เนื้อเพลง Gangsta Life คำอ่านไทย Beenie Man

Well you done know,
(เวลล ยู ดัน โนว์ ,)
When gangsta touch the street,
(เว็น แก๊งซดา ทั๊ช เดอะ สทรีท ,)
Food have fi eat
(ฟู้ด แฮ็ฝ ฟาย อี๊ท)
It’s a gangsta life
(อิทซ ซา แก๊งซดา ไล๊ฟ)
Zagga zow
(Zagga zow)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

We squeeze and make cheese
(วี สควี๊ซ แอนด์ เม้ค ชี๊ส)
Bu’n my enemy
(บัน มาย เอ๊นนิมี่)
Cats freeze and beg please
(แค๊ท ฟรีส แอนด์ เบ๊ก พลีซ)

Put them on their knee
(พุท เด็ม ออน แดร์ นี)

We seize the opportunities for our families to make Gs
(วี ซี๊ซ ดิ ออปโพทูนีดิสฺ ฟอร์ เอ๊า แฟมลีสฺ ทู เม้ค จีส)

Bu’n the wannabes
(บัน เดอะ วอนนาบี)

We squeeze and make cheese
(วี สควี๊ซ แอนด์ เม้ค ชี๊ส)
Bu’n my enemy
(บัน มาย เอ๊นนิมี่)
Cats freeze and make please
(แค๊ท ฟรีส แอนด์ เม้ค พลีซ)

Put them on their knee
(พุท เด็ม ออน แดร์ นี)
We seize the opportunities for our families to make Gs
(วี ซี๊ซ ดิ ออปโพทูนีดิสฺ ฟอร์ เอ๊า แฟมลีสฺ ทู เม้ค จีส)

Straight from the gangsta town
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ แก๊งซดา ทาวน์)
Kingston, Jamaica, where we hold it down
(คิง ston , เจไมกา , แวร์ วี โฮลด์ ดิท เดาน)
Fools get killed for the chi-ching sound
(ฟูล เก็ท คิลล์ ฟอร์ เดอะ ชี ชิง ซาวน์ด)
Ain’t got time to be f*cking around
(เอน ก็อท ไทม์ ทู บี เอฟ *คิง อะราวนฺดฺ)
Cause only the strong will survive the streets
(ค๊อส โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง วิล เซอร์ไฝ๊ฝ เดอะ สทรีท)
Don’t f*ck around cause the dogs must eat
(ด้อนท์ เอฟ *ck อะราวนฺดฺ ค๊อส เดอะ ด้อกก มัสท์ อี๊ท)
Punks get f*cked up on my beat
(พรัค เก็ท เอฟ *cked อั๊พ ออน มาย บีท)
Beenie puts it down with the blue steel heat
(บีนี่ พุท ซิท เดาน วิธ เดอะ บลู สทีล ฮีท)
Gangsta been through lot of wars
(แก๊งซดา บีน ทรู ล็อท อ็อฝ วอร์)
Most of my n*ggas live behind bars
(โมซท อ็อฝ มาย เอ็น *ggas ไล้ฝ บีฮายน์ บาร์)
So I’m telling you so-called stars
(โซ แอม เทลลิง ยู โซ คอลลํ สทาร์)
Don’t come around in your luxury cars
(ด้อนท์ คัม อะราวนฺดฺ อิน ยุร ลั๊กซุรี่ คารํ)
Fool, I swear you must be flakin
(ฟูล , ไอ สแวร์ ยู มัสท์ บี flakin)
Come around tellin cats what you’re making
(คัม อะราวนฺดฺ เทลลิน แค๊ท ว๊อท ยัวร์ เมคอิง)
Showing off jewels like they can’t be taken
(โชว์วิง ออฟฟ จิ๊วเอ็ล ไล๊ค เด แค็นท บี เทคเอ็น)
You must be mistaken
(ยู มัสท์ บี มิซเทคเอ็น)
Gimme dat!
(กีมมิ แดซ !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

We squeeze and make cheese
(วี สควี๊ซ แอนด์ เม้ค ชี๊ส)
Bu’n my enemy
(บัน มาย เอ๊นนิมี่)
Cats freeze and beg please
(แค๊ท ฟรีส แอนด์ เบ๊ก พลีซ)

Put them on their knee
(พุท เด็ม ออน แดร์ นี)

We seize the opportunities for our families to make Gs
(วี ซี๊ซ ดิ ออปโพทูนีดิสฺ ฟอร์ เอ๊า แฟมลีสฺ ทู เม้ค จีส)

Bu’n the wannabes
(บัน เดอะ วอนนาบี)

We squeeze and make cheese
(วี สควี๊ซ แอนด์ เม้ค ชี๊ส)
Bu’n my enemy
(บัน มาย เอ๊นนิมี่)
Cats freeze and make please
(แค๊ท ฟรีส แอนด์ เม้ค พลีซ)

Put them on their knee
(พุท เด็ม ออน แดร์ นี)

We seize the opportunities for our families to make G’s
(วี ซี๊ซ ดิ ออปโพทูนีดิสฺ ฟอร์ เอ๊า แฟมลีสฺ ทู เม้ค จีส)

Well we going straight to your cranium
(เวลล วี โกอิ้ง สเทร๊ท ทู ยุร คเรเนียม)
From the sanitarium
(ฟรอม เดอะ แซนิแทเรียม)
Coming to you heavy like I’m powered by uranium
(คัมอิง ทู ยู เฮ๊ฝฝี่ ไล๊ค แอม พ๊าวเว่อร์ บาย ยุเรเนียม)
Unleash my serium
(อันลีฌ มาย serium)
On a whole stadium
(ออน อะ โฮล ซเทเดียม)
And wild chickenhead getting high from avilium
(แอนด์ ไวลด์ chickenhead เกดดดิ้ง ไฮฮ ฟรอม avilium)
It’s like, it’s like sh*t’s getting serious
(อิทซ ไล๊ค , อิทซ ไล๊ค ฌะ *ts เกดดดิ้ง ซี๊เรี๊ยส)
Cats getting personal
(แค๊ท เกดดดิ้ง เพอซแน็ล)
Actin all precarious
(แอสติน ออล พริแคเรียซ)
N*ggas from various
(เอ็น *ggas ฟรอม แฝเรียซ)
Crews get delirious
(ครู เก็ท ดิลีเรียซ)
Wonderin if I’m a Gemini or Sagittarius
(วันเดอริน อิ๊ฟ แอม มา เจมมีนาย ออ Sagittarius)
Dog this is hideous
(ด้อกก ดิส ซิส ฮีดเอียซ)
By the way I’m curious
(บาย เดอะ เวย์ แอม คิ๊วเรียส)
I moved along so why you getting furious
(ไอ มู๊ฝ อะลอง โซ วาย ยู เกดดดิ้ง ฟยูเรียซ)
Could it be the Grammy tingwhy they are malicing
(เคิด ดิท บี เดอะ แกรมมี่ ทิง วาย เด อาร์ malicings)
Or is it because I link with Dave Kelly why them panicking
(ออ อีส ซิท บิคอส ไอ ลิ๊งค วิธ เดฝ เคลลี่ วาย เด็ม panickings)
While I’m rocking it
(ไวล์ แอม รอคกิง อิท)
Beenie Man locking it
(บีนี่ แมน lockings อิท)
You b*tchin like a b*tch
(ยู บี *tchin ไล๊ค เก บี *tch)
Fool, put a sock in it
(ฟูล , พุท ดา ซ๊อค อิน หนิด)
Rude boy cockin it
(รู๊ด บอย cockin หนิด)
Hustler stockin it
(ฮัซเลอะ stockin หนิด)
Anywhere I’m playin at
(เอนอิฮแว แอม เพลย์ยิน แอ็ท)
Ladies will be flockin it
(เลดิส วิล บี flockin หนิด)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

We squeeze and make cheese
(วี สควี๊ซ แอนด์ เม้ค ชี๊ส)
Bu’n my enemy
(บัน มาย เอ๊นนิมี่)
Cats freeze and beg please
(แค๊ท ฟรีส แอนด์ เบ๊ก พลีซ)

Put them on their knee
(พุท เด็ม ออน แดร์ นี)

We seize the opportunities for our families to make Gs
(วี ซี๊ซ ดิ ออปโพทูนีดิสฺ ฟอร์ เอ๊า แฟมลีสฺ ทู เม้ค จีส)

Bu’n the wannabes
(บัน เดอะ วอนนาบี)

We squeeze and make cheese
(วี สควี๊ซ แอนด์ เม้ค ชี๊ส)
Bu’n my enemy
(บัน มาย เอ๊นนิมี่)
Cats freeze and make please
(แค๊ท ฟรีส แอนด์ เม้ค พลีซ)

Put them on their knee
(พุท เด็ม ออน แดร์ นี)
We seize the opportunities for our families to make Gs
(วี ซี๊ซ ดิ ออปโพทูนีดิสฺ ฟอร์ เอ๊า แฟมลีสฺ ทู เม้ค จีส)
Straight from the gangsta town
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ แก๊งซดา ทาวน์)
Kingston, Jamaica, where we hold it down
(คิง ston , เจไมกา , แวร์ วี โฮลด์ ดิท เดาน)
Fools get killed for the chi-ching sound
(ฟูล เก็ท คิลล์ ฟอร์ เดอะ ชี ชิง ซาวน์ด)
Ain’t got time to be f*cking around
(เอน ก็อท ไทม์ ทู บี เอฟ *คิง อะราวนฺดฺ)
Cause only the strong will survive the streets
(ค๊อส โอ๊นลี่ เดอะ สทรอง วิล เซอร์ไฝ๊ฝ เดอะ สทรีท)
Don’t f*ck around cause the dogs must eat
(ด้อนท์ เอฟ *ck อะราวนฺดฺ ค๊อส เดอะ ด้อกก มัสท์ อี๊ท)
Punks get f*cked up on my beat
(พรัค เก็ท เอฟ *cked อั๊พ ออน มาย บีท)
Beenie puts it down with the blue steel heat
(บีนี่ พุท ซิท เดาน วิธ เดอะ บลู สทีล ฮีท)
Gangsta been through lot of wars
(แก๊งซดา บีน ทรู ล็อท อ็อฝ วอร์)
Most of my n*ggas live behind bars
(โมซท อ็อฝ มาย เอ็น *ggas ไล้ฝ บีฮายน์ บาร์)
So I’m telling you so-called stars
(โซ แอม เทลลิง ยู โซ คอลลํ สทาร์)
Don’t come around in your luxury cars
(ด้อนท์ คัม อะราวนฺดฺ อิน ยุร ลั๊กซุรี่ คารํ)
Fool, I swear you must be flakin
(ฟูล , ไอ สแวร์ ยู มัสท์ บี flakin)
Come around tellin cats what you’re making
(คัม อะราวนฺดฺ เทลลิน แค๊ท ว๊อท ยัวร์ เมคอิง)
Showing off jewels like they can’t be taken
(โชว์วิง ออฟฟ จิ๊วเอ็ล ไล๊ค เด แค็นท บี เทคเอ็น)
You must be mistaken
(ยู มัสท์ บี มิซเทคเอ็น)
Gimme dat!
(กีมมิ แดซ !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

We squeeze and make cheese
(วี สควี๊ซ แอนด์ เม้ค ชี๊ส)
Bu’n my enemy
(บัน มาย เอ๊นนิมี่)
Cats freeze and beg please
(แค๊ท ฟรีส แอนด์ เบ๊ก พลีซ)

Put them on their knee
(พุท เด็ม ออน แดร์ นี)

We seize the opportunities for our families to make Gs
(วี ซี๊ซ ดิ ออปโพทูนีดิสฺ ฟอร์ เอ๊า แฟมลีสฺ ทู เม้ค จีส)

Bu’n the wannabes
(บัน เดอะ วอนนาบี)

We squeeze and make cheese
(วี สควี๊ซ แอนด์ เม้ค ชี๊ส)
Bu’n my enemy
(บัน มาย เอ๊นนิมี่)
Cats freeze and make please
(แค๊ท ฟรีส แอนด์ เม้ค พลีซ)

Put them on their knee
(พุท เด็ม ออน แดร์ นี)

We seize the opportunities for our families to make Gs
(วี ซี๊ซ ดิ ออปโพทูนีดิสฺ ฟอร์ เอ๊า แฟมลีสฺ ทู เม้ค จีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta Life คำอ่านไทย Beenie Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น