เนื้อเพลง Don’t Think…feel คำอ่านไทย Neil Diamond

Words and Music by Neil Diamond
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย นิวอฺ ได๊ม่อนดํ)
Sleepy old sun, sleepy old day,
(ซลีพอิ โอลด์ ซัน , ซลีพอิ โอลด์ เดย์ ,)
sleepy old tree gonna make me some shade.
(ซลีพอิ โอลด์ ทรี กอนนะ เม้ค มี ซัม เฉด)
Sleepy old time on my side of town,
(ซลีพอิ โอลด์ ไทม์ ออน มาย ไซด์ อ็อฝ ทาวน์ ,)
I’m feelin’ fine, I’ll explain to you now.
(แอม ฟีลิน ไฟน , อิลล เอ็กซเพลน ทู ยู นาว)

Don’t think, feel; ain’t no big deal.
(ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล ; เอน โน บิ๊ก ดีล)
Just make it real and don’t think, feel.
(จั๊สท เม้ค อิท เรียล แอนด์ ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล)
It don’t take plans to clap your hands,
(อิท ด้อนท์ เท้ค แพลน ทู คแล็พ ยุร แฮนด์ ,)
when it feels nice just don’t think twice.
(เว็น หนิด ฟีล ไน๊ซ์ จั๊สท ด้อนท์ ทริ๊งค ทไวซ)

Some worry all day ’bout who they can trust,
(ซัม ว๊อร์รี่ ออล เดย์ เบาท ฮู เด แคน ทรัสท ,)
some worry all night ’bout money and lust.
(ซัม ว๊อร์รี่ ออล ไน๊ท เบาท มั๊นนี่ แอนด์ ลัซท)
Worry they do and worried they die–
(ว๊อร์รี่ เด ดู แอนด์ ว๊อร์รี่ เด ดาย)
and after they’re gone just the bankers cry.
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร เดรว กอน จั๊สท เดอะ แบงเคอะ คราย)

Don’t think, feel; ain’t no big deal.
(ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล ; เอน โน บิ๊ก ดีล)
Just make it real and don’t think, feel.
(จั๊สท เม้ค อิท เรียล แอนด์ ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล)
It don’t take plans to clap your hands,
(อิท ด้อนท์ เท้ค แพลน ทู คแล็พ ยุร แฮนด์ ,)
when it feels nice just don’t think twice.
(เว็น หนิด ฟีล ไน๊ซ์ จั๊สท ด้อนท์ ทริ๊งค ทไวซ)

Life is a card, you take what you get.
(ไล๊ฟ อีส ซา ค้าร์ด , ยู เท้ค ว๊อท ยู เก็ท)
You do what you can to feel no regret.
(ยู ดู ว๊อท ยู แคน ทู ฟีล โน รีเกร๊ท)
You do what you can, forget about words,
(ยู ดู ว๊อท ยู แคน , ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เวิร์ด ,)
just go with the feelin’ it usually works.
(จั๊สท โก วิธ เดอะ ฟีลิน หนิด ยูฉัวลิ เวิ๊ร์ค)

Don’t think, feel; ain’t no big deal.
(ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล ; เอน โน บิ๊ก ดีล)
Just make it real and don’t think, feel.
(จั๊สท เม้ค อิท เรียล แอนด์ ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล)
It don’t take plans to clap your hands,
(อิท ด้อนท์ เท้ค แพลน ทู คแล็พ ยุร แฮนด์ ,)
when it feels nice you don’t think twice.
(เว็น หนิด ฟีล ไน๊ซ์ ยู ด้อนท์ ทริ๊งค ทไวซ)

Don’t think, feel; ain’t no big deal.
(ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล ; เอน โน บิ๊ก ดีล)
Just make it real and don’t think, feel.
(จั๊สท เม้ค อิท เรียล แอนด์ ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล)
It don’t take plans to clap your hands,
(อิท ด้อนท์ เท้ค แพลน ทู คแล็พ ยุร แฮนด์ ,)
when it feels nice you don’t think twice.
(เว็น หนิด ฟีล ไน๊ซ์ ยู ด้อนท์ ทริ๊งค ทไวซ)

Don’t think, feel; ain’t no big deal.
(ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล ; เอน โน บิ๊ก ดีล)
Just make it real and don’t think, feel.
(จั๊สท เม้ค อิท เรียล แอนด์ ด้อนท์ ทริ๊งค , ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Think…feel คำอ่านไทย Neil Diamond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น