เนื้อเพลง Alibi คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

No warning sign, no alibi
(โน วอนิง ซายน , โน อั๊ลไลไบ)
We’re fading faster than the speed of light
(เวีย เฟดิง ฟาสเทอะ แฑ็น เดอะ สพี๊ด อ็อฝ ไล๊ท)
Took a chance, crashed and burned
(ทุค กา แช้นซํ , คแร็ฌ แอนด์ เบิร์น)
No one will ever, ever learn
(โน วัน วิล เอ๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ เลิร์น)

I fell apart, but got back up again
(ไอ เฟ็ล อะพาร์ท , บั๊ท ก็อท แบ็ค อั๊พ อะเกน)
And then I fell apart, but got back up again
(แอนด์ เด็น นาย เฟ็ล อะพาร์ท , บั๊ท ก็อท แบ็ค อั๊พ อะเกน)

We both could see crystal clear
(วี โบทรฺ เคิด ซี ครีซแท็ล เคลียร์)
The inevitable end was near
(ดิ อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล เอ็นด วอส เนียร์)
Made our choice, trial by fire
(เมด เอ๊า ช๊อยซํ , ไทรอั้ล บาย ไฟเออะร)
To battle is the only way we feel
(ทู แบ๊ทเทิ้ล อีส ดิ โอ๊นลี่ เวย์ วี ฟีล)

I fell apart, but got back up again
(ไอ เฟ็ล อะพาร์ท , บั๊ท ก็อท แบ็ค อั๊พ อะเกน)
And then I fell apart, but got back up again
(แอนด์ เด็น นาย เฟ็ล อะพาร์ท , บั๊ท ก็อท แบ็ค อั๊พ อะเกน)
And then I fell apart, but got back up again
(แอนด์ เด็น นาย เฟ็ล อะพาร์ท , บั๊ท ก็อท แบ็ค อั๊พ อะเกน)

Way, oh, Way, oh
(เวย์ , โอ , เวย์ , โอ)
Way, oh, Way, oh
(เวย์ , โอ , เวย์ , โอ)
Way, oh
(เวย์ , โอ)

So here we are reaching out
(โซ เฮียร วี อาร์ รีชชิง เอ๊าท)
The quickest tongue to divide and devour
(เดอะ quickest ทั๊ง ทู ดิไฝด แอนด์ ดิเฝาร)
Divide and devour
(ดิไฝด แอนด์ ดิเฝาร)

If I could end the quest for fire
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด เอ็นด เดอะ คเว็ซท ฟอร์ ไฟเออะร)
For truth and love and myself
(ฟอร์ ทรู๊ธ แอนด์ ลัฝ แอนด์ ไมเซลฟ)
Myself
(ไมเซลฟ)

And I fell apart, but got back up again
(แอนด์ ดาย เฟ็ล อะพาร์ท , บั๊ท ก็อท แบ็ค อั๊พ อะเกน)

Way, oh, Way, oh
(เวย์ , โอ , เวย์ , โอ)
Way, oh, Way, oh
(เวย์ , โอ , เวย์ , โอ)
Way, oh, Way, oh
(เวย์ , โอ , เวย์ , โอ)
Way, oh, Way, oh
(เวย์ , โอ , เวย์ , โอ)
Way, oh
(เวย์ , โอ)

I fell apart, I fell apart
(ไอ เฟ็ล อะพาร์ท , ไอ เฟ็ล อะพาร์ท)
I fell apart, I fell apart
(ไอ เฟ็ล อะพาร์ท , ไอ เฟ็ล อะพาร์ท)
I fell apart
(ไอ เฟ็ล อะพาร์ท)

But got back up again
(บั๊ท ก็อท แบ็ค อั๊พ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alibi คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น