เนื้อเพลง Feelin’ Freaky คำอ่านไทย Nick Cannon feat B2k

[Nick Talking]
([ นิค ทอคอิง ])
‘Yo put the kids to bed
(โย พุท เดอะ คิด ทู เบ๊ด)
Yo Shawty..I know you aint scared
(โย ชาวดี้ ไอ โนว์ ยู เอน ซคา)

[Omarion]
([ โอเมอร์เรียน ])
B2k and Nick Cannon..
(B2k แอนด์ นิค แค๊นน่อน)
Trackmasters..the Pied Piper
(Trackmasters เดอะ ไพ พายเพอร์)

[Verse One: Nick]
([ เฝิซ วัน : นิค ])
Yo’ the freaks come out at night
(โย เดอะ ฟรี๊ค คัม เอ๊าท แอ็ท ไน๊ท)
I’m like Houdini with the magic stick
(แอม ไล๊ค ฮูดีนี วิธ เดอะ แม๊จิค สทิ๊ค)
When you turn out the lights
(เว็น ยู เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท)
Shawty grippin’ my stomach tighter
(ชาวดี้ กริบปิน มาย สโท๊มัช ไทท์เดอ)
When I burn out on the bike
(เว็น นาย เบิร์น เอ๊าท ออน เดอะ ไบค)
Holla at the young thugs
(ฮอลละ แอ็ท เดอะ ยัง ธัก)
What we doing tonight
(ว๊อท วี ดูอิง ทูไน๊ท)
I’m in the O.J. throwback jersey
(แอม อิน ดิ โอ เจ โตวแบค เจอสิ)
Dressed to kill,Bridget won’t get it
(เดรส ทู คิลล์ , Bridget ว็อนท เก็ท ดิธ)
But Vanessa will,Vanessa’s real
(บั๊ท เวเนซซ่า วิล , เวเนซซ่า เรียล)
Shawty got sex appeal
(ชาวดี้ ก็อท เซ็กซ แอพพีล)
You can hear this beat bangin from the exit still
(ยู แคน เฮียร ดิส บีท แบงงิน ฟรอม ดิ เอ๊กสิท สทิลล)
Pied Piper, we need something for these chicks to dance
(ไพ พายเพอร์ , วี นี๊ด ซัมติง ฟอร์ ฑิส ชิค ทู แด๊นซ์)
So look Mami Im trying to grind
(โซ ลุ๊ค มัมมี แอม ทไรอิง ทู ไกรนด)
I’m not trying to romance you
(แอม น็อท ทไรอิง ทู โรแม๊นซ์ ยู)
I’m just trying to get them pants loose
(แอม จั๊สท ทไรอิง ทู เก็ท เด็ม แพ็นท ลู้ส)
Lets get private, 2 way text me
(เล็ท เก็ท ไพร๊เฝท , ทู เวย์ เท๊กซท์ มี)
T-Mobile sidekick
(ที โม๊บายล์ sidekick)
One-on-One lets talk and neglect the gossip
(วัน ออน วัน เล็ท ท๊อล์ค แอนด์ เน็กเล๊คท เดอะ ก๊อสสิพ)
I’m as real as they come,Baby girl I got this
(แอม แอส เรียล แอส เด คัม , เบ๊บี้ เกิร์ล ไอ ก็อท ดิส)
My wrist all numb, you can watch the watch gliss
(มาย ริ๊ซท ดอร์ นัมบ์ , ยู แคน ว๊อทช เดอะ ว๊อทช เก๊ต)
We already bubbly we aint gotta pop Cris’
(วี ออลเร๊ดี้ บั๊บบี้ วี เอน กอททะ พ็อพ คริซ)

[Chorus: Omarion]
([ ค๊อรัส : โอเมอร์เรียน ])
I come through
(ไอ คัม ทรู)
My style is powder blue
(มาย สไทล์ อีส พ๊าวเด้อร์ บลู)
T’s and nike shoes
(Ts แซน นายกี้ ชู)
Plus chicks by the deuce [uh huh]
(พลัส ชิค บาย เดอะ ดยูซ [ อา ฮู ])
Ain’t no tellin what this man might do
(เอน โน เทลลิน ว๊อท ดิส แมน ไมท ดู)
‘Cause tonight this man aint playing by the rules
(ค๊อส ทูไน๊ท ดิส แมน เอน พเลนิ่ง บาย เดอะ รูล)
So tell me…
(โซ เทลล มี)
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)

[Verse Two: Nick]
([ เฝิซ ทู : นิค ])
We tearin’ the club like them boys did in the roxy
(วี เทียริน เดอะ คลับ ไล๊ค เด็ม บอย ดิด อิน เดอะ roxy)
Million dollar thug like I’m Ted D.B.I.C
(มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ธัก ไล๊ค แอม Ted ดี บี ไอ ซี)
Crack game on the plain
(แคร๊ค เกม ออน เดอะ เพลน)
Probably think its Yahtzee
(พรอบอับลิ ทริ๊งค อิทซ Yahtzee)
Wrist on rocky, How you gone stop me
(ริ๊ซท ออน รอคคิ , ฮาว ยู กอน สท๊อพ มี)
Shawty like, ” Papi ” , Crib like ” Ozzy’s ”
(ชาวดี้ ไล๊ค , ” เพพี ” , คริบ ไล๊ค ” Ozzys “)
Imma show you how to ball girl just watch me
(แอมมา โชว์ ยู ฮาว ทู บอล เกิร์ล จั๊สท ว๊อทช มี)
Imma never quit like Whitney & Bobby
(แอมมา เน๊เฝ่อร์ ควิท ไล๊ค วิชนี่ & บอบบิ)
Tell them chicks,either wanna get wit me or rob me
(เทลล เด็ม ชิค , ไอ๊เทร่อ วอนนา เก็ท วิท มี ออ ร๊อบ มี)
Either way I let them strip me, ’cause this is my hobby
(ไอ๊เทร่อ เวย์ ไอ เล็ท เด็ม ซทริพ มี , ค๊อส ดิส ซิส มาย ฮอบบิ)
After tonight, Shawty will you miss me? Probably
(แอ๊ฟเท่อร ทูไน๊ท , ชาวดี้ วิล ยู มิซ มี พรอบอับลิ)
But now I wanna see you shake your little body
(บั๊ท นาว ไอ วอนนา ซี ยู เช้ค ยุร ลิ๊ทเทิ่ล บ๊อดี้)
Lookin’ for a shawty thats freaky & naughty
(ลุคกิน ฟอร์ รา ชาวดี้ แด้ท ฟรีคกี้ & น๊อที่)
‘Cause after the party you dont have to call me
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร เดอะ พ๊าร์ที่ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอลลํ มี)
‘Cause Cannon is the prodigy and I mobs deep
(ค๊อส แค๊นน่อน อีส เดอะ พรอดอิจิ แอนด์ ดาย ม๊อบ ดี๊พ)
If you rollin wit a playa, Mami c’mon
(อิ๊ฟ ยู โรลลิน วิท ดา พอลเย , มัมมี ซีมอน)
Cause Imma keep it goin ’til 6 o’clock in the morning
(ค๊อส แอมมา คี๊พ อิท โกอิน ทิล ซิก โอคล็อก อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
OOOH!
(อู้ !)

[Chorus: Omarion]
([ ค๊อรัส : โอเมอร์เรียน ])
I come through
(ไอ คัม ทรู)
My style is powder blue
(มาย สไทล์ อีส พ๊าวเด้อร์ บลู)
T’s and nike shoes
(Ts แซน นายกี้ ชู)
Plus chicks by the deuce [uh huh]
(พลัส ชิค บาย เดอะ ดยูซ [ อา ฮู ])
Ain’t no tellin what this man might do
(เอน โน เทลลิน ว๊อท ดิส แมน ไมท ดู)
‘Cause tonight this man aint playing by the rules
(ค๊อส ทูไน๊ท ดิส แมน เอน พเลนิ่ง บาย เดอะ รูล)
So tell me…
(โซ เทลล มี)
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)

[Verse Three: Nick]
([ เฝิซ ทรี : นิค ])
We make hits like the mafia [mafia]
(วี เม้ค ฮิท ไล๊ค เดอะ แมฟเฟียะ [ แมฟเฟียะ ])
After the club hit the lobby, oooh [lobby, ooh]
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ คลับ ฮิท เดอะ ล๊อบบี้ , อู้ [ ล๊อบบี้ , อู้ ])
Girls always say ” Nick you so cute,
(เกิร์ล ออลเว เซย์ ” นิค ยู โซ คยูท ,)
How you flippin rappin & actin too? ”
(ฮาว ยู ฟริพพิน แรพปิน & แอสติน ทู “)
Well I do, what I can do, what I can do, when I can do it
(เวลล ไอ ดู , ว๊อท ไอ แคน ดู , ว๊อท ไอ แคน ดู , เว็น นาย แคน ดู อิท)
It aint algebra baby, its pimpin in my fluid
(อิท เอน อั๊ลจีบร้า เบ๊บี้ , อิทซ พิมปิน อิน มาย ฟลู๊อิด)
Why them cats saying that Cannon should stick to acting
(วาย เด็ม แค๊ท เซอิง แดท แค๊นน่อน เชิด สทิ๊ค ทู แอคทิง)
Kill you in two bars, Daddy its quick to happen
(คิลล์ ยู อิน ทู บาร์ , แดดดิ อิทซ ควิค ทู แฮ๊พเพ่น)
Wont know what caused it, But Nick will get you dancing
(ว็อนท โนว์ ว๊อท แคสซฺ ดิท , บั๊ท นิค วิล เก็ท ยู แด็นซิง)
You dudes in the closet, you know you think I’m handsome
(ยู ดยูด ซิน เดอะ คลอสเอ็ท , ยู โนว์ ยู ทริ๊งค แอม แฮ๊นซั่ม)
Yeah, the kid’s real attractive
(เย่ , เดอะ คิด เรียล แอ็ทแรคทิฝ)
Even pull hella chicks in a thriller jacket
(อี๊เฝ่น พูลล เฮลลา ชิค ซิน อะ ธรีลเลอะ แจ๊คเก๊ต)
Now, Thriller’s back, And Imma make you clap
(นาว , ธรีลเลอะ แบ็ค , แอนด์ แอมมา เม้ค ยู คแล็พ)
Oh that spot yall had? Yeah Im taking that
(โอ แดท สพอท ยอล แฮ็ด เย่ แอม เทคอิง แดท)
And them chicks yall dreaming about
(แอนด์ เด็ม ชิค ยอล ดรีมมิง อะเบ๊าท)
We cleaning them out,One on the block
(วี คลีนอิง เด็ม เอ๊าท , วัน ออน เดอะ บล๊อค)
Two in the car, three in the house
(ทู อิน เดอะ คารํ , ทรี อิน เดอะ เฮ้าส)
Now thats a real six pack, daddy even it out
(นาว แด้ท ซา เรียล ซิกซ์ แพ็ค , แดดดิ อี๊เฝ่น หนิด เอ๊าท)
UH!
(อา !)

[Omarion]
([ โอเมอร์เรียน ])
Aiiyo..B2k..
(เออีโอว B2k)

[Chorus: Omarion]
([ ค๊อรัส : โอเมอร์เรียน ])
I come through
(ไอ คัม ทรู)
My style is powder blue
(มาย สไทล์ อีส พ๊าวเด้อร์ บลู)
T’s and nike shoes
(Ts แซน นายกี้ ชู)
Plus chicks by the deuce [uh huh]
(พลัส ชิค บาย เดอะ ดยูซ [ อา ฮู ])
Ain’t no tellin what this man might do
(เอน โน เทลลิน ว๊อท ดิส แมน ไมท ดู)
‘Cause tonight this man aint playing by the rules
(ค๊อส ทูไน๊ท ดิส แมน เอน พเลนิ่ง บาย เดอะ รูล)
So tell me…
(โซ เทลล มี)
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)
Anybody feelin’ freeeeaky? [uh huh]
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky [ อา ฮู ])
Anybody feelin’ freeeeaky?
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky)
Anybody feelin’ freeeeaky? [uh huh]
(เอนอิบอดิ ฟีลิน freeeeaky [ อา ฮู ])

[Omarion]
([ โอเมอร์เรียน ])
B2k and Nick Cannon..
(B2k แอนด์ นิค แค๊นน่อน)
Trackmasters..the Pied Piper
(Trackmasters เดอะ ไพ พายเพอร์)
[Lil’ Fizz]
([ ลิล ฟิส ])
Excuse me whats ya name?
(เอ็กซคิ้วส มี ว๊อท ยา เนม)
[Omarion]
([ โอเมอร์เรียน ])
B2k and Nick Cannon..
(B2k แอนด์ นิค แค๊นน่อน)
Trackmasters..the Pied Piper
(Trackmasters เดอะ ไพ พายเพอร์)
[Lil’ Fizz]
([ ลิล ฟิส ])
Excuse me whats ya name?
(เอ็กซคิ้วส มี ว๊อท ยา เนม)

[Omarion talking]
([ โอเมอร์เรียน ทอคอิง ])
Don’t say nothing
(ด้อนท์ เซย์ นัธอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feelin’ Freaky คำอ่านไทย Nick Cannon feat B2k

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น