เนื้อเพลง Shattered คำอ่านไทย The Rolling Stones

Shattered, shattered
(แฌทเทอะ , แฌทเทอะ)
Love and hope and sex and dreams
(ลัฝ แอนด์ โฮพ แอนด์ เซ็กซ แอนด์ ดรีม)
Are still surviving on the street
(อาร์ สทิลล เซอวายวิ่ง ออน เดอะ สทรีท)
Look at me, I’m in tatters!
(ลุ๊ค แกท มี , แอม อิน แททเทอะ !)
I’m a shattered
(แอม มา แฌทเทอะ)
Shattered
(แฌทเทอะ)
Friends are so alarming
(เฟรน แซร์ โซ อะลามิง)
And my lover’s never charming
(แอนด์ มาย ลัฝเออะ เน๊เฝ่อร์ ชามิง)
Life’s just a cocktail party on the street
(ไล๊ฟ จั๊สท ดา ค๊อคเทล พ๊าร์ที่ ออน เดอะ สทรีท)
Big Apple
(บิ๊ก แอพ)
People dressed in plastic bags
(พี๊เพิ่ล เดรส อิน พแลซทิค แบ๊ก)
Directing traffic
(ดีเรกทิง แทร๊ฟฟิ๊ค)
Some kind of fashion
(ซัม ไคนด์ อ็อฝ แฟ๊ชั่น)
Shattered
(แฌทเทอะ)
Laughter, joy, and loneliness and sex and sex and sex and sex
(ลาฟเทอะ , จอย , แอนด์ โลนลิเน็ซ แซน เซ็กซ แอนด์ เซ็กซ แอนด์ เซ็กซ แอนด์ เซ็กซ)
Look at me, I’m in tatters
(ลุ๊ค แกท มี , แอม อิน แททเทอะ)
I’m a shattered
(แอม มา แฌทเทอะ)
Shattered
(แฌทเทอะ)
All this chitter-chatter, chitter-chatter, chitter-chatter ’bout
(ออล ดิส chitter แชทเทอะ , chitter แชทเทอะ , chitter แชทเทอะ เบาท)
Shmatta, shmatta, shmatta — I can’t give it away on 7th Avenue
(Shmatta , shmatta , shmatta ไอ แค็นท กี๊ฝ อิท อะเวย์ ออน 7th แอ๊ฝเฝนิว)
This town’s been wearing tatters [shattered, shattered]
(ดิส ทาวน์ บีน เวียริง แททเทอะ [ แฌทเทอะ , แฌทเทอะ ])
Work and work for love and sex
(เวิ๊ร์ค แอนด์ เวิ๊ร์ค ฟอร์ ลัฝ แอนด์ เซ็กซ)
Ain’t you hungry for success, success, success, success
(เอน ยู ฮั๊งกรี้ ฟอร์ ซัคเซสส , ซัคเซสส , ซัคเซสส , ซัคเซสส)
Does it matter? [Shattered] Does it matter?
(โด ซิท แม๊ทเท่อร์ [ แฌทเทอะ ] โด ซิท แม๊ทเท่อร์)
I’m shattered.
(แอม แฌทเทอะ)
Shattered
(แฌทเทอะ)
Ahhh, look at me, I’m a shattered
(อาห์ , ลุ๊ค แกท มี , แอม มา แฌทเทอะ)
I’m a shattered
(แอม มา แฌทเทอะ)
Look at me- I’m a shattered, yeah
(ลุ๊ค แกท มี แอม มา แฌทเทอะ , เย่)
Pride and joy and greed and sex
(ไพรด์ แอนด์ จอย แอนด์ กรี๊ด แอนด์ เซ็กซ)
That’s what makes our town the best
(แด้ท ว๊อท เม้ค เอ๊า ทาวน์ เดอะ เบ๊สท์)
Pride and joy and dirty dreams and still surviving on the street
(ไพรด์ แอนด์ จอย แอนด์ เดอทิ ดรีม แซน สทิลล เซอวายวิ่ง ออน เดอะ สทรีท)
And look at me, I’m in tatters, yeah
(แอนด์ ลุ๊ค แกท มี , แอม อิน แททเทอะ , เย่)
I’ve been battered, what does it matter
(แอฝ บีน แบทเทอะ , ว๊อท โด ซิท แม๊ทเท่อร์)
Does it matter, uh-huh
(โด ซิท แม๊ทเท่อร์ , อา ฮู)
Does it matter, uh-huh, I’m a shattered
(โด ซิท แม๊ทเท่อร์ , อา ฮู , แอม มา แฌทเทอะ)
Don’t you know the crime rate is going up, up, up, up, up
(ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ ไคร์ม เหรท อีส โกอิ้ง อั๊พ , อั๊พ , อั๊พ , อั๊พ , อั๊พ)
To live in this town you must be tough, tough, tough, tough, tough!
(ทู ไล้ฝ อิน ดิส ทาวน์ ยู มัสท์ บี ทั๊ฟ , ทั๊ฟ , ทั๊ฟ , ทั๊ฟ , ทั๊ฟ !)
You got rats on the west side
(ยู ก็อท แร๊ท ออน เดอะ เว๊สท ไซด์)
Bed bugs uptown
(เบ๊ด บั๊ก อั๊พทาวน์)
What a mess this town’s in tatters I’ve been shattered
(ว๊อท ดา เมซ ดิส ทาวน์ ซิน แททเทอะ แอฝ บีน แฌทเทอะ)
My brain’s been battered, splattered all over Manhattan
(มาย เบรน บีน แบทเทอะ , ซพแลทเทอะ ออล โอ๊เฝ่อร แมนแฮตัน)
Uh-huh, this town’s full of money grabbers
(อา ฮู , ดิส ทาวน์ ฟูล อ็อฝ มั๊นนี่ grabbers)
Go ahead, bite the Big Apple, don’t mind the maggots, huh
(โก อะเฮด , ไบ้ท์ เดอะ บิ๊ก แอพ , ด้อนท์ ไมนด์ เดอะ แมกกัท , ฮู)
Shadoobie, my brain’s been battered
(Shadoobie , มาย เบรน บีน แบทเทอะ)
My friends they come around they
(มาย เฟรน เด คัม อะราวนฺดฺ เด)
Flatter, flatter, flatter, flatter, flatter, flatter, flatter
(ฟแลทเทอะ , ฟแลทเทอะ , ฟแลทเทอะ , ฟแลทเทอะ , ฟแลทเทอะ , ฟแลทเทอะ , ฟแลทเทอะ)
Pile it up, pile it high on the platter
(ไพล์ อิท อั๊พ , ไพล์ อิท ไฮฮ ออน เดอะ พแลทเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shattered คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น