เนื้อเพลง Freak On A Leash (Dante Ross Remix) คำอ่านไทย Korn

Something takes a part of me
(ซัมติง เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี)
Something lost and never seen
(ซัมติง ล็อซท แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ซีน)
Everytime I start to believe
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ สท๊าร์ท ทู บีลี๊ฝ)
Something’s raped and taken from me…from me
(ซัมติง เอส แร็พ แอนด์ เทคเอ็น ฟรอม มี ฟรอม มี)
Life’s gotta always be messing with me
(ไล๊ฟ กอททะ ออลเว บี เมซซิง วิธ มี)
Can’t it chill and let me be free
(แค็นท ดิธ ชิล แอนด์ เล็ท มี บี ฟรี)
Can’t I take away all this pain
(แค็นท ไอ เท้ค อะเวย์ ออล ดิส เพน)
I try to every night, all in vain…in vain
(ไอ ธราย ทู เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท , ออล อิน เฝน อิน เฝน)

Sometimes I cannot take this place
(ซัมไทม์ ซาย แคนน็อท เท้ค ดิส เพลส)
Sometimes it’s my life I can’t taste
(ซัมไทม์ อิทซ มาย ไล๊ฟ ไอ แค็นท เท๊ซท)
Sometimes I cannot feel my face
(ซัมไทม์ ซาย แคนน็อท ฟีล มาย เฟซ)
You’ll never see me fall from grace
(โยว เน๊เฝ่อร์ ซี มี ฟอลล์ ฟรอม เกร๊ซ)

Something takes a part of me
(ซัมติง เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี)
You and I were meant to be
(ยู แอนด์ ดาย เวอ เม็นท ทู บี)
A cheap f*ck for me to lay
(อะ ชี๊พ เอฟ *ck ฟอร์ มี ทู เลย์)
Something takes a part of me
(ซัมติง เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี)

Feeling like a freak on a leash
(ฟีลอิง ไล๊ค เก ฟรี๊ค ออน อะ ลีฌ)
Feeling like I have no release
(ฟีลอิง ไล๊ค ไก แฮ็ฝ โน รีลี๊ส)
How many times have I felt diseased
(ฮาว เมนอิ ไทม์ แฮ็ฝ ไอ เฟ็ลท ดีซี๊ส)
Nothing in my life is free…is free
(นัธอิง อิน มาย ไล๊ฟ อีส ฟรี อีส ฟรี)

Sometimes I cannot take this place
(ซัมไทม์ ซาย แคนน็อท เท้ค ดิส เพลส)
Sometimes it’s my life I can’t taste
(ซัมไทม์ อิทซ มาย ไล๊ฟ ไอ แค็นท เท๊ซท)
Sometimes I cannot feel my face
(ซัมไทม์ ซาย แคนน็อท ฟีล มาย เฟซ)
You’ll never see me fall from grace
(โยว เน๊เฝ่อร์ ซี มี ฟอลล์ ฟรอม เกร๊ซ)

Something takes a part of me
(ซัมติง เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี)
You and I were meant to be
(ยู แอนด์ ดาย เวอ เม็นท ทู บี)
A cheap f*ck for me to lay
(อะ ชี๊พ เอฟ *ck ฟอร์ มี ทู เลย์)
Something takes a part of me
(ซัมติง เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี)

[Kick it over here baby POP!]
([ คิ๊ค อิท โอ๊เฝ่อร เฮียร เบ๊บี้ พ็อพ ! ])
Boom na da noom na na nema
(บูม นา ดา noom นา นา nema)
Da boom na da noom na namena
(ดา บูม นา ดา noom นา namena)
Da boom na ba noom na namena
(ดา บูม นา บา noom นา namena)
[Feel the b-b-b-beat!]
([ ฟีล เดอะ บี บี บี บีท ! ])
Da boom na da noom na namena
(ดา บูม นา ดา noom นา namena)
Da boom na ba noom na namena
(ดา บูม นา บา noom นา namena)
Da boom na da noom na namena
(ดา บูม นา ดา noom นา namena)
Da boom na ba noom na namena
(ดา บูม นา บา noom นา namena)
Da boom na da noom na namena
(ดา บูม นา ดา noom นา namena)

GO
(โก)

So…fight! something on the…emaurrrrngh
(โซ ไฟ้ท ! ซัมติง ออน ดิ emaurrrrngh)
Fight…somethings they fight
(ไฟ้ท ซัมติง เอส เด ไฟ้ท)
So! something on the…emaurrrrngh
(โซ ! ซัมติง ออน ดิ emaurrrrngh)
Fight…somethings they fight
(ไฟ้ท ซัมติง เอส เด ไฟ้ท)
Fight! something on the…emaurrrrngh
(ไฟ้ท ! ซัมติง ออน ดิ emaurrrrngh)
No…somethings they fight
(โน ซัมติง เอส เด ไฟ้ท)
Fight! something on the…emaurrrrngh
(ไฟ้ท ! ซัมติง ออน ดิ emaurrrrngh)
Fight…somethings they fight
(ไฟ้ท ซัมติง เอส เด ไฟ้ท)

Something takes a part of me
(ซัมติง เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี)
You and I were meant to be
(ยู แอนด์ ดาย เวอ เม็นท ทู บี)
A cheap f*ck for me to lay
(อะ ชี๊พ เอฟ *ck ฟอร์ มี ทู เลย์)
Something takes a part of me
(ซัมติง เท้ค ซา พาร์ท อ็อฝ มี)
Part of me
(พาร์ท อ็อฝ มี)
Part of me
(พาร์ท อ็อฝ มี)
Part of me
(พาร์ท อ็อฝ มี)
Part of me
(พาร์ท อ็อฝ มี)
Part of me
(พาร์ท อ็อฝ มี)
Part of me
(พาร์ท อ็อฝ มี)
Part of me
(พาร์ท อ็อฝ มี)
Part of me
(พาร์ท อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freak On A Leash (Dante Ross Remix) คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น