เนื้อเพลง Sandy คำอ่านไทย Air Supply

[Bruce Springsteen]
([ บรูซ สพริง steen ])

Sandy, the fireworks are hailin’ over Little Eden tonight
(แซนดิ , เดอะ ไฟเออเวิร์ค แซร์ hailin โอ๊เฝ่อร ลิ๊ทเทิ่ล อีเดน ทูไน๊ท)
Forcin’ a light into all those stoney faces left stranded on this warm July
(ฟอร์ซิน อะ ไล๊ท อิ๊นทู ออล โฑส สโตนี่ เฟซ เล๊ฟท สแทรนด ออน ดิส วอร์ม จูไล)
own in town the circuit’s full of switchblade lovers, so fast, so shiney,
(โอว์น อิน ทาวน์ เดอะ เซ๊อร์กิท ฟูล อ็อฝ switchblade ลัฝเออะ , โซ ฟาสท , โซ shiney ,)
so sharp
(โซ ชาร์พ)
As the wizards play down on Pinball Way on the boardwalk way past dark
(แอส เดอะ วิซ๊าร์ด เพลย์ เดาน ออน Pinball เวย์ ออน เดอะ boardwalk เวย์ พาสท์ ด๊าร์ค)
And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers
(แอนด์ เดอะ บอย ฟรอม เดอะ คะซิโน แด๊นซ์ วิธ แดร์ เชิ๊ร์ท โอ๊เพ่น ไล๊ค แลทอิน ลัฝเออะ)
on the
(ออน เดอะ)
shore
(ชอร์)
Chasin’ all them silly New York virgins by the score
(เช๊ซิน ออล เด็ม ซิ๊ลลี่ นิว ยอค เฝ๊อร์จิ้น บาย เดอะ สคอร์)

Sandy, the aurora is risin’ behind us
(แซนดิ , ดิ ออโรระ อีส รายซิน บีฮายน์ อัซ)
Those pier lights, our carnival life forever
(โฑส เพีย ไล๊ท , เอ๊า ค๊าร์นิฝ่อล ไล๊ฟ ฟอเร๊เฝ่อร)
Oh, love me tonight, for I may never see you again
(โอ , ลัฝ มี ทูไน๊ท , ฟอร์ ไอ เมย์ เน๊เฝ่อร์ ซี ยู อะเกน)
Hey, Sady girl, my baby
(เฮ , Sady เกิร์ล , มาย เบ๊บี้)

Now, the greasers, they tramp the streets or get busted for sleepin’ on the
(นาว , เดอะ กรีซเออะ , เด ทแร็มพ เดอะ สทรีท ออ เก็ท บัซท ฟอร์ สลีฟปิน ออน เดอะ)
beach all
(บีช ออล)
night
(ไน๊ท)
Them boys in their high heels, ah, Sandy, their skins are so white
(เด็ม บอย ซิน แดร์ ไฮฮ ฮีล , อา , แซนดิ , แดร์ สกิน แซร์ โซ ไว๊ท)
And me, I just got tired of hangin’ in them dust arcades, bangin’ them
(แอนด์ มี , ไอ จั๊สท ก็อท ไทร์ อ็อฝ แฮนจิ้น อิน เด็ม ดัสท อาเคด , แบงงิน เด็ม)
pleasure
(พเลฉเออะ)
machines
(แมชชีน)
Chasin’ the factory girls underneath the boardwalk where they all promise
(เช๊ซิน เดอะ แฟ๊คโทรี่ เกิร์ล อันเดอะนีธ เดอะ boardwalk แวร์ เด ออล พรอมอิซ)
to unsnap
(ทู unsnap)
their jeans
(แดร์ ยีน)
And you know that tilt-a-whirl down on the south beach drag
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ทิลท ดา ฮเวิล เดาน ออน เดอะ เซ๊าธ บีช ดแร็ก)
I got on it last night and my shirt got caught
(ไอ ก็อท ออน หนิด ล๊าสท ไน๊ท แอนด์ มาย เชิ๊ร์ท ก็อท คอท)
And it kept me spinnin’ they didn’t think I’d ever get off
(แอนด์ ดิท เค็พท มี สปินนิน เด ดิ๊นอิน ทริ๊งค อาย เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ออฟฟ)

Sandy, the aurora is risin’ behind us
(แซนดิ , ดิ ออโรระ อีส รายซิน บีฮายน์ อัซ)
Those pier lights, our carnival life on the water
(โฑส เพีย ไล๊ท , เอ๊า ค๊าร์นิฝ่อล ไล๊ฟ ออน เดอะ ว๊อเท่อร)
Runnin’, laughin’ underneath the boardwalk with the boss’s daughter
(รูนนิน , เลอกิน อันเดอะนีธ เดอะ boardwalk วิธ เดอะ บ๊อสสฺ ด๊อเท่อร์)
I remember, Sandy girl, my baby
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ , แซนดิ เกิร์ล , มาย เบ๊บี้)

Sandy, the waitres I was seein’ lost her desire for me
(แซนดิ , เดอะ waitres ซาย วอส ซีอิน ล็อซท เฮอ ดีไซรํ ฟอร์ มี)
I spoke with her last night, she said she won’t set herself on fire for me
(ไอ ซโพค วิธ เฮอ ล๊าสท ไน๊ท , ชี เซ็ด ชี ว็อนท เซ็ท เฮอเซลฟ ออน ไฟเออะร ฟอร์ มี)
anymore
(แอนนี่มอ)
She worked the joint under the boardwalk
(ชี เวิ๊ร์ค เดอะ จอยนท อั๊นเด้อร เดอะ boardwalk)
She was always the girl you saw boppin’ down the beach with the radio
(ชี วอส ออลเว เดอะ เกิร์ล ยู ซอว์ boppin เดาน เดอะ บีช วิธ เดอะ เร๊ดิโอ)
Kis say last night she was dressed like a star in one of the cheap little
(คิซ เซย์ ล๊าสท ไน๊ท ชี วอส เดรส ไล๊ค เก สทาร์ อิน วัน อ็อฝ เดอะ ชี๊พ ลิ๊ทเทิ่ล)
seaside bars
(ซีไซด บาร์)
And I saw her parked with her loverboy out on the Kokomo
(แอนด์ ดาย ซอว์ เฮอ พาร์ค วิธ เฮอ เลิฟเวอร์บอย เอ๊าท ออน เดอะ โคโคโม)
Did you hear, the cops finally busted Madame Marie for tellin’ fortunes
(ดิด ยู เฮียร , เดอะ ค็อพ ไฟแน็ลลิ บัซท มะดาม เมอรรี่ ฟอร์ เทลลิน ฟ๊อร์จูน)
better than
(เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น)
they do
(เด ดู)
For me, this boardwalk life’s through, you ought to quit this scene, too
(ฟอร์ มี , ดิส boardwalk ไล๊ฟ ทรู , ยู อ๊อธ ทู ควิท ดิส ซีน , ทู)

Sandy, the aurora is risin’ behind us
(แซนดิ , ดิ ออโรระ อีส รายซิน บีฮายน์ อัซ)
Those pier lights, our carnival life forever
(โฑส เพีย ไล๊ท , เอ๊า ค๊าร์นิฝ่อล ไล๊ฟ ฟอเร๊เฝ่อร)
Oh, love me tonight and I promise I’ll love you forever
(โอ , ลัฝ มี ทูไน๊ท แอนด์ ดาย พรอมอิซ อิลล ลัฝ ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
Oh, I mean it, Sandy girl
(โอ , ไอ มีน หนิด , แซนดิ เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sandy คำอ่านไทย Air Supply

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น