท ว๊อท ไมน์)
Sh*t I started from nothin; zero, zip
(ฌะ *ที ไอ สท๊าร์ท ฟรอม นอทติน ; ซี๊โร่ , สิพ)
I made my way hustlin, I don’t owe n*ggaz sh*t
(ไอ เมด มาย เวย์ ฮัสลิน , ไอ ด้อนท์ โอว์ เอ็น *ggaz ฌะ *ที)
I’m paranoid now, so I keep the gun gripped
(แอม พารานอย นาว , โซ ไอ คี๊พ เดอะ กัน กริพ)
Cats I played skelly with? N*ggaz done flipped
(แค๊ท ซาย เพลย์ skelly วิธ เอ็น *ggaz ดัน ฟริพทฺ)
I keep a banger in the ankle, one in the hip
(ไอ คี๊พ อะ แบงเงอ อิน ดิ แองเคิล , วัน อิน เดอะ ฮิพ)
Two in the stash, one come up when I shift
(ทู อิน เดอะ สแตช , วัน คัม อั๊พ เว็น นาย ชิฟท์)
I keep one under the chair where I sit
(ไอ คี๊พ วัน อั๊นเด้อร เดอะ แชร์ แวร์ ไอ ซิท)
I even got a gun in the hair in the bun of my b*tch
(ไอ อี๊เฝ่น ก็อท ดา กัน อิน เดอะ แฮร์ อิน เดอะ บัน อ็อฝ มาย บี *tch)
Ask Big; everytime he’d come to my crib
(อาสคฺ บิ๊ก ; เอ๊รี่ไทม์ ฮีด คัม ทู มาย คริบ)
he’d find another gun that I hid
(ฮีด ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ กัน แดท ไอ ฮิด)
I’m ready to make this one of the, hottest summer there is
(แอม เร๊ดี้ ทู เม้ค ดิส วัน อ็อฝ เดอะ , ฮอทเดว ซั๊มเม่อร์ แดร์ อีส)
Everyday like a hundred-and-six.. sh*t..
(เอวี่เดย์ ไล๊ค เก ฮั๊นเดร็ด แอนด์ ซิกซ์ ฌะ *ที)

Chorus 2X
(ค๊อรัส 2X)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Motherf*ckers!
(Motherf*ckers !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come and Get Me คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น